• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Thạch Anh Dán 24MHz 49S SMD

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001895
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh Dán 24MHz 49S SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh dán 24MHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Thạch Anh Dán 20MHz 49S SMD

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001894
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh Dán 20MHz 49S SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh dán là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG...
 • Thạch Anh Dán 12MHz 49S SMD

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001893
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh Dán 12MHz 49S SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh dán 12MHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Thạch Anh Dán 10MHz 49S SMD

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001892
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh Dán 10MHz 49S SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh dán 10MHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Thạch Anh Dán 8MHz 49S SMD

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001891
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh Dán 8MHz 49S SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh dán 8MHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Thạch Anh Dán 6MHz 49S SMD

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001890
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh Dán 6MHz 49S SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh dán 6MHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Thạch Anh Dán 4MHz 49S SMD

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001889
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh Dán 4MHz 49S SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh dán 4MHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Thạch Anh 32.768KHz 3x8mm

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001888
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh 32.768KHz 3x8mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 32.768KHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ...
 • Thạch Anh 32.768MHz HC-49S DIP

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001887
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh 32.768 MHz HC-49S DIP TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 32.768MHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Thạch Anh 32MHz HC-49S DIP

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001886
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh 32MHz HC-49S DIP TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 32MHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ...
 • Thạch Anh 24MHz HC-49S DIP

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001885
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh 24MHz HC-49S DIP TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 24MHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ...
 • Thạch Anh 20MHz HC-49S DIP

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001884
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh 20MHz HC-49S DIP TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 20MHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ...
 • Thạch Anh 16MHz HC-49S DIP

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001883
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh 16MHz HC-49S DIP TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 16MHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ...
 • Thạch Anh 12MHz HC-49S DIP

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001882
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh 12MHz HC-49S DIP TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 12MHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ...
 • Thạch Anh 10MHz HC-49S DIP

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001881
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh 10MHz HC-49S DIP TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 10MHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ...
 • Thạch Anh 8MHz HC-49S DIP

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001880
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh 8MHz HC-49S DIP TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 8MHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ...
 • Thạch Anh 6MHz HC-49S DIP

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001879
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh 6MHz HC-49S DIP TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 6MHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ...
 • Thạch Anh 4MHz HC-49S DIP

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001878
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Thạch Anh 4MHz HC-49S DIP TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 4MHz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ...
 • Combo 10 Loại Thạch Anh 4MHz-48MHz 49S SMD (100 Cái)

  180.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001170
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Combo 10 Loại Thạch Anh 4MHz-48MHz 49S SMD (100 Cái) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện có vai trò tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Combo 10 Loại Thạch Anh 4Mhz-48Mhz 49S SMD (100 cái): là bộ sản phẩm chuyên dụng, đa dạng giúp cho chúng ta thuận tiện trong quá trình làm việc. - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các...