• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Tụ Quạt CBB 25uF 450VAC

  35.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002578
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Quạt CBB 25uF 450VAC TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ QUẠT - Dung lượng: 25uF  - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 450VAC - Hoạt động trong môi trường có nhiệt độ: -25 ~ 70 độ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Tụ Quạt CBB 20uF 450VAC

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002577
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Quạt CBB 20uF 450VAC TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ QUẠT - Dung lượng: 20uF  - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 450VAC - Hoạt động trong môi trường có nhiệt độ: -25 ~ 70 độ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Tụ Quạt CBB 15uF 450VAC

  22.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002576
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Quạt CBB 15uF 450VAC TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ QUẠT - Dung lượng: 15uF  - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 450VAC - Hoạt động trong môi trường có nhiệt độ: -25 ~ 70 độ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Tụ Quạt CBB 12uF 450VAC

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002575
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Quạt CBB 12uF 450VAC TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ QUẠT - Dung lượng: 12uF  - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 450VAC - Hoạt động trong môi trường có nhiệt độ: -25 ~ 70 độ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Tụ Quạt CBB 8uF 450VAC

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002252
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Quạt CBB 8uF 450VAC   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ CBB - Dung lượng: 8uF - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 450V HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Quạt CBB 10uF 450VAC

  16.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001195
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ quạt CBB 10uF 450VAC TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ QUẠT CBB - Dung lượng: 10uF - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 450VAC - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ: - 25 độ đến 70 độ - Màu sắc: Đen HÌNH ẢNH SẢN PHẨM      
 • Tụ Quạt CBB 1.5uF 450VAC

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000176
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ quạt CBB 1.5uF 450VAC TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ QUẠT - Dung lượng: 1.5uF  - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 450VAC - Hoạt động trong môi trường có nhiệt độ: -25 độ đến 70 độ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Quạt CBB 1uF 450VAC

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000177
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ quạt CBB 1uF 450VAC TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ QUẠT - Dung lượng: 1uF  - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 450VAC - Hoạt động trong môi trường có nhiệt độ: -25 độ đến 70 độ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Quạt CBB 2.5uF 450VAC

  9.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000178
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ quạt CBB 2.5uF 450VAC TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ QUẠT - Dung lượng: 2.5uF  - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 450VAC - Hoạt động trong môi trường có nhiệt độ: -25 độ đến 70 độ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Quạt CBB 2uF 450VAC

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000179
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ quạt CBB 2uF 450VAC TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ QUẠT - Dung lượng: 2uF  - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 450VAC - Hoạt động trong môi trường có nhiệt độ: -25 độ đến 70 độ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Quạt CBB 3uF 450VAC

  9.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000180
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ quạt CBB 3uF 450VAC TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ QUẠT - Dung lượng: 3uF  - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 450VAC - Hoạt động trong môi trường có nhiệt độ: -25 độ đến 70 độ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Quạt CBB 4uF 450VAC

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000430
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Tụ quạt CBB 4uF 450VAC TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ QUẠT - Dung lượng: 4uF ± 5% - Điện áp đánh thủng: 450VAC - Hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ: -25 độ đến 70 độ - Màu sắc: Đen HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Tụ Quạt CBB 5uF 450VAC

  11.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000431
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Tụ quạt CBB 5uF 450VAC TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ QUẠT - Dung lượng: 5uF ± 5% - Điện áp đánh thủng: 450VAC - Hoạt động trong môi trường: -25 độ đến 70 độ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Tụ Quạt CBB 6uF 450VAC

  13.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000432
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Tụ quạt CBB 6uF 450VAC TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ QUẠT - Dung lượng: 6uF  - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 450VAC - Hoạt động trong môi trường: -25 độ đến 70 độ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    

zalo