• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Triết Áp Đôi 5K Khuyết (1 Túi 100 Cái)

  200.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004961
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Triết Áp Đôi 5K Khuyết (1 Túi 100 Cái)
 • Triết Áp Đôi 1M

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002292
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đôi 1M TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đôi - Giá trị: 1M - Sai số: 10% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55 ~125℃ - Màu sắc: Nâu + Xám DATASHEET     HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Triết Áp Đôi 250K

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002291
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đôi 250K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đôi - Giá trị: 250K - Sai số: 10% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: Nâu + Xám DATASHEET     HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Triết Áp Đôi 5K Bạc ATEC Đài Loan

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001197
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đôi 5K Bạc ATEC Đài Loan TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đôi WTH148 bạc, chất lượng cao - Thương hiệu: ATEC (Đài Loan) - Giá trị: 5K - Sai số: 10% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: Nâu + Xám THAM KHẢO...
 • Triết Áp Đôi 100K Bạc ATEC Đài Loan

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000191
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đôi 50K Bạc ATEC Đài Loan TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đôi WTH148 bạc, chất lượng cao - Thương hiệu: ATEC (Đài Loan) - Giá trị: 100K - Sai số: 10% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: Nâu +...
 • Triết Áp Đôi 500K Bạc ATEC Đài Loan

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000192
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đôi 500K Bạc ATEC Đài Loan TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đôi WTH148 bạc, chất lượng cao - Thương hiệu: ATEC (Đài Loan) - Giá trị: 500K - Sai số: 10% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: Nâu + Xám THAM...
 • Triết Áp Đôi 50K Bạc ATEC Đài Loan

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000193
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đôi 50K Bạc ATEC Đài Loan TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đôi WTH148 bạc, chất lượng cao - Thương hiệu: ATEC (Đài Loan) - Giá trị: 50K - Sai số: 10% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: Nâu + Xám THAM KHẢO...
 • Triết Áp Đôi 10K Bạc ATEC Đài Loan

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000427
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đôi 10K Bạc ATEC Đài Loan TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đôi WTH148 bạc, chất lượng cao - Thương hiệu: ATEC (Đài Loan) - Giá trị: 10K - Sai số: 10% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: Nâu + Xám THAM...
 • Triết Áp Đôi 20K Bạc ATEC Đài Loan

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000740
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết áp đôi 20K Bạc ATEC Đài Loan TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đôi ATEC - Giá trị: 20K - Sai số: 10% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: Nâu + Xám THAM KHẢO DATASHEET     HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    

zalo