• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • MOC3063 DIP6

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003297
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   MOC3063 DIP6 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit. IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công suất làm việc, tất cả được ghi trong bảng thông tin (datasheet) của nhà sản xuất tạo ra nó - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: MOC3063 - Kiểu...
 • IC Cách Ly Quang TLP521-4 4GB SOP16 Dán

  9.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003282
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC Cách Ly Quang TLP521-4 4GB SOP16 Dán TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Opto là một linh kiện quang điện tử chuyên dùng để truyền tín hiệu điều khiển giữa hai mạch điện có sự chênh lệch cao về điện áp thông qua ánh sáng mà không cần trực tiếp truyền dẫn với nhau bằng tín hiệu điện. Một Opto cơ bản có cấu trúc bao gồm một đèn LED và một photo transistor bên trong nó. - Opto là một linh kiện điện tử có ứng dụng rộng rãi, đa dạng như: mạch nguồn, mạch công suất, trong các mạch vi điều khiển,... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: TLP521-4 - Phân loại: Opto - Kiểu chân: SOP16 (Chân Dán) - Số lượng chân: 16 chân HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • MOC3021 DIP6 Chân Cắm

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003260
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   MOC3021 DIP6 Chân Cắm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit. IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công suất làm việc, tất cả được ghi trong bảng thông tin (datasheet) của nhà sản xuất tạo ra nó - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã:...
 • IC Cách Ly Quang TLP521-4 P521-4 4GB DIP16

  9.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003281
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   IC Cách Ly Quang TLP521-4 P521-4 4GB DIP16 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Opto là một linh kiện quang điện tử chuyên dùng để truyền tín hiệu điều khiển giữa hai mạch điện có sự chênh lệch cao về điện áp thông qua ánh sáng mà không cần trực tiếp truyền dẫn với nhau bằng tín hiệu điện. Một Opto cơ bản có cấu trúc bao gồm một đèn LED và một photo transistor bên trong nó. - Opto là một linh kiện điện tử có ứng dụng rộng rãi, đa dạng như: mạch nguồn, mạch công suất, trong các mạch vi điều khiển,... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: TLP521-4 - Phân loại: Opto - Kiểu chân: DIP16 (chân cắm) - Số lượng chân: 16 chân DATASHEET - Tham khảo Datasheet sản phẩm:   >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • IC Cách Ly Quang TLP521-1 1GB SOP4 Dán

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003278
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   IC Cách Ly Quang TLP521-1 1GB SOP4 Dán TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Opto là một linh kiện quang điện tử chuyên dùng để truyền tín hiệu điều khiển giữa hai mạch điện có sự chênh lệch cao về điện áp thông qua ánh sáng mà không cần trực tiếp truyền dẫn với nhau bằng tín hiệu điện. Một Opto cơ bản có cấu trúc bao gồm một đèn LED và một photo transistor bên trong nó. - Opto là một linh kiện điện tử có ứng dụng rộng rãi, đa dạng như: mạch nguồn, mạch công suất, trong các mạch vi điều khiển,... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: TLP521-1 - Phân loại: Opto - Kiểu chân: SOP4 (chân dán) - Số lượng chân: 4 chân DATASHEET - Tham khảo Datasheet sản phẩm:   >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • IC Cách Ly Quang TLP521-1 P521-1 1GB DIP4

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003277
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   IC Cách Ly Quang TLP521-1 P521-1 1GB DIP4 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Opto là một linh kiện quang điện tử chuyên dùng để truyền tín hiệu điều khiển giữa hai mạch điện có sự chênh lệch cao về điện áp thông qua ánh sáng mà không cần trực tiếp truyền dẫn với nhau bằng tín hiệu điện. Một Opto cơ bản có cấu trúc bao gồm một đèn LED và một photo transistor bên trong nó. - Opto là một linh kiện điện tử có ứng dụng rộng rãi, đa dạng như: mạch nguồn, mạch công suất, trong các mạch vi điều khiển,... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: TLP521-1 - Phân loại: Opto - Kiểu chân: DIP4 (chân cắm) - Số lượng chân: 4 chân DATASHEET - Tham khảo Datasheet sản phẩm:   >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • IC Cách Ly Quang TLP521-2 P521-2 2GB DIP8

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003279
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   IC Cách Ly Quang TLP521-2 P521-2 2GB DIP8 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Opto là một linh kiện quang điện tử chuyên dùng để truyền tín hiệu điều khiển giữa hai mạch điện có sự chênh lệch cao về điện áp thông qua ánh sáng mà không cần trực tiếp truyền dẫn với nhau bằng tín hiệu điện. Một Opto cơ bản có cấu trúc bao gồm một đèn LED và một photo transistor bên trong nó. - Opto là một linh kiện điện tử có ứng dụng rộng rãi, đa dạng như: mạch nguồn, mạch công suất, trong các mạch vi điều khiển,... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: TLP521-2 - Phân loại: Opto - Kiểu chân: DIP8 (chân cắm) - Số lượng chân: 8 chân DATASHEET - Tham khảo Datasheet sản phẩm:   >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • IC Cách Ly Quang TLP521-2 2GB SOP8 Dán

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003280
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   IC Cách Ly Quang TLP521-2 2GB SOP8 Dán TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit. IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công suất làm việc, tất cả được ghi trong bảng thông tin (datasheet) của nhà sản xuất tạo ra nó - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện phù hợp nhất. THÔNG...
 • A3120 HCPL3120 IC Cách Ly Quang DIP8

  16.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002947
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   A3120 HCPL3120 IC Cách Ly Quang DIP8 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Opto là một linh kiện quang điện tử chuyên dùng để truyền tín hiệu điều khiển giữa hai mạch điện có sự chênh lệch cao về điện áp thông qua ánh sáng mà không cần trực tiếp truyền dẫn với nhau bằng tín hiệu điện. Một Opto cơ bản có cấu trúc bao gồm một đèn LED và một photo transistor bên trong nó. - Opto là một linh kiện điện tử có ứng dụng rộng rãi, đa dạng như: mạch nguồn, mạch công suất, trong các mạch vi điều khiển,... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: HCPL3120 - Phân loại: Opto - Kiểu chân: DIP8 (Chân cắm) - Số lượng chân: 8 chân DATASHEET - Tham khảo Datasheet sản phẩm:   >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • PC817 DIP4 Chính Hãng Sharp

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002074
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   PC817 DIP4 Chính Hãng SHARP TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Opto là một linh kiện quang điện tử chuyên dùng để truyền tín hiệu điều khiển giữa hai mạch điện có sự chênh lệch cao về điện áp thông qua ánh sáng mà không cần trực tiếp truyền dẫn với nhau bằng tín hiệu điện. Một Opto cơ bản có cấu trúc bao gồm một đèn LED và một photo transistor bên trong nó. - Opto là một linh kiện điện tử có ứng dụng rộng rãi, đa dạng như: mạch nguồn, mạch công suất, trong các mạch vi điều khiển,... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: PC817 - Phân loại: Opto - Hãng sản xuất: SHARP - Kiểu chân: DIP (Chân cắm) - Số lượng chân: 4 chân DATASHEET - Tham khảo Datasheet sản phẩm:   >>Tại Đây<<     HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Opto Quang PC817 SOP4 (Chân Dán)

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001366
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   OPTO QUANG PC817 SOP4 (chân dán) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Opto là một linh kiện quang điện tử chuyên dùng để truyền tín hiệu điều khiển giữa hai mạch điện có sự chênh lệch cao về điện áp thông qua ánh sáng mà không cần trực tiếp truyền dẫn với nhau bằng tín hiệu điện. Một Opto cơ bản có cấu trúc bao gồm một đèn LED và một photo transistor bên trong nó. - Opto là một linh kiện điện tử có ứng dụng rộng rãi, đa dạng như: mạch nguồn, mạch công suất, trong các mạch vi điều khiển,... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: PC817 - Phân loại: Opto - Kiểu chân: SOP4 (chân dán) - Số lượng chân: 4 chân (mạ đồng) DATASHEET - Tham khảo Datasheet sản phẩm:   >>Tại Đây<<     HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • 4N35 DIP6 Chính Hãng

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000916
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   4N35 DIP6 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Opto là một linh kiện quang điện tử chuyên dùng để truyền tín hiệu điều khiển giữa hai mạch điện có sự chênh lệch cao về điện áp thông qua ánh sáng mà không cần trực tiếp truyền dẫn với nhau bằng tín hiệu điện. Một Opto cơ bản có cấu trúc bao gồm một đèn LED và một photo transistor bên trong nó. - Opto là một linh kiện điện tử có ứng dụng rộng rãi, đa dạng như: mạch nguồn, mạch công suất, trong các mạch vi điều khiển,... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: 4N35 - Phân loại: Opto - Kiểu chân: DIP6 (Chân cắm) - Số lượng chân: 6 chân DATASHEET - Tham khảo Datasheet sản phẩm:   >>Tại Đây<<     HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • 6N137 DIP8 Opto 10Mbit/S Everlight

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000915
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   6N137 DIP8 Opto 10Mbit/s TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Opto là một linh kiện quang điện tử chuyên dùng để truyền tín hiệu điều khiển giữa hai mạch điện có sự chênh lệch cao về điện áp thông qua ánh sáng mà không cần trực tiếp truyền dẫn với nhau bằng tín hiệu điện. Một Opto cơ bản có cấu trúc bao gồm một đèn LED và một photo transistor bên trong nó. - Opto là một linh kiện điện tử có ứng dụng rộng rãi, đa dạng như: mạch nguồn, mạch công suất, trong các mạch vi điều khiển,... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: 6N137 - Phân loại: Opto - Kiểu chân: DIP8 (Chân cắm) - Số lượng chân: 8 chân DATASHEET - Tham khảo Datasheet sản phẩm:   >>Tại Đây<<     HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • PC817 DIP4 Opto Quang

  1.300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000008
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   PC817 - DIP4 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Opto là một linh kiện quang điện tử chuyên dùng để truyền tín hiệu điều khiển giữa hai mạch điện có sự chênh lệch cao về điện áp thông qua ánh sáng mà không cần trực tiếp truyền dẫn với nhau bằng tín hiệu điện. Một Opto cơ bản có cấu trúc bao gồm một đèn LED và một photo transistor bên trong nó. - Opto là một linh kiện điện tử có ứng dụng rộng rãi, đa dạng như: mạch nguồn, mạch công suất, trong các mạch vi điều khiển,... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: PC817 - Phân loại: Opto - Kiểu chân: DIP4 (Chân cắm) - Số lượng chân: 4 chân DATASHEET - Tham khảo Datasheet sản phẩm:   >>Tại Đây<<     HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  

zalo