• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Tụ Hóa 10000uF 16V (16x30mm)

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003820
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Hóa 10000uF 16V (16x30mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ HÓA - Dung lượng: 10000uF  - Điện áp đánh thủng: 16V - Kich thước: 16x30mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Hóa 4700uF 16V (13x25mm)

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003818
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Hóa 4700uF 16V (13x25mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ HÓA - Dung lượng: 4700uF  - Điện áp đánh thủng: 16V - Kich thước: 13x25mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Hóa 680uF 16V (8x12mm)

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003814
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Hóa 680uF 16V (8x12mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ HÓA - Dung lượng: 680uF  - Điện áp đánh thủng: 16V - Kich thước: 8x12mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Hóa 330uF 16V (6x12mm)

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003812
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Hóa 330uF 16V (6x12mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ HÓA - Dung lượng: 330uF  - Điện áp đánh thủng: 16V - Kich thước: 6x12mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Hóa 10uF 16V (4x7mm)

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003808
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Hóa 10uF 16V (4x7mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ HÓA - Dung lượng: 10uF  - Điện áp đánh thủng: 16V - Kich thước: 4x7mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Hết hàng
  Tụ Hóa 4.7uF 16V (3x5mm)

  Tụ Hóa 4.7uF 16V (3x5mm)

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003807
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Hóa 1000uF 16V (10x17mm)

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003815
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Hóa 1000uF 16V (10x17mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ HÓA - Dung lượng: 1000uF  - Điện áp đánh thủng: 16V - Kich thước: 10x17mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Hóa 33uF 16V (4x7mm)

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003810
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Hóa 33uF 16V (4x7mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ HÓA - Dung lượng: 33uF  - Điện áp đánh thủng: 16V - Kich thước: 4x7mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Hóa 3300uF 16V (10x20mm)

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003817
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Hóa 3300uF 16V (10x20mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ HÓA - Dung lượng: 3300uF  - Điện áp đánh thủng: 16V - Kich thước: 10x20mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Hóa 2200uF 16V (10x20mm)

  2.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003816
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Hóa 2200uF 16V (10x20mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ HÓA - Dung lượng: 2200uF  - Điện áp đánh thủng: 16V - Kich thước: 10x20mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Hóa 22uF 16V (5x10mm)

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003809
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Hóa 22uF 16V (4x7mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ HÓA - Dung lượng: 22uF  - Điện áp đánh thủng: 16V - Kich thước: 4x7mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Hóa 6800uF 16V (16x25mm)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003819
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Hóa 6800uF 16V (16x25mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ HÓA - Dung lượng: 6800uF  - Điện áp đánh thủng: 16V - Kich thước: 16x25mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Hóa 470uF 16V (6x12mm)

  600 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003813
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Hóa 470uF 16V (6x12mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ HÓA - Dung lượng: 470uF  - Điện áp đánh thủng: 16V - Kich thước: 6x12mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Hóa 47uF 16V (5x7mm)

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003811
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Hóa 47uF 16V (5x11mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ HÓA - Dung lượng: 47uF  - Điện áp đánh thủng: 16V - Kich thước: 5x11mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Hóa 3300uF 16V (13x21mm)

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002966
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Hóa 3300uF 16V (13x21mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu.... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ HÓA - Dung lượng tụ: 3300uF ± 10% - Điện áp đánh thủng: 16V - Kich thước: đường kính 13mm, chiều cao 21mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ Nhôm 1000uF 16V 10x10mm

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002769
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ nhôm 1000uF 16V- SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NHÔM - Dung lượng: 1000uF - Điện áp đánh thủng: 16V - Màu sắc: Đen + Trắng - Kiểu chân: SMD - chân dán - Kích thước: đường kính 10mm, chiều cao 10mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ Nhôm 470uF 16V 8x10.2mm

  1.700 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002766
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ nhôm 470uF 16V- SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NHÔM - Dung lượng: 470uF - Điện áp đánh thủng: 16V - Màu sắc: Đen + Trắng - Kiểu chân: SMD - chân dán - Kích thước: đường kính 8mm, chiều cao 10.2mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ Nhôm 330uF 16V 8x10mm

  1.700 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002762
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ nhôm 330uF 16V- SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NHÔM - Dung lượng: 330uF - Điện áp đánh thủng: 16V - Màu sắc: Đen + Trắng - Kiểu chân: SMD - chân dán - Kích thước: đường kính 8mm, chiều cao 10mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ Nhôm 220uF 16V 6.3x7.7mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002760
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ nhôm 220uF 16V- SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NHÔM - Dung lượng: 220uF - Điện áp đánh thủng: 16V - Màu sắc: Đen + Trắng - Kiểu chân: SMD - chân dán - Kích thước: đường kính 6.3mm, chiều cao 7.7mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ Nhôm 100uF 16V 6.3x5.4mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002755
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ nhôm 100uF 16V- SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NHÔM - Dung lượng: 100uF - Điện áp đánh thủng: 16V - Màu sắc: Đen + Trắng - Kiểu chân: SMD - chân dán - Kích thước: đường kính 6.3mm, chiều cao 5.4mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ Nhôm 47uF 16V 6x5mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002751
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ nhôm 47uF 16V- SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NHÔM - Dung lượng: 47uF - Điện áp đánh thủng: 16V - Màu sắc: Đen + Trắng - Kiểu chân: SMD - chân dán - Kích thước: đường kính 6mm, chiều cao 5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ Nhôm 22uF 16V 4x5mm

  600 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002749
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ nhôm 22uF 16V- SMD TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NHÔM - Dung lượng: 22uF - Điện áp đánh thủng: 16V - Màu sắc: Đen + Trắng - Kiểu chân: SMD - chân dán - Kích thước: đường kính 4mm, chiều cao 5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ Nhôm 10uF 16V 4x5mm

  600 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002609
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Nhôm 10uF 16V 4x5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NHÔM - Dung lượng: 10uF - Điện áp đánh thủng: 16V - Màu sắc: Đen + Trắng - Kiểu chân: SMD HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Tụ 100uF 16V (6x11mm)

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002016
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Tụ Hóa 100uF 16V (5x11mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ HÓA - Dung lượng: 100uF  - Điện áp đánh thủng: 16V - Kich thước: 5x11mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ 220uF 16V (6x11mm)

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001742
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Tụ hóa 220uF 16V (6x11mm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ HÓA - Dung lượng: 220uF ± 5% - Điện áp đánh thủng: 16VDC - Kich thước: đường kính 6mm, chiều cao 11mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  

zalo