• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Điện Trở Băng 10K 7 Chân

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004742
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Điện Trở Băng 10K 7 Chân TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện Trở Băng 10K 7 Chân là một mạng điện trở, gồm 6 điện trở có cùng giá trị 10K Ohm được kết nối với nhau. Điện trở băng 10K Ohm có một chân chung, các chân còn lại nối với chân chung qua 1 điện trở, giá trị điện trở đó thường được ghi trên thân. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị: 10K - Sai số: 5% - Số chân: 7 chân - Khoảng cách giữa các chân: 2.54mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Điện Trở Băng 1K 6 Chân

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004741
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Điện Trở Băng 1K 6 Chân TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện Trở Băng 1K 6 Chân là một mạng điện trở, gồm 5 điện trở có cùng giá trị 4.7K Ohm được kết nối với nhau. Điện trở băng 4.7K Ohm có một chân chung, các chân còn lại nối với chân chung qua 1 điện trở, giá trị điện trở đó thường được ghi trên thân. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị: 4.7K - Sai số: 5% - Số chân: 6 chân - Khoảng cách giữa các chân: 2.54mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Điện Trở Băng 4.7K 6 Chân

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004740
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Điện Trở Băng 4.7K 6 Chân TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện Trở Băng 4.7K 6 Chân là một mạng điện trở, gồm 5 điện trở có cùng giá trị 4.7K Ohm được kết nối với nhau. Điện trở băng 4.7K Ohm có một chân chung, các chân còn lại nối với chân chung qua 1 điện trở, giá trị điện trở đó thường được ghi trên thân. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị: 4.7K - Sai số: 5% - Số chân: 6 chân - Khoảng cách giữa các chân: 2.54mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Điện Trở Băng 4.7K 7 Chân

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004739
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Điện Trở Băng 4.7K 7 Chân TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện Trở Băng 4.7K 7 Chân là một mạng điện trở, gồm 6 điện trở có cùng giá trị 4.7K Ohm được kết nối với nhau. Điện trở băng 4.7K Ohm có một chân chung, các chân còn lại nối với chân chung qua 1 điện trở, giá trị điện trở đó thường được ghi trên thân. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị: 4.7K - Sai số: 5% - Số chân: 7 chân - Khoảng cách giữa các chân: 2.54mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Điện Trở Băng 682 6.8K 6 Chân

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002856
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Điện Trở Băng 682 6.8K 6 Chân TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở băng 6.8K Ohm 6 chân là một mạng điện trở, gồm 6 điện trở có cùng giá trị 6.8K Ohm được kết nối với nhau. Điện trở băng 6.8K Ohm có một chân chung, các chân còn lại nối với chân chung qua 1 điện trở, giá trị điện trở đó thường được ghi trên thân. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị: 6.8K - Sai số: 5% - Số chân: 6 chân - Khoảng cách giữa các chân: 2.54mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Điện Trở Băng 4.7K 9 Chân

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002182
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Điện Trở Băng 4.7K 9 Chân TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở băng 4.7K Ohm 9 chân là một mạng điện trở, gồm 9 điện trở có cùng giá trị 4.7K Ohm được kết nối với nhau. Điện trở băng 4.7K Ohm có một chân chung, các chân còn lại nối với chân chung qua 9 điện trở, giá trị điện trở đó thường được ghi trên thân. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị: 4.7K - Sai số: 5% - Số chân: 9 chân - Khoảng cách giữa các chân: 2.54mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Điện Trở Băng 1K 9 Chân

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002181
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Điện Trở Băng 1K 9 Chân TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở băng 1K Ohm 9 chân là một mạng điện trở, gồm 9 điện trở có cùng giá trị 1K Ohm được kết nối với nhau. Điện trở băng 1K Ohm có một chân chung, các chân còn lại nối với chân chung qua 1 điện trở, giá trị điện trở đó thường được ghi trên thân. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị: 1K - Sai số: 5% - Số chân: 9 chân - Khoảng cách giữa các chân: 2.54mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Điện Trở Băng 4.7K 5 Chân

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002180
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Điện Trở Băng 4.7K 5 Chân TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở băng 4.7K Ohm 5 chân là một mạng điện trở, gồm 5 điện trở có cùng giá trị 4.7K Ohm được kết nối với nhau. Điện trở băng 4.7K Ohm có một chân chung, các chân còn lại nối với chân chung qua 1 điện trở, giá trị điện trở đó thường được ghi trên thân. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị: 4.7K - Sai số: 5% - Số chân: 5 chân - Khoảng cách giữa các chân: 2.54mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Điện Trở Băng 1K 5 Chân

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002179
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Điện Trở Băng 1K 5 Chân TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở băng 1K Ohm 5 chân là một mạng điện trở, gồm 5 điện trở có cùng giá trị 1K Ohm được kết nối với nhau. Điện trở băng 1K Ohm có một chân chung, các chân còn lại nối với chân chung qua 1 điện trở, giá trị điện trở đó thường được ghi trên thân. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị: 4.7K - Sai số: 5% - Số chân: 5 chân - Khoảng cách giữa các chân: 2.54mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM          
 • Điện Trở Băng 10K 9 Chân

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001111
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Trở băng 10K 9 chân TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở băng 10K Ohm 9 chân là một mạng điện trở, gồm 9 điện trở có cùng giá trị 10K  Ohm được kết nối với nhau. Điện trở băng 10K Ohm có một chân chung, các chân còn lại nối với chân chung qua 1 điện trở, giá trị điện trở đó thường được ghi trên thân. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị: 10K - Sai số: 5% - Số chân: 9 chân - Khoảng cách giữa các chân: 2.54mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Điện Trở Băng 10K 5 Chân

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001110
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Trở băng 10K 5 chân TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở băng 10K Ohm 5 chân là một mạng điện trở, gồm 5 điện trở có cùng giá trị 10K Ohm được kết nối với nhau. Điện trở băng 10K Ohm có một chân chung, các chân còn lại nối với chân chung qua 1 điện trở, giá trị điện trở đó thường được ghi trên thân. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị: 10K - Sai số: 5% - Số chân: 5 chân - Khoảng cách giữa các chân: 2.54mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        
 • Điện Trở Băng 10K 6 Chân

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000308
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Trở băng 10K 6 chân TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở băng 10K Ohm 6 chân là một mạng điện trở, gồm 5 điện trở có cùng giá trị 10K Ohm được kết nối với nhau. Điện trở băng 10K Ohm có một chân chung, các chân còn lại nối với chân chung qua 1 điện trở, giá trị điện trở đó thường được ghi trên thân. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị: 10K - Sai số: 5% - Số chân: 6 chân - Khoảng cách giữa các chân: 2.54mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM        

zalo