• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • 50N60 IXXH50N60A IGBT 50A 600V TO-247 (Tháo máy)

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002969
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 50N60 IXXH50N60A IGBT 50A 600V TO-247 (Tháo máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và...
 • IRG4PC50U G4PC50U IGBT 55A 600V TO247 (Tháo Máy)

  12.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002970
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRG4PC50U G4PC50U IGBT 55A 600V TO247 (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và...
 • SGT40T120FD IGBT 40A 1200V TO247

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002254
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: SGT40T120FD IGBT 40A 1200V TO247 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • K40T120 IGBT 40A 1200V TO247 (Tháo Máy)

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001553
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: K40T120 IGBT 40A 1200V TO247 (tháo máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm...
 • FGA25N120 IGBT 25A 1200V TO-3P

  23.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001387
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: FGA25N120 IGBT 25A 1200V TO247 hàng mới TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • H25R120 IGBT 25A 1200V

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000894
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: H25R120 IGBT 25A 1200V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • H20R1202 IGBT 20A 1200V

  23.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000893
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: H20R1202 IGBT 20A 1200V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • H30R1602 IGBT TO247 30A 1600V

  26.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000806
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: H30R1602 IGBT TO247 30A 1600V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • FGA25N120 IGBT 25A 1200V TO-3P (Tháo Máy)

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000104
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: FGA25N120 IGBT 25A 1200V TO247 (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm...
 • FGH40N60 IGBT 40A 600V (Tháo Máy)

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000120
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: FGH40N60 IGBT 40A 600V (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • H20R1353 IGBT 20A 1350V (Tháo Máy)

  14.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000382
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: H20R1353 IGBT 20A 1350V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • Hết hàng
  60N60 IGBT 60A 600V (Tháo Máy)

  60N60 IGBT 60A 600V (Tháo Máy)

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000505
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 60N60 IGBT 60A 600V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • H20R120 IGBT 20A 1200V (Tháo Máy)

  11.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000531
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: H20R120 IGBT 20A 1200V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • H25R1202 IGBT 25A 1200V (Tháo Máy)

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000532
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: H25R1202 IGBT 25A 1200V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • H30R1202 IGBT 30A 1200V (Tháo Máy)

  24.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000533
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: H30R1202 IGBT 30A 1200V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • H30R1602 IGBT 30A 1600V (Tháo Máy)

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000534
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: H30R1602 IGBT 30A 1600V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • H30R1353 IGBT 30A 1350V (Tháo Máy)

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000535
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: H30R1353 IGBT 30A 1350V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • H30R1103 IGBT 30A 1100V (Tháo Máy)

  19.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000536
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: H30R1103 IGBT 30A 1100V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • G60N100 IGBT 1000V 60A TO264 (Tháo Máy)

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000537
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: G60N100 IGBT 1000V 60A TO264 tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm...
 • RJH60F5 IGBT 80A 600V (Tháo Máy)

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000538
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: RJH60F5 IGBT 80A 600V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • GW20NC60VD IGBT 20A 600V (Tháo Máy)

  13.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000539
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: GW20NC60VD IGBT 20A 600V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • K50T60 IGBT 50A 600V (Tháo Máy)

  17.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000540
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: K50T60 IGBT 50A 600V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - K50T60 IGBT thuộc dòng Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua...
 • K75T60 IGBT 75A 600V (Tháo Máy)

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000541
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: K75T60 IGBT 75A 600V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • 30F123 IGBT 200A 300V (Tháo Máy)

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000542
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 30F123 IGBT 200A 300V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • 30F124 IGBT 200A 300V (Tháo Máy)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000543
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 30F124 IGBT 200A 300V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - 30F124 IGBT 200A 300V là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử...
 • 40N65 IGBT 40A 650V (Tháo Máy)

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000545
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 40N65 IGBT 40A 650V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • GT60N321 IGBT 60A 1000V (Tháo Máy)

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000546
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: GT60N321 IGBT 60A 1000V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • GT30J322 IGBT 30A 600V (Tháo Máy)

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000547
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: GT30J322 IGBT 30A 600V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • GT30J122 IGBT 30A 600V (Tháo Máy)

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000548
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: GT30J122 IGBT 30A 600V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • 30J124 IGBT 200A 600V (Tháo Máy)

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000549
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 30J124 IGBT 200A 600V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • 30J127 IGBT 200A 600V (Tháo Máy)

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000550
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 30J127 IGBT 200A 600V (tháo máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • 30F125  IGBT 200A 330V (Tháo Máy)

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000551
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 30F125 IGBT 200A 330V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm...
 • 40N120 IGBT 40A 1200V TO247 (Tháo Máy)

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000552
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 40N120 IGBT 40A 1200V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm...
 • RJH30E2 IGBT 30A 360V (Tháo Máy)

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000553
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: RJH30E2 IGBT 30A 360V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • RJP63F3 IGBT 40A 630V (Tháo Máy)

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000554
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: RJP63F3 IGBT 40A 630V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • G30N60R IGBT 30A 600V (Tháo Máy)

  22.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000555
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: G30N60R IGBT 30A 600V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • G80N60 IGBT 80A 600V (Tháo Máy)

  40.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000556
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: G80N60 IGBT 80A 600V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • FGH60T65 IGBT 650V 60A (Tháo Máy)

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000558
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: FGH60T65 IGBT 650V 60A tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • IRGP4086 IGBT 250A 300V

  23.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000559
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRGP4086 IGBT 250A 300V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) là Transistor có cực điều khiển cách ly. IGBT là linh kiện kết hợp khả năng đóng cắt nhanh của MOSFET và khả năng chịu tải lớn của Transistor thông thường. - IGBT là linh kiện có ứng dụng trong các mạch đóng cắt nhanh, công suất lớn, điện áp cao như biến tần, servo, máy hàn, lò tôi cao tần… - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...