• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • KNH2908B KIA2908 MOSFET N-CH 130A 60V TO3P

  22.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003086
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: KNH2908B KIA2908 MOSFET N-CH 130A 60V TO3P TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ nguồn xung, mạch điều khiển...
 • AO4407 MOSFET P-CH 12A 30V SOP8

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002941
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: AO4407 MOSFET P-CH 12A 30V SOP8 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ nguồn xung, mạch điều khiển điện...
 • 6N60 FQPF6N60C MOSFET N-CH 6A 600V TO220F

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002955
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 6N60 FQPF6N60C MOSFET N-CH 6A 600V TO220F TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ nguồn xung, mạch điều khiển...
 • IRF740 MOSFET N-CH 10A 400V TO220

  7.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002956
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRF740 MOSFET N-CH 10A 400V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ nguồn xung, mạch điều khiển điện...
 • K2645 2SK2645 MOSFET N-CH 9A 600V TO220F (Tháo Máy)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002968
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: K2645 2SK2645 MOSFET N-CH 9A 600V TO220F (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ nguồn xung, mạch...
 • IRF9540 MOSFET P-CH 19A 100V TO220

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002957
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRF9540 MOSFET P-CH 19A 100V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ...
 • 12N60 MOSFET N-CH 12A 600V TO220F (Tháo Máy)

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002971
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 12N60 MOSFET N-CH 12A 600V TO220F (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - MOSFET có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - MOSFET có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong...
 • IRF640 MOSFET N-CH 18A 200V TO220

  6.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002953
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRF640 MOSFET N-CH 18A 200V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ...
 • FDA69N25 69N25 POWER MOSFET N-CH 69A 250V TO3P (Tháo Máy)

  19.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002967
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: FDA69N25 69N25 POWER MOSFET N-CH 69A 250V TO3P (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - MOSFET có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - MOSFET có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường...
 • 16N50 16N50E MOSFET N-CH 16A 500V TO3P (Tháo Máy)

  9.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002973
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 16N50 16N50E MOSFET N-CH 16A 500V TO3P (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - MOSFET có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - MOSFET có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy...
 • 11N60 FQPF11N60C MOSFET N-CH 11A 600V TO220F

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002958
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 11N60 FQPF11N60C MOSFET N-CH 11A 600V TO220F TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các...
 • 7N60 FQPF7N60C MOSFET N-CH 7A 600V TO220F

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002952
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 7N60 FQPF7N60C MOSFET N-CH 7A 600V TO220F TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các...
 • 4N60 FQPF4N60C MOSFET N-CH 4A 600V TO220F

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002954
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 4N60 FQPF4N60C MOSFET N-CH 4A 600V TO220F TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các...
 • IRF840 MOSFET N-CH 8A 500V TO220

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002959
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRF840 MOSFET N-CH 8A 500V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ...
 • 25N50 MOSFET N-CH 25A 500V TO3P (Tháo Máy)

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002972
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 25N50 MOSFET N-CH 25A 500V TO3P (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - MOSFET có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - MOSFET có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong...
 • IRFZ44N MOSFET N-CH 49A 55V TO220

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002951
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRFZ44N MOSFET N-CH 49A 55V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ...
 • AOD409 D409 MOSFET P-CH 26A 60V TO252

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003040
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: AOD409 D409 MOSFET P-CH 26A 60V TO252 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các...
 • AO4410 MOSFET N-CH 18A 30V SOIC8

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003042
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: AO4410 MOSFET N-CH 18A 30V SOIC8 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ...
 • AOD403 D403 MOSFET P-CH 70A 30V TO252

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003041
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: AOD403 D403 MOSFET P-CH 70A 30V TO252 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các...
 • IRF1405 MOSFET N-CH 169A 55V TO220 (Loại Thường)

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002924
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRF1405 MOSFET N-CH 169A 55V TO220 (Loại Thường) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong...
 • IRF4905 MOSFET P-CH 74A 55V TO220

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002904
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRF4905 MOSFET P-CH 74A 55V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ...
 • HY1906 MOSFET N-CH 120A 60V TO220

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002903
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: HY1906 MOSFET N-CH 130A 65V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ...
 • 12N60 FQPF12N60C MOSFET N-CH 12A 600V TO220F

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002888
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 12N60 FQPF10N60C MOSFET N-CH 12A 600V TO220F TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các...
 • IRF540 MOSFET N-CH 28A 100V TO220

  7.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002868
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRF540 MOSFET N-CH 28A 100V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ...
 • MOSFET 95N03 95N03LT N-CH 95A 30V TO-263 Dạng Cuộn

  2.700 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002686
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: MOSFET 95N03LT (Dạng Cuộn) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ nguồn xung, mạch điều khiển điện áp cao....
 • MOSFET 98N03 98N03LT N-CH 98A 30V TO-263 Dạng Cuộn

  2.800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002685
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: MOSFET 98N03LT TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ nguồn xung, mạch...
 • 80NF70 Lưng Đồng MOSFET N-CH 80A 70V TO220 (Tháo Máy)

  2.700 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002601
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 80NF70 Lưng Đồng MOSFET N-CH 80A 70V TO220 (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - MOSFET có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - MOSFET có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường...
 • 2SK1016 K1016 MOSFET N-CH Tháo Máy

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002574
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 2SK1016 K1016 MOSFET N-CH Tháo Máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - MOSFET có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - MOSFET có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ nguồn...
 • P75NF75 75NF75 MOSFET N-CH 75A 75V TO263 (Tháo Máy)

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002573
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: P75NF75 75NF75 MOSFET N-CH 75A 75V TO263 (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - MOSFET có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - MOSFET có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong...
 • IRF1404 MOSFET N-CH 162A 40V TO220 Loại Thường

  7.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002572
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRF1404 MOSFET N-CH 162A 40V TO220 Loại Thường TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong...
 • TFP290N08 290N08 MOSFET N-CH 290A 80V (Loại Thường)

  24.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002505
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: T FP290N08 290N08 MOSFET N-CH 290A 80V (Loại Thường) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - T FP290N08 Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các...
 • IRFP4227 MOSFET N-CH 130A 200V TO247 (Tháo Máy)

  35.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002061
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRFP4227 MOSFET N-CH 130A 200V TO247 (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - MOSFET có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - MOSFET có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong...
 • 13N60 FQPF13N60C MOSFET N-CH 13A 600V TO220F

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001828
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 13N60 FQPF13N60C MOSFET N-CH 13A 600V TO220F TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các...
 • 20N60 FQPF20N60C MOSFET N-CH 20A 600V TO220F

  9.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001827
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 20N60 FQPF20N60C MOSFET N-CH 20A 600V TO220F TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các...
 • 5N60 FQPF5N60C MOSFET N-CH 5A 600V TO220F

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001826
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 5N60 FQPF5N60C MOSFET N-CH 5A 600V TO220F TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các...
 • 8N60 FQPF8N60C MOSFET N-CH 8A 600V TO220F

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001825
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 8N60 FQPF8N60C MOSFET N-CH 8A 600V TO220F TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các...
 • IRFP250N MOSFET N-CH 30A 200V TO247

  40.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001754
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRFP250N MOSFET N-CH 30A 200V TO247 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ...
 • Hết hàng
  IRF3205 MOSFET N-CH 110A 55V (Tháo Máy Lưng Đồng)

  IRF3205 MOSFET N-CH 110A 55V (Tháo Máy Lưng Đồng)

  5.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001633
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRF3205 MOSFET N-CH 110A 55V (Tháo Máy Lưng Đồng) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy...
 • IRF1010E MOSFET N-CH 75A 60V TO-220 (Tháo Máy Lưng Đồng)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001611
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRF1010E MOSFET N-CH 75A 60V TO-220 (Tháo Máy Lưng Đồng) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - MOSFET có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - MOSFET có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường...
 • Hết hàng
  KIA2906A MOSFET N-CH 130A 60V TO3P

  KIA2906A MOSFET N-CH 130A 60V TO3P

  22.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001569
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: KIA2906A MOSFET N-CH 130A 60V TO3P TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor hiệu ứng trường đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường và thường thấy trong các bộ...