• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Tụ Hóa 10000uF 16V (16x30mm)

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003820
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Hóa 4700uF 16V (13x25mm)

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003818
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Hóa 680uF 16V (8x12mm)

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003814
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Hóa 330uF 16V (6x12mm)

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003812
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Hóa 10uF 16V (4x7mm)

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003808
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Hết hàng
  Tụ Hóa 4.7uF 16V (3x5mm)

  Tụ Hóa 4.7uF 16V (3x5mm)

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003807
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Hóa 1000uF 16V (10x17mm)

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003815
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Hóa 33uF 16V (4x7mm)

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003810
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Hóa 3300uF 16V (10x20mm)

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003817
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Hóa 2200uF 16V (10x20mm)

  2.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003816
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Hóa 22uF 16V (4x7mm)

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003809
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Tụ Hóa 6800uF 16V (16x25mm)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003819
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Hóa 470uF 16V (6x12mm)

  600 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003813
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Hóa 47uF 16V (5x11mm)

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003811
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Hóa 3300uF 16V (13x21mm)

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002966
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ Hóa 3300uF 16V (13x21mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu.... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT ...
 • Tụ Nhôm 1000uF 16V 10x10mm

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002769
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ nhôm 1000uF 16V- SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử...
 • Tụ Nhôm 470uF 16V 8x10.2mm

  1.700 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002766
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ nhôm 470uF 16V- SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử...
 • Tụ Nhôm 330uF 16V 8x10mm

  1.700 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002762
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ nhôm 330uF 16V- SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử...
 • Tụ Nhôm 220uF 16V 6.3x7.7mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002760
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ nhôm 220uF 16V- SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử...
 • Tụ Nhôm 100uF 16V 6.3x5.4mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002755
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ nhôm 100uF 16V- SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử...
 • Tụ Nhôm 47uF 16V 6x5mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002751
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ nhôm 47uF 16V- SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử...
 • Tụ Nhôm 22uF 16V 4x5mm

  600 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002749
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ nhôm 22uF 16V- SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử...
 • Tụ Nhôm 10uF 16V 4x5mm

  600 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002609
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ Nhôm 10uF 16V 4x5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử...
 • Tụ 100uF 16V (5x11mm)

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002016
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ Hóa 100uF 16V (5x11mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu...
 • Tụ 220uF 16V (6x11mm)

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001742
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ hóa 220uF 16V (6x11mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu...

zalo