• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Triết Áp RV24YN20S B504 500K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003329
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp RV24YN20S B504 500K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết Áp RV24YN20S - Giá trị: 500K (504) - Công suất: 2W - Sai số: ± 10% - Điện áp tối đa chịu được: 315VDC - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -10℃ ~ 85℃ - Góc quay: 300 độ - Màu sắc:...
 • Triết Áp RV24YN20S B503 50K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003326
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp RV24YN20S B503 50K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết Áp RV24YN20S - Giá trị: 50K (503) - Công suất: 2W - Sai số: ± 10% - Điện áp tối đa chịu được: 315VDC - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -10℃ ~ 85℃ - Góc quay: 300 độ - Màu sắc:...
 • Triết Áp RV24YN20S B102 1K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003321
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp RV24YN20S B102 1K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết Áp RV24YN20S - Giá trị: 1K (102) - Công suất: 2W - Sai số: ± 10% - Điện áp tối đa chịu được: 315VDC - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -10℃ ~ 85℃ - Góc quay: 300 độ - Màu sắc:...
 • Triết Áp RV24YN20S B204 200K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003328
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp RV24YN20S B204 200K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết Áp RV24YN20S - Giá trị: 200K (204) - Công suất: 2W - Sai số: ± 10% - Điện áp tối đa chịu được: 315VDC - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -10℃ ~ 85℃ - Góc quay: 300 độ - Màu sắc:...
 • Triết Áp RV24YN20S B104 100K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003327
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp RV24YN20S B104 100K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết Áp RV24YN20S - Giá trị: 100K (104) - Công suất: 2W - Sai số: ± 10% - Điện áp tối đa chịu được: 315VDC - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -10℃ ~ 85℃ - Góc quay: 300 độ - Màu sắc:...
 • Triết Áp RV24YN20S B202 2K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003322
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp RV24YN20S B202 2K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết Áp RV24YN20S - Giá trị: 2K (202) - Công suất: 2W - Sai số: ± 10% - Điện áp tối đa chịu được: 315VDC - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -10℃ ~ 85℃ - Góc quay: 300 độ - Màu sắc:...
 • Triết Áp RV24YN20S B203 20K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003325
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp RV24YN20S B203 20K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết Áp RV24YN20S - Giá trị: 20K (203) - Công suất: 2W - Sai số: ± 10% - Điện áp tối đa chịu được: 315VDC - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -10℃ ~ 85℃ - Góc quay: 300 độ - Màu sắc:...
 • Triết Áp RV24YN20S B502 5K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003323
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp RV24YN20S B502 5K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết Áp RV24YN20S - Giá trị: 5K (502) - Công suất: 2W - Sai số: ± 10% - Điện áp tối đa chịu được: 315VDC - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -10℃ ~ 85℃ - Góc quay: 300 độ - Màu sắc:...
 • Triết Áp RV24YN20S B103 10K

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003324
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp RV24YN20S B103 10K TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết Áp RV24YN20S - Giá trị: 10K (103) - Công suất: 2W - Sai số: ± 10% - Điện áp tối đa chịu được: 315VDC - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -10℃ ~ 85℃ - Góc quay: 300 độ - Màu sắc:...

zalo