• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Giắc GX12-6P 6 Chân (Cái) Đấu Dây

  7.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003631
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX12-6P 6 Chân (Cái) Đấu Dây TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX12 - 6P - Phân loại: Jack đực thẳng - Đường kính thân tròn: 12mm - Số chân kết nối: 6 chân  - Kiểu chân: chân cái - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Giắc GX12-6P 6 Chân (Đực)

  7.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003630
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX12-6P 6 Chân (Đực) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX12 - 6P - Phân loại: Jack đực thẳng - Đường kính thân tròn: 12mm - Số chân kết nối: 6 chân  - Kiểu chân: chân đực - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Giắc GX12-5P 5 Chân (Cái) Đấu Dây

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003629
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX12-5P 5 Chân (Cái) Đấu Dây TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX12 - 5P - Phân loại: Jack đực thẳng - Đường kính thân tròn: 12mm - Số chân kết nối: 5 chân  - Kiểu chân: chân cái - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Giắc GX16-8P 8 Chân (Cái) Đấu Dây

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003627
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX16-8P 8 Chân (Cái) Đấu Dây TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX16 - 8P - Phân loại: Jack đực thẳng - Đường kính thân tròn: 16mm - Số chân kết nối: 8 chân  - Kiểu chân: chân cái - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Giắc GX16-7P 7 Chân (Cái) Đấu Dây

  7.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003625
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Giắc GX16-2P 2 Chân (Cái) Đấu Dây

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003617
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX16-2P 2 Chân (Cái) Đấu Dây TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX16 - 2P - Phân loại: Jack đực thẳng - Đường kính thân tròn: 16mm - Số chân kết nối: 2 chân  - Kiểu chân: chân cái - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Giắc GX16-8P 8 Chân (Đực)

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003626
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX16-8P 8 Chân (Đực) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX16 - 8P - Phân loại: Jack đực thẳng - Đường kính thân tròn: 16mm - Số chân kết nối: 8 chân  - Kiểu chân: chân đực - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Giắc GX16-6P 6 Chân (Cái) Đấu Dây

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003623
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX16-6P 6 Chân (Cái) Đấu Dây TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX16-6P  - Phân loại: Jack cái thẳng - Đường kính thân tròn: 16mm - Số chân kết nối: 6 chân  - Kiểu chân: chân cái - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Giắc GX16-3P 3 Chân (Đực)

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003618
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX16-3P 3 Chân (Đực) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX16-3P  - Phân loại: Jack cái thẳng - Đường kính thân tròn: 16mm - Số chân kết nối: 3 chân  - Kiểu chân: chân đực - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Giắc GX16-7P 7 Chân (Đực)

  7.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003624
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX16-7P 7 Chân (Đực) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX16-7P  - Phân loại: Jack cái thẳng - Đường kính thân tròn: 16mm - Số chân kết nối: 7 chân  - Kiểu chân: chân đực - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Giắc GX16-5P 5 Chân (Đực)

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003620
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX16-5P 5 Chân (Đực) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX16-5P  - Phân loại: Jack cái thẳng - Đường kính thân tròn: 16mm - Số chân kết nối: 5 chân  - Kiểu chân: chân đực - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Giắc GX16-6P 6 Chân (Đực)

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003622
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX16-6P 6 Chân (Đực) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX16-6P  - Phân loại: Jack cái thẳng - Đường kính thân tròn: 16mm - Số chân kết nối: 6 chân  - Kiểu chân: chân đực - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Giắc GX12-5P 5 Chân (Đực)

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003628
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX12-5P 5 Chân (Đực) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX12-5P - Phân loại: Jack cái thẳng - Đường kính thân tròn: 12mm - Số chân kết nối: 5 chân  - Kiểu chân: chân đực - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Giắc GX16-5P 5 Chân (Cái) Đấu Dây

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003621
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX16-5P 5 Chân (Cái) Đấu Dây TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: X16-5P  - Phân loại: Jack cái thẳng - Đường kính thân tròn: 16mm - Số chân kết nối: 5 chân  - Kiểu chân: chân cái - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Giắc GX16-3P 3 Chân (Cái) Đấu Dây

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003619
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX16-3P 3 Chân (Cái) Đấu Dây TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX16-3P  - Phân loại: Jack cái thẳng - Đường kính thân tròn: 16mm - Số chân kết nối: 3 chân  - Kiểu chân: chân cái - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Giắc GX16-2P 2 Chân (Đực)

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003616
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX16-2P 2 Chân (Đực) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX16-2P - Phân loại: Jack cái thẳng - Đường kính thân tròn: 16mm - Số chân kết nối: 2 chân  - Kiểu chân: chân đực - Chất liệu: Kim Loại - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Giắc GX16-10P 10 Chân (Đực)

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002660
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Giắc GX16-10P 10 Chân (Cái) Đấu Dây

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002659
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Nắp Chống Nước Cho Giắc GX25

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002642
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Nắp Chống Nước Cho Giắc GX25 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Gioăng Chống Nước (Cho Giắc GX25) - Chất liệu: Nhựa dẻo - Màu sắc: Đen HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Giắc GX25-6P 6 Chân (Cái)

  50.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002641
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX25-6P 6 Chân (Cái) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX25 - 6P - Phân loại: Jack cái thẳng - Đường kính thân tròn: 25mm - Số chân kết nối: 6 chân  - Kiểu chân: chân cái - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Giắc GX25-6P 6 Chân (Đực)

  50.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002640
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX25-6P 6 Chân (Đực) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX25 - 6P - Phân loại: Jack đực thẳng - Đường kính thân tròn: 25mm - Số chân kết nối: 6 chân  - Kiểu chân: chân đực - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Giắc GX25-4P 4 Chân (Cái)

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002639
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX25-6P 6 Chân (Cái) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX25 - 4P - Phân loại: Jack cái thẳng - Đường kính thân tròn: 25mm - Số chân kết nối: 4 chân  - Kiểu chân: chân cái - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Giắc GX25-2P 2 Chân (Cái)

  40.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002638
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX25-2P 2 Chân (Cái) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX25 - 2P - Phân loại: Jack cái thẳng - Đường kính thân tròn: 25mm - Số chân kết nối: 2 chân  - Kiểu chân: chân cái - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM      
 • Giắc GX25-2P 2 Chân (Đực)

  40.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002637
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX25-2P 2 Chân (Đực) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX25 - 2P - Phân loại: Jack đực thẳng - Đường kính thân tròn: 25mm - Số chân kết nối: 2 chân  - Kiểu chân: chân đực - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM      
 • Nắp Chống Nước Cho Giắc GX16

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002636
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Nắp Chống Nước Cho Giắc GX16 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Gioăng Chống Nước (Cho Giắc GX16) - Chất liệu: Nhựa dẻo - Màu sắc: Đen HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Giắc GX25-4P 4 Chân (Đực)

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002635
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX25-4P 4 Chân (Đực) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX25 - 4P - Phân loại: Jack đực thẳng - Đường kính thân tròn: 25mm - Số chân kết nối: 4 chân  - Kiểu chân: chân đực - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Giắc GX16-4P 4 Chân (Cái) Đấu Dây

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002634
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX16-4P 4 Chân (Cái) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX16 - 6P - Phân loại: Jack cái thẳng - Đường kính thân tròn: 16mm - Số chân kết nối: 6 chân  - Kiểu chân: chân cái - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Giắc GX16-4P 4 Chân (Đực)

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002633
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX16-4P 4 Chân (Đực) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX16 - 4P - Phân loại: Jack đực thẳng - Đường kính thân tròn: 16mm - Số chân kết nối: 4 chân  - Kiểu chân: chân đực - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Nắp Chống Nước Cho Giắc GX12

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002317
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Gioăng Chống Nước Cho Giắc GX12 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Gioăng Chống Nước (Cho Giắc GX12) - Đặc điểm: Gioăng chống nước cho Giắc GX12 - Chất liệu: Nhựa dẻo - Màu sắc: Đen HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Giắc GX12-2P 2 Chân (Cái) Đấu Dây

  5.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002316
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX12-2P 2 Chân (Cái) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX12 - 2P - Phân loại: Jack cái thẳng - Đường kính thân tròn: 12mm - Số chân kết nối: 2 chân  - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM          
 • Giắc GX12-2P 2 Chân (Đực)

  5.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002315
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX12-2P 2 Chân (Đực) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX12 - 2P - Phân loại: Jack đực thẳng - Đường kính thân tròn: 12mm - Số chân kết nối: 2 chân  - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM          
 • Giắc GX12-4P 12mm 4 Chân (Đực)

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001697
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX12-4P 12mm 4 chân (Đực) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX12 - 4P - Phân loại: Jack đực thẳng - Đường kính thân tròn: 12mm - Số chân kết nối: 4 chân (2 hàng) - Định mức Ampe/Volt: 5A/125V - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM      
 • Giắc GX12-4P 12mm 4 Chân (Cái) Đấu Dây

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001696
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX12-4P 12mm 4 chân (Cái) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX12 - 4P - Phân loại: Jack cái thẳng - Đường kính thân tròn: 12mm - Số chân kết nối: 4 chân (2 hàng) - Định mức Ampe/Volt: 5A/125V - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Cặp Giắc GX12-4P 12mm 4 Chân (Đực + Cái)

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001695
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX12-4P 12mm 4 chân (Đực + Cái) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX12 - 4P - Phân loại: Jack (Đực + Cái) - Số chân kết nối: 4P ( 2 hàng) - Điện áp định mức: 125V - Dòng điện định mức: 5A - Đường kính thân tròn: 12mm - Màu sắc: Bạc + Đen HÌNH ẢNH SẢN PHẨM            
 • Giắc GX12-3P 3 Chân (Cái) Đấu Dây

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001694
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX12-3P 3 chân (Cái) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX12 - 3P - Phân loại: Jack cái thẳng - Đường kính thân tròn: 12mm - Số chân kết nối: 3 chân  - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Giắc GX12-3P 3 Chân (Đực)

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001579
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX12-3P 3 chân (Đực) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX12 - 3P - Phân loại: Jack đực thẳng - Đường kính thân tròn: 12mm - Số chân kết nối: 3 chân  - Chất liệu: Kim Loại + Nhựa - Màu sắc: Bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Cặp Giắc GX12-3P 3 Chân (Đực + Cái)

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000823
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Giắc GX12-3P 12mm 3 chân (Đực + Cái) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: GX12 - 3P - Phân loại: Jack (Đực + Cái) - Số chân kết nối: 3P ( 2 hàng) - Điện áp định mức: 125V - Dòng điện định mức: 5A - Màu sắc: Bạc + Đen HÌNH ẢNH SẢN PHẨM          

zalo