• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Điện Trở Sứ 100R 20W

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003508
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện Trở Sứ 8.2R 20W

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003507
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện Trở Sứ 470R 20W

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003510
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện Trở Sứ 220R 20W

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003509
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện Trở Sứ 6.8R 20W

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003506
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện Trở Sứ 4.7R 20W

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003504
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện Trở Sứ 5.6R 20W

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003505
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện Trở Sứ 2.2R 20W

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003503
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện Trở Sứ 1R 20W

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003502
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện Trở Sứ 47R 20W

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002483
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện Trở Sứ 47R 20W TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở sứ là cách gọi khác của điện trở công suất, khi hoạt động điện trở này toả nhiệt nên điện trở phải được bọc vỏ sứ. - Điện trở sứ phù hợp với các mạch điện tử cần độ chính xác, hoạt động ổn định, bền với thời gian. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm...
 • Điện Trở Sứ 33R 20W

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002482
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện Trở Sứ 33R 20W TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở sứ là cách gọi khác của điện trở công suất, khi hoạt động điện trở này toả nhiệt nên điện trở phải được bọc vỏ sứ. - Điện trở sứ phù hợp với các mạch điện tử cần độ chính xác, hoạt động ổn định, bền với thời gian. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm...
 • Điện Trở Sứ 22R 20W

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002481
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện Trở Sứ 22R 20W TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở sứ là cách gọi khác của điện trở công suất, khi hoạt động điện trở này toả nhiệt nên điện trở phải được bọc vỏ sứ. - Điện trở sứ phù hợp với các mạch điện tử cần độ chính xác, hoạt động ổn định, bền với thời gian. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm...
 • Điện Trở Sứ 15R 20W

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002480
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện Trở Sứ 15R 20W TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở sứ là cách gọi khác của điện trở công suất, khi hoạt động điện trở này toả nhiệt nên điện trở phải được bọc vỏ sứ. - Điện trở sứ phù hợp với các mạch điện tử cần độ chính xác, hoạt động ổn định, bền với thời gian. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm...
 • Điện Trở Sứ 10R 20W

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002479
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện Trở Sứ 10R 20W TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở sứ là cách gọi khác của điện trở công suất, khi hoạt động điện trở này toả nhiệt nên điện trở phải được bọc vỏ sứ. - Điện trở sứ phù hợp với các mạch điện tử cần độ chính xác, hoạt động ổn định, bền với thời gian. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm...

zalo