• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Triết Áp Đôi RK097N 10K

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003232
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đôi RK097N 10K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đôi - Tên mã: RK097N - Giá trị: 10K - Sai số: 20% - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: xanh + bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Triết Áp Đơn RK097N 20K

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003227
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đơn RK097N 20K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đơn - Tên mã: RK097N - Giá trị: 20K - Sai số: 20% - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: xanh + bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Triết Áp Đơn RK097N 5K

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003225
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đơn RK097N 5K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đơn - Tên mã: RK097N - Giá trị: 5K - Sai số: 20% - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: xanh + bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Triết Áp Đơn RK097N 100K

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003229
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đơn RK097N 100K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đơn - Tên mã: RK097N - Giá trị: 100K - Sai số: 20% - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: xanh + bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Triết Áp Đơn RK097N 500K

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003230
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đơn RK097N 500K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đơn - Tên mã: RK097N - Giá trị: 500K - Sai số: 20% - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: xanh + bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Triết Áp Đôi RK097N 500K

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003236
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đôi RK097N 500K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đôi - Tên mã: RK097N - Giá trị: 500K - Sai số: 20% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: xanh + bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Triết Áp Đôi RK097N 20K

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003233
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đôi RK097N 20K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đôi - Tên mã: RK097N - Giá trị: 20K - Sai số: 20% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: xanh + bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Triết Áp Đơn RK097N 50K

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003228
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đơn RK097N 50K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đơn - Tên mã: RK097N - Giá trị: 50K - Sai số: 20% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: xanh + bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Triết Áp Đôi RK097N 50K

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003234
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đôi RK097N 50K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đôi - Tên mã: RK097N - Giá trị: 50K - Sai số: 20% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: xanh + bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Triết Áp Đơn RK097N 10K

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003226
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đơn RK097N 10K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đơn - Tên mã: RK097N - Giá trị: 10K - Sai số: 20% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: xanh + bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Triết Áp Đôi RK097N 100K

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003235
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đôi RK097N 100K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đôi - Tên mã: RK097N - Giá trị: 100K - Sai số: 20% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: xanh + bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Triết Áp Đôi RK097N 5K

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003231
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đôi RK097N 5K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đôi - Tên mã: RK097N - Giá trị: 5K - Sai số: 20% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: xanh + bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

zalo