• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Cọc Nhựa Kê Mạch Đen 10mm

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003707
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Cọc Nhựa Kê Mạch Đen 10mm   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Kích thước của cọc nhựa thường là nhỏ và rất tiện dụng cho việc kê mạch, bảo vệ mạch... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: Đen - Chiều cao: 10mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Cọc Nhựa Kê Mạch Trắng 12mm

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003704
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Cọc Nhựa Kê Mạch Trắng 12mm   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Kích thước của cọc nhựa thường là nhỏ và rất tiện dụng cho việc kê mạch, bảo vệ mạch... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: Trắng - Chiều cao: 12mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Cọc Nhựa Kê Mạch Trắng 8mm

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003703
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Cọc Nhựa Kê Mạch Trắng 8mm   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Kích thước của cọc nhựa thường là nhỏ và rất tiện dụng cho việc kê mạch, bảo vệ mạch... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: Trắng - Chiều cao: 8mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Cọc Nhựa Kê Mạch Đen 5mm

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003705
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Cọc Nhựa Kê Mạch Đen 5mm   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Kích thước của cọc nhựa thường là nhỏ và rất tiện dụng cho việc kê mạch, bảo vệ mạch... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: Đen - Chiều cao: 5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Cọc Nhựa Kê Mạch Đen 12mm

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003708
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Cọc Nhựa Kê Mạch Đen 12mm   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Kích thước của cọc nhựa thường là nhỏ và rất tiện dụng cho việc kê mạch, bảo vệ mạch... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: Đen - Chiều cao: 12mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Cọc Nhựa Kê Mạch Đen 8mm

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003706
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Cọc Nhựa Kê Mạch Đen 8mm   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Kích thước của cọc nhựa thường là nhỏ và rất tiện dụng cho việc kê mạch, bảo vệ mạch... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: Đen - Chiều cao: 8mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 15MM

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002726
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 15MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: cái - cái - Màu sắc: trắng - Ren 3mm(M3) - Chiều cao: 15mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 12MM

  350 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002725
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 12MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: cái - cái - Màu sắc: trắng - Ren 3mm(M3) - Chiều cao: 12mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 10MM

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002724
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 10MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: cái - cái - Màu sắc: trắng - Ren 3mm(M3) - Chiều cao: 10mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 8MM

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002723
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 8MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: cái - cái - Màu sắc: trắng - Ren 3mm(M3) - Chiều cao: 8mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 5mm

  200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002722
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa Tròn M3 Cao 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: cái - cái - Màu sắc: trắng - Ren 3mm(M3) - Chiều cao: 5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Cọc Nhựa M3 35mm M3x35+6 Đực-Cái

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002589
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 35mm M3x35+6 Đực-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: Đực - Cái - Màu sắc: Trắng - Phù hợp với các loại vít M3  + Độ dài: 35mm  + Đầu vít M3 dài 6mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Cọc Nhựa M3 30mm M3x30+6 Đực-Cái

  1.300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002588
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 30mm M3x30+6 Đực-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: Đực - Cái - Màu sắc: Trắng - Phù hợp với các loại vít M3  + Độ dài: 30mm  + Đầu vít M3 dài 6mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Cọc Nhựa M3 25mm M3x25+6 Đực-Cái

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002587
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 25mm M3x25+6 Đực-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: Đực - Cái - Màu sắc: Trắng - Phù hợp với các loại vít M3  + Độ dài: 25mm  + Đầu vít M3 dài 6mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Cọc Nhựa M3 20mm M3x20+6 Đực-Cái

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002586
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 20mm M3x20+6 Đực-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: Đực - Cái - Màu sắc: Trắng - Phù hợp với các loại vít M3  + Độ dài: 20mm  + Đầu vít M3 dài 6mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Cọc Nhựa M3 15mm M3x15+6 Đực-Cái

  800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002585
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 15mm M3x15+6 Đực-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: Đực - Cái - Màu sắc: Trắng - Phù hợp với các loại vít M3  + Độ dài: 15mm  + Đầu vít M3 dài 6mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Cọc Nhựa M3 10mm M3x10+6 Đực-Cái

  600 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002584
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 10mm M3x10+6 Đực-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: Đực - Cái - Màu sắc: Trắng - Phù hợp với các loại vít M3  + Độ dài: 10mm  + Đầu vít M3 dài 6mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Cọc Nhựa M3 5mm M3x5+6 Đực-Cái

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002583
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 5mm M3x5+6 Đực-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: Đực - Cái - Màu sắc: Trắng - Phù hợp với các loại vít M3  + Độ dài: 5mm  + Đầu vít M3 dài 6mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Cọc Nhựa Kê Mạch Trắng 10mm

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002175
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Cọc Nhựa Kê Mạch 10mm   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Kích thước của cọc nhựa thường là nhỏ và rất tiện dụng cho việc kê mạch, bảo vệ mạch... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chiều cao: 10mm - Chất liệu: Nhựa - Màu sắc: Trắng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Cọc Nhựa Kê Mạch Trắng 5mm

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002174
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Cọc Nhựa Kê Mạch 5mm   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Kích thước của cọc nhựa thường là nhỏ và rất tiện dụng cho việc kê mạch, bảo vệ mạch... - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: Trắng - Chiều cao: 5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Cọc Nhựa M3 35mm Cái-Cái

  1.700 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001909
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 35mm Cái-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: cái - cái - Màu sắc: trắng - Ren 3mm(M3) - Chiều cao: 35mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Cọc Nhựa M3 30mm Cái-Cái

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001908
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 30mm Cái-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: cái - cái - Màu sắc: trắng - Ren 3mm(M3) - Chiều cao: 30mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Cọc Nhựa M3 25mm Cái-Cái

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001907
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 25mm Cái-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: cái - cái - Màu sắc: trắng - Ren 3mm(M3) - Chiều cao: 25mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Cọc Nhựa M3 20mm Cái-Cái

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001906
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 20mm Cái-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: cái - cái - Màu sắc: trắng - Ren 3mm(M3) - Chiều cao: 20mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM          
 • Cọc Nhựa M3 15mm Cái-Cái

  800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001905
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 15mm Cái-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: cái - cái - Màu sắc: trắng - Ren 3mm(M3) - Chiều cao: 15mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Cọc Nhựa M3 10mm Cái-Cái

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001904
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cọc Nhựa M3 10mm Cái-Cái TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cọc nhựa là loại linh kiện thường dùng trong các mạch PCB, các bảng mạch điện tử hay các công tắc điều khiển… - Chính vì vậy tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa các loại cọc nhựa sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số lượng: 1 - Chất liệu: nhựa - Phân loại: cái - cái - Màu sắc: trắng - Ren 3mm(M3) - Chiều cao: 10mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  

zalo