• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Núm Triết Áp MF-A04 33mm

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003264
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Núm Triết Áp MF-A05 45mm

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003265
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Núm Triết Áp MF-A02 23mm

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003263
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Núm Triết Áp MF-A01 20mm

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003262
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Núm Triết Áp WXD3 3590S RV24 Chia Mức

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001962
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Núm Triết Áp WXD3 Chia Mức TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Trong quá trình hoạt động, biến trở được xác định rõ các thông số qua núm triết áp. - Núm vặn triết áp được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp,...
 • Núm Triết Áp WXD3 Màu Đen

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001961
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Núm Triết Áp WXD3 Màu Đen TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Trong quá trình hoạt động, biến trở được xác định rõ các thông số qua núm triết áp. - Núm vặn triết áp được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp,...
 • Núm Triết Áp WXD3 Màu Xám

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001960
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Núm Triết Áp WXD3 Màu Xám TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Trong quá trình hoạt động, biến trở được xác định rõ các thông số qua núm triết áp. - Núm vặn triết áp được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp,...
 • Triết Áp WXD3-13-2W 100K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001959
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Triết Áp WXD3-13-2W 100K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện...
 • Triết Áp WXD3-13-2W 47K

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001958
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Triết Áp WXD3-13-2W 47K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện...
 • Triết Áp WXD3-13-2W 33K

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001957
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Triết Áp WXD3-13-2W 33K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện...
 • Triết Áp WXD3-13-2W 22K

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001956
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Triết Áp WXD3-13-2W 22K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện...
 • Triết Áp WXD3-13-2W 10K

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001955
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Triết Áp WXD3-13-2W 10K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện...
 • Triết Áp WXD3-13-2W 4.7K

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001954
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Triết Áp WXD3-13-2W 4.7K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện...
 • Triết Áp WXD3-13-2W 3.3K

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001953
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Triết Áp WXD3-13-2W 3.3K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện...
 • Triết Áp WXD3-13-2W 2.2K

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001952
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Triết Áp WXD3-13-2W 2.2K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện...
 • Triết Áp WXD3-13-2W 1K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001951
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Triết Áp WXD3-13-2W 1K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện...

zalo