• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Cọc Nhựa Kê Mạch Đen 10mm

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003707
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cọc Nhựa Kê Mạch Trắng 12mm

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003704
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Cọc Nhựa Kê Mạch Trắng 8mm

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003703
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Cọc Nhựa Kê Mạch Đen 5mm

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003705
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cọc Nhựa Kê Mạch Đen 12mm

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003708
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cọc Nhựa Kê Mạch Đen 8mm

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003706
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 15MM

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002726
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 15MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa ...
 • Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 12MM

  350 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002725
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 12MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa ...
 • Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 10MM

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002724
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 10MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa ...
 • Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 8MM

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002723
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 8MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa ...
 • Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 5mm

  200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002722
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa ...
 • Cọc Nhựa M3 35mm M3x35+6 Đực-Cái

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002589
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: C ọc Nhựa M3 35mm M3x35+6 Đực-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 -...
 • Cọc Nhựa M3 30mm M3x30+6 Đực-Cái

  1.300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002588
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: C ọc Nhựa M3 30mm M3x30+6 Đực-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 -...
 • Cọc Nhựa M3 25mm M3x25+6 Đực-Cái

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002587
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: C ọc Nhựa M3 25mm M3x25+6 Đực-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 -...
 • Cọc Nhựa M3 20mm M3x20+6 Đực-Cái

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002586
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: C ọc Nhựa M3 20mm M3x20+6 Đực-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu:...
 • Cọc Nhựa M3 15mm M3x15+6 Đực-Cái

  800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002585
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: C ọc Nhựa M3 15mm M3x15+6 Đực-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa...
 • Cọc Nhựa M3 10mm M3x10+6 Đực-Cái

  600 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002584
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: C ọc Nhựa M3 10mm M3x10+6 Đực-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - T uỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 ...
 • Cọc Nhựa M3 5mm M3x5+6 Đực-Cái

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002583
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: C ọc Nhựa M3 5mm M3x5+6 Đực-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - T uỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 ...
 • Cọc Nhựa Kê Mạch Trắng 10mm

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002175
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: C ọc Nhựa Kê Mạch 10mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - C ọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Kích thước của cọc nhựa thường là nhỏ và rất tiện dụng cho việc kê mạch, bảo vệ mạch... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT...
 • Cọc Nhựa Kê Mạch Trắng 5mm

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002174
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: C ọc Nhựa Kê Mạch 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - C ọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Kích thước của cọc nhựa thường là nhỏ và rất tiện dụng cho việc kê mạch, bảo vệ mạch... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. ...
 • Cọc Nhựa M3 35mm Cái-Cái

  1.700 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001909
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 35mm Cái-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa ...
 • Cọc Nhựa M3 30mm Cái-Cái

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001908
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 30mm Cái-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa ...
 • Cọc Nhựa M3 25mm Cái-Cái

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001907
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 25mm Cái-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa ...
 • Cọc Nhựa M3 20mm Cái-Cái

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001906
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 20mm Cái-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - T uỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu:...
 • Cọc Nhựa M3 15mm Cái-Cái

  800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001905
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 15mm Cái-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa ...
 • Cọc Nhựa M3 10mm Cái-Cái

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001904
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 10mm Cái-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa ...

zalo