• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Băng Dính Nhiệt Cách Mép Trắng, Rộng 1.5mm

  11.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004427
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Nâu 18mm x 33m (Chiều Rộng 18mm)

  40.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004386
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Nâu 5mm x 33m (Chiều Rộng 5mm)

  14.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004385
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Băng Dính Nhiệt Vàng 28mm x 66m

  40.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003549
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 13mm x 66m

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002993
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng Dính Nhiệt Vàng 13mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 17mm x 66m

  27.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002721
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng Dính Nhiệt Vàng 17mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 10mm x 66m

  16.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002701
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng Dính Nhiệt Vàng 10mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 5mm x 66m

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002357
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Băng Dính Nhiệt Vàng 5mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao ...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 42mm x 66m

  60.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002232
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Băng Dính Nhiệt Vàng 42mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao ...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 45mm x 66m

  68.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002077
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 45mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng Keo Dán LED 1cm x 50m

  150.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002028
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng Keo Dán LED 1cm x 50m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 9mm x 66m

  14.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001857
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 9mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 25mm x 66m

  35.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001816
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 25mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 60mm x 66m

  85.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001476
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 60mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 50mm x 66m

  75.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001475
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 50mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 30mm x 66m

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001306
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 30mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Nâu 80mm x 33m

  180.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001142
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng Dính Nhiệt Nâu 80mm x 33m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Nâu 70mm x 33m

  160.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001141
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng Dính Nhiệt Nâu 70mm x 33m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 38mm x 66m

  60.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000978
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 38mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản...
 • Băng Dính Nhiệt Cách Mép Trắng, Rộng 4mm

  23.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000977
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng dính nhiệt cách mép trắng, rộng 4mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn...
 • Băng Dính Nhiệt Cách Mép Trắng, Rộng 3mm

  16.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000976
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng dính nhiệt cách mép trắng, rộng 3mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn...
 • Băng Dính Nhiệt Cách Mép Trắng, Rộng 2mm

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000975
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng dính nhiệt cách mép trắng, rộng 2mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 4mm x 66m

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000910
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 4mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 8mm x 66m

  13.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000909
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 8mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Nâu 33mm x 33m

  72.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000810
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: B ăng Dính Nhiệt Nâu 33mm x 33m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - B ăng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao ...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 3mm x 66m

  9.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000246
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 3mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 11mm x 66m

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000247
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 11mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 15mm x 66m

  23.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000248
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 15mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 20mm x 66m

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000249
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 20mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 22mm x 66m

  32.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000250
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 22mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 27mm x 66m

  38.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000251
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 27mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 33mm x 66m

  50.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000252
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng dính nhiệt vàng 33mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Vàng 35mm x 66m

  55.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000253
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 35mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Nâu 10mm x 33m

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000254
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng Dính Nhiệt Nâu 10mm x 33m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Nâu 25mm x 33m

  55.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000255
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng Dính Nhiệt Nâu 25mm x 33m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Nâu 30mm x 33m

  65.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000256
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng Dính Nhiệt Nâu 30mm x 33m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Nâu 35mm x 33m

  80.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000257
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng Dính Nhiệt Nâu 35mm x 33m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Nâu 40mm x 33m

  90.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000258
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng Dính Nhiệt Nâu 40mm x 33m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Nâu 45mm x 33m

  105.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000259
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng Dính Nhiệt Nâu 45mm x 33m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng Dính Chịu Nhiệt Nâu 15mm x 33m

  38.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000365
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng Dính Nhiệt Nâu 15mm x 33m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...

zalo