• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Triết Áp RV24YN20S B504 500K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003329
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Triết Áp RV24YN20S B503 50K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003326
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Triết Áp RV24YN20S B102 1K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003321
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Triết Áp RV24YN20S B204 200K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003328
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Triết Áp RV24YN20S B104 100K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003327
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Triết Áp RV24YN20S B104 100K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh...
 • Triết Áp RV24YN20S B202 2K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003322
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Triết Áp RV24YN20S B202 2K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh...
 • Triết Áp RV24YN20S B203 20K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003325
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Triết Áp RV24YN20S B203 20K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh...
 • Triết Áp RV24YN20S B502 5K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003323
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Triết Áp RV24YN20S B502 5K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh...
 • Triết Áp RV24YN20S B103 10K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003324
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Triết Áp RV24YN20S B103 10K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh...

zalo