• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Hết hàng
  Triết Áp Máy Hàn RVS28 B102 1K Đơn

  Triết Áp Máy Hàn RVS28 B102 1K Đơn

  8.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003885
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Máy Hàn RVS28 B102 1K Đơn TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Triết Áp Máy Hàn được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như: máy hàn, mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết Áp RVS28 - Giá trị: 1K - Sai số: 10% - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: Đen HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Triết Áp Máy Hàn RVS28 B223 22K Đơn

  8.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003889
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Máy Hàn RVS28 B223 22K Đơn TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Triết Áp Máy Hàn được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như: máy hàn, mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết Áp RVS28 - Giá trị: 22K - Sai số: 10% - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: Đen HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Hết hàng
  Triết Áp Máy Hàn RVS28 B102 1K Kép

  Triết Áp Máy Hàn RVS28 B102 1K Kép

  16.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003890
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Máy Hàn RVS28 B102 1K Kép TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Triết Áp Máy Hàn được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như: máy hàn, mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết Áp RVS28 - Giá trị: 1K - Sai số: 10% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: Đen HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Triết Áp Máy Hàn RVS28 B472 4.7K Đơn

  8.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003886
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Máy Hàn RVS28 B472 4.7K Đơn TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Triết Áp Máy Hàn được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như: máy hàn, mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết Áp RVS28 - Giá trị: 4.7K - Sai số: 10% - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: Đen HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Triết Áp Máy Hàn RVS28 B472 4.7K Kép

  16.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003891
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Máy Hàn RVS28 B472 4.7K Kép TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Triết Áp Máy Hàn được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như: máy hàn, mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết Áp RVS28 - Giá trị: 4.7K - Sai số: 10% - Số chân: 6 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: Đen HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Triết Áp Máy Hàn RVS28 B103 10K Đơn

  8.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003888
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Máy Hàn RVS28 B103 10K Đơn TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Triết Áp Máy Hàn được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như: máy hàn, mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết Áp RVS28 - Giá trị: 10K - Sai số: 10% - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: Đen HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Triết Áp Máy Hàn RVS28 B502 5K Đơn

  8.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003887
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Máy Hàn RVS28 B502 5K Đơn TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Triết Áp Máy Hàn được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như: máy hàn, mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết Áp RVS28 - Giá trị: 5K - Sai số: 10% - Số chân: 3 chân - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Màu sắc: Đen HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    

zalo