• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Thạch Anh 315Mhz R315

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003878
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 315Mhz R315 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: R315 - Giá trị tần số: 315Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 3 chân HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 433Mhz R433

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003879
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 433Mhz R433 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: R433 - Giá trị tần số: 433Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 3 chân HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 32Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003877
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 32Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 32Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Đường kính: 13x21mm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 4 chân HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 27Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003876
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 27Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 27Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Đường kính: 13x21mm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 4 chân HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 20Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003875
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 20Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 20Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Đường kính: 13x21mm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 4 chân HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 12Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003873
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 12Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 12Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Đường kính: 13x21mm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 4 chân HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 4Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003870
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 4Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 4Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Đường kính: 13x21mm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 4 chân HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 2 Chân Cắm 6Mhz ZTA6.0Mhz

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003868
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 2 Chân Cắm 6Mhz ZTA6.0Mhz TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: ZTA6.0Mhz - Giá trị tần số: 6Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 2 chân - Màu sắc: Nâu HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 2Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003869
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 2Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 2Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Đường kính: 13x21mm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 4 chân HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 24Mhz 3 Chân Cắm ZTT24.0Mhz

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003865
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 24Mhz 3 Chân Cắm ZTT24.0Mhz TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: ZTT24.0Mhz - Giá trị tần số: 24Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 3 chân - Màu sắc: Nâu HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 8Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003871
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 8Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 8Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Đường kính: 13x21mm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 4 chân HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 16Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003874
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 16Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 16Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Kích thước: 13x21mm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 4 chân - Màu sắc: Nâu HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 3.64Mhz 3 Chân Cắm ZTT3.64Mhz

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003857
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 3.64Mhz 3 Chân Cắm ZTT3.64Mhz TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: ZTT3.64Mhz - Giá trị tần số: 3.64Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 3 chân - Màu sắc: Xanh dương HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 16Mhz 3 Chân Cắm ZTT16.0Mhz

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003864
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 16Mhz 3 Chân Cắm ZTT16.0Mhz TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: ZTT16.0Mhz - Giá trị tần số: 16Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 3 chân - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 6Mhz 3 Chân Cắm ZTT6.0Mhz

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003861
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 6Mhz 3 Chân Cắm ZTT6.0Mhz TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: ZTT6.0Mhz - Giá trị tần số: 6Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 3 chân - Màu sắc: Nâu HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 5Mhz 3 Chân Cắm ZTT5.0Mhz

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003860
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 5Mhz 3 Chân Cắm ZTT5.0Mhz TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: ZTT5.0Mhz - Giá trị tần số: 5Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 3 chân - Màu sắc: Xanh dương HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 8Mhz 3 Chân Cắm ZTT8.0Mhz

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003862
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 8Mhz 3 Chân Cắm ZTT8.0Mhz TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: ZTT8.0Mhz - Giá trị tần số: 8Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 3 chân HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Thạch Anh 2Mhz 3 Chân Cắm ZTT2.0Mhz

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003858
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 2Mhz 3 Chân Cắm ZTT2.0Mhz TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: ZTT2.0Mhz - Giá trị tần số: 2Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 3 chân - Màu sắc: Xanh dương HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 10Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003872
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 10Mhz 13x21mm 4 Chân Chữ Nhật TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 10Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 4 chân - Màu sắc: Nâu HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 2 Chân Cắm 4Mhz ZTA4.0Mhz

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003867
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 2 Chân Cắm 4Mhz ZTA4.0Mhz TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: ZTA4.0Mhz - Giá trị tần số: 4Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 2 chân - Màu sắc: Nâu HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 2 Chân Cắm 2Mhz ZTA2.0Mhz

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003866
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 2 Chân Cắm 2Mhz ZTA2.0Mhz TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: ZTA2.0Mhz - Giá trị tần số: 2Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 2 chân - Màu sắc: Xanh dương HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 4Mhz 3 Chân Cắm ZTT4.0Mhz

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003859
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 4Mhz 3 Chân Cắm ZTT4.0Mhz TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: ZTT4.0Mhz - Giá trị tần số: 4Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 3 chân - Màu sắc: Xanh dương HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 12Mhz 3 Chân Cắm ZTT12.0Mhz

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003863
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 12Mhz 3 Chân Cắm ZTT12.0Mhz TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: ZTT12.0Mhz - Giá trị tần số: 12Mhz - Dạng chân: Chân cắm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -30 độ ~ 80 độ - Số lượng chân: 3 chân - Màu sắc: Nâu HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 20Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003182
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 20Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 20Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 20Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm ~ ±30ppm (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm ~ ±50ppm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -10 độ ~ 60 độ - Số lượng chân: 2 chân - Kích thước: 5 x 3.2mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Thạch Anh 12Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003180
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 12Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 12Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 12Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm ~ ±30ppm (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm ~ ±50ppm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -10 độ ~ 60 độ - Số lượng chân: 2 chân - Kích thước: 5 x 3.2mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Thạch Anh 25Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003185
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 25Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 25Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 25Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm ~ ±30ppm (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm ~ ±50ppm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -10 độ ~ 60 độ - Số lượng chân: 2 chân - Kích thước: 5 x 3.2mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Thạch Anh 24Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003184
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 24Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 24Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 24Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm ~ ±30ppm (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm ~ ±50ppm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -10 độ ~ 60 độ - Số lượng chân: 2 chân - Kích thước: 5 x 3.2mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Thạch Anh 16Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003181
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 16Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 16Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 16Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm ~ ±30ppm (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm ~ ±50ppm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -10 độ ~ 60 độ - Số lượng chân: 2 chân - Kích thước: 5 x 3.2mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Thạch Anh 11.0592Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003179
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 11.0592Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 11.0592Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 11.0592Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm ~ ±30ppm (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm ~ ±50ppm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -10 độ ~ 60 độ - Số lượng chân: 2 chân - Kích thước: 5 x 3.2mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Thạch Anh 10Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003178
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 10Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 10Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 10Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm ~ ±30ppm (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm ~ ±50ppm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -10 độ ~ 60 độ - Số lượng chân: 2 chân - Kích thước: 5 x 3.2mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Thạch Anh 22.1184Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003183
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 22.1184Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 22.1184Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 22.1184Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm ~ ±30ppm (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm ~ ±50ppm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -10 độ ~ 60 độ - Số lượng chân: 2 chân - Kích thước: 5 x 3.2mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Thạch Anh 27Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003186
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 27Mhz 5032 5x3.2mm 2P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 27Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 27Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm ~ ±30ppm (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm ~ ±50ppm - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -10 độ ~ 60 độ - Số lượng chân: 2 chân - Kích thước: 5 x 3.2mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Hết hàng
  Thạch Anh 27Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD

  Thạch Anh 27Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003175
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 27Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 27Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 27Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm  (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm  - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -20 độ ~ 75 độ - Số lượng chân: 4 chân - Kích thước: 3.2 x 2.5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Thạch Anh 40Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003177
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 40Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 40Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 40Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm  (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm  - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -20 độ ~ 75 độ - Số lượng chân: 4 chân - Kích thước: 3.2 x 2.5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Thạch Anh 16Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003170
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 16Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 16Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 16Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm  (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm  - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -20 độ ~ 75 độ - Số lượng chân: 4 chân - Kích thước: 3.2 x 2.5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Thạch Anh 20Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003171
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 20Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 20Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 20Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm  (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm  - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -20 độ ~ 75 độ - Số lượng chân: 4 chân - Kích thước: 3.2 x 2.5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Thạch Anh 10Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003168
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 10Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 10Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 10Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm  (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm  - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -20 độ ~ 75 độ - Số lượng chân: 4 chân - Kích thước: 3.2 x 2.5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Thạch Anh 32Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003176
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 32Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 32Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 32Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm  (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm  - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -20 độ ~ 75 độ - Số lượng chân: 4 chân - Kích thước: 3.2 x 2.5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Thạch Anh 24Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003172
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 24Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 24Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 24Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm  (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm  - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -20 độ ~ 75 độ - Số lượng chân: 4 chân - Kích thước: 3.2 x 2.5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Thạch Anh 25Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003173
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Thạch Anh 25Mhz 3225 3.2x2.5mm 4P SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Thạch anh là một linh kiện với mục đích tạo tần số dao động ổn định trong các mạch điện tử. Tần số do thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC,... - Thạch Anh 25Mhz là linh kiện được sử dụng trong các mạch điện tử, mạch vi điều khiển, mạch tạo dao động,... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Giá trị tần số: 25Mhz - Dạng chân: SMD (Chân dán) - Độ nhạy tần số: ±10ppm  (at 25ºC) - Độ ổn định tần số: ±10ppm  - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -20 độ ~ 75 độ - Số lượng chân: 4 chân - Kích thước: 3.2 x 2.5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  

zalo