• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Điện Trở Nhiệt NTC MF72 3D-20

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC005075
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Điện Trở Nhiệt NTC MF72 3D-20   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC MF72 3D-20 - Giá trị: 3R (3 ohm) - Kích thước: 20mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 47D-15 47R 15mm

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002887
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 47D-15 47R 15mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 47D-15 - Giá trị: 47R (47 ohm) - Kích thước: 15mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 20D-9 20R 9mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002885
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 20D-9 20R 9mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 20D-9 - Giá trị: 20R (20 ohm) - Kích thước: 9mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 5D-25 5R 25mm

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002883
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 5D-25 5R 20mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 5D-25 - Giá trị: 5R (5 ohm) - Kích thước: 25mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 5D-9 5R 9mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002880
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 5D-9 5R 9mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 5D-9 - Giá trị: 5R (5 ohm) - Kích thước: 9mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 16D-9 16R 9mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002884
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 16D-9 16R 9mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 16D-9 - Giá trị: 16R (16 ohm) - Kích thước: 9mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 5D-15 5R 15mm

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002881
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 5D-15 5R 15mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 5D-15 - Giá trị: 5R (5 ohm) - Kích thước: 15mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 5D-20 5R 20mm

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002882
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 5D-20 5R 20mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 5D-20 - Giá trị: 5R (5 ohm) - Kích thước: 20mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 8D-20 8R 20mm

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002886
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 8D-20 8R 20mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 8D-20 - Giá trị: 8R (8 ohm) - Kích thước: 20mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 5D-7 5R 7mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002879
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 5D-7 5R 7mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 5D-7 - Giá trị: 5R (5 ohm) - Kích thước: 7mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 10D-20 10R 20mm

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002877
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 10D-20 10R 20mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 10D-20 - Giá trị: 10R (10 ohm) - Kích thước: 20mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 10D-25 10R 25mm

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002878
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 10D-25 10R 25mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 10D-25 - Giá trị: 10R (10 ohm) - Kích thước: 25mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 10D-13 10R 13mm

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002875
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 10D-13 10R 13mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 10D-13 - Giá trị: 10R (10 ohm) - Kích thước: 13mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 10D-15 10R 15mm

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002876
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 10D-15 10R 15mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 10D-15 - Giá trị: 10R (10 ohm) - Kích thước: 15mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 10D-11 10R 11mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002874
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 10D-11 10R 11mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 10D-11 - Giá trị: 10R (10 ohm) - Kích thước: 11mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 10D-9 10R 9mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002873
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 10D-9 10R 9mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 10D-9 - Giá trị: 10R (10 ohm) - Kích thước: 9mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 10D-7 10R 7mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002872
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 10D-7 10R 7mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 10D-7 - Giá trị: 10R (10 ohm) - Kích thước: 7mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 10D-5 10R 5mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002871
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Điện Trở Nhiệt NTC 10D-5 10R 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 10D-5 - Giá trị: 10R (10 ohm) - Kích thước: 5mm - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC 5D-13 5R 13mm

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001868
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:     Điện Trở Nhiệt NTC 5D-13 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 5D-13 - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<<   HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Điện Trở Nhiệt NTC MF52-103/3950 10K

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001561
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:     Điện Trở Nhiệt NTC MF52-103/3950 10K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC MF52-103/3950 - Nhiệt độ hoạt động: -45 độ đến 125 độ - Giá trị: 10K - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxid kim loại mangan, nickel, cobalt,… HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Điện Trở Nhiệt NTC 5D-11 5R 11mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001507
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:     Điện Trở Nhiệt NTC 5D-11 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện.  - Điện trở nhiệt hay nhiệt điện trở hay thermistor là loại điện trở có trở kháng thay đổi dưới quá trình nhiệt độ thay đổi, khác biệt so với các loại điện trở thông thường. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: NTC 5D-11 - Nhiệt độ hoạt động: -55 độ đến 200 độ - Màu sắc: Đen - Chất liệu: Hổn hợp các oxit kim loại mangan, niken, cobalt,… DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    

zalo