• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Diode Cầu S50VB100 50A 1000V

  26.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004017
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Diode Cầu KBU1510 15A 1000V

  6.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003257
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode Cầu KBU1510 15A 1000V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Diode cầu KBU1510 là linh kiện quan trọng trong mạch điện, nó có vai trò chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều. - Diode cầu thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chung ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KỸ THUẬT ...
 • Diode Cầu D25XB80 25A 80V

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003187
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode Cầu D25XB80 25A 80V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Diode cầu D25XB80 là linh kiện quan trọng trong mạch điện, nó có vai trò chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều. - Diode cầu thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chung ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KỸ THUẬT ...
 • Diode Cầu KBU1010 10A 1000V  

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002902
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode Cầu KBU1010 10A 1000V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Diode là 1 loại linh kiện bán dẫn chỉ cho phép dòng điện đi qua nó theo một chiều mà không theo chiều ngược lại. - Diode được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT ...
 • Diode Cầu GBPC3510 35A 1000V

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002543
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode Cầu GBPC3510 35A 1000V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Diode là 1 loại linh kiện bán dẫn chỉ cho phép dòng điện đi qua nó theo một chiều mà không theo chiều ngược lại. - Diode được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT ...
 • Diode Cầu KBL610 6A 1000V

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002288
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode Cầu KBL610 6A 1000V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Diode cầu là linh kiện quan trọng trong mạch điện, nó có vai trò chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều. - Diode cầu thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chung ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Diode Cầu DB107S 1A 1000V SOP4

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002103
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode Cầu DB107S 1A 1000V SOP4 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Diode là 1 loại linh kiện bán dẫn chỉ cho phép dòng điện đi qua nó theo một chiều mà không theo chiều ngược lại. - Diode được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT ...
 • Diode Cầu 2A 1000V 2W10 Tròn

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002067
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode Cầu 2A 1000V 2W10 Tròn TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Diode Cầu 2A 1000V 2W10 Tròn là linh kiện quan trọng trong mạch điện, nó có vai trò chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều. - Diode cầu tròn thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chung ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Diode Cầu KBU610 6A 1000V

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001997
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode cầu KBU610 6A 1000V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Diode cầu KBU610 là linh kiện quan trọng trong mạch điện, nó có vai trò chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều. - Diode cầu thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chung ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho phù...
 • Diode Cầu KBL410 4A 1000V

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001996
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode cầu KBL410 4A 1000V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Diode cầu KBL410 là linh kiện quan trọng trong mạch điện, nó có vai trò chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều. - Diode cầu thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chung ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG...
 • Diode Cầu KBP310 3A 1000V DIP-4

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001995
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode cầu KBP310 3A 1000V DIP-4 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Diode Cầu KBP310 là linh kiện quan trọng trong mạch điện, nó có vai trò chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều. - Diode cầu thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho...
 • Diode Cầu KBP210 2A 1000V DIP-4

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001994
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode cầu KBP210 2A 1000V DIP-4 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Diode Cầu KBP210 là linh kiện quan trọng trong mạch điện, nó có vai trò chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều. - Diode cầu thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chung ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Diode Cầu MB10S 0.5A 1000V SOP4

  800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001747
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode cầu MB10S 0.5A 1000V SOP4 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Diode Cầu MB10S là linh kiện quan trọng trong mạch điện, nó có vai trò chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều. - Diode cầu thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho...
 • Diode Cầu GBJ5010 50A 1000V

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001535
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode cầu GBJ5010 50A 1000V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Diode cầu GBJ5010 là linh kiện quan trọng trong mạch điện, nó có vai trò chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều. - Diode cầu thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Diode Cầu KBU808 8A 800V

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000959
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode cầu KBU808 8A 800V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Diode cầu KBU808 là linh kiện quan trọng trong mạch điện, nó có vai trò chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều. - Diode Cầu KBU808 thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chung ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho phù hợp....
 • Diode Cầu KBJ3510 35A 1000V

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000958
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: DIODE CẦU KBJ3510 35A 1000V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - DIODE CẦU KBJ3510 là linh kiện dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều AC thành DC. - Diode cầu thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KỸ THUẬT ...
 • Diode Cầu KBPC2510 25A 1000V

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000839
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode Cầu 25A 1000V KBPC2510 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - KBPC2510 Diode là linh kiện dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều AC thành DC. - Diode Cầu 25A 1000V KBPC2510 thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KỸ THUẬT ...
 • Diode Cầu KBPC3510 35A 1000V

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000838
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode Cầu 35A 1000V KBPC3510 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - KBPC3510 Diode là linh kiện dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều AC thành DC. - Diode Cầu thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KỸ THUẬT ...
 • Diode Cầu GBJ3510 35A 1000V

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000821
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: DIODE CẦU GBJ3510 35A 1000V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - DIODE CẦU GBJ3510 là linh kiện dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều AC thành DC. - DIODE CẦU GBJ3510 thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KỸ THUẬT ...
 • Diode Cầu GBJ2510 25A 1000V

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000820
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: DIODE CẦU GBJ2510 25A 1000V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - DIODE CẦU GBJ2510 là linh kiện dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều AC thành DC. - DIODE CẦU GBJ2510 thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KỸ THUẬT ...
 • Diode Cầu GBJ2510 25A 1000V (Tháo Máy)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000568
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode cầu GBJ2510 25A 1000V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Diode cầu GBJ2510 là linh kiện quan trọng trong mạch điện, nó có vai trò chỉnh lưu dòng xoay chiều thành dòng một chiều. - Diode cầu thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chung ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Diode Cầu 3 Phase SKBPC3516 35A 1600V

  35.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000570
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: SKBPC3516 Diode cầu 3 phase 35A 1600V (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Diode là 1 loại linh kiện bán dẫn chỉ cho phép dòng điện đi qua nó theo một chiều mà không theo chiều ngược lại. - Diode được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra đảm bảo...
 • Diode Cầu 50A 1000V KBPC5010

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000742
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diode Cầu 50A 1000V KBPC5010 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - KBPC5010 Diode là linh kiện dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều AC thành DC. - Diode cầu thường được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất...phù hợp với rất nhiều nhu cầu trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KỸ THUẬT -...

zalo