• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Tụ 1.5uF 155 275VAC 27mm

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC005057
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 1.5uF 155 275VAC 27mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 1.5uF - Điện áp đánh thủng: 275VAC - Kích thước: 27mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ 334K 0.33uF 275VAC 22.5mm

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004750
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 334K 0.33uF 275VAC 22.5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 0.33uF - Điện áp đánh thủng: 275VAC - Kích thước: 22.5mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ 47nF 473J 100V Màu Vàng 5mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003564
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 47nF 473J 100V Màu Vàng 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 47nF - Điện áp đánh thủng: 100V - Kích thước: 5mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ 0.33uF 334J 100V Màu Vàng 5mm

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003566
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 0.33uF 334J 100V Màu Vàng 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 0.33uF - Điện áp đánh thủng: 100V - Kích thước: 5mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ 0.22uF 224J 100V Màu Vàng 5mm

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003565
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 0.22uF 224J 100V Màu Vàng 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 0.22uF - Điện áp đánh thủng: 100V - Kích thước: 5mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ 100pF 101J 100V Màu Vàng 5mm

  1.300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003556
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 100pF 101J 100V Màu Vàng 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 100pF - Điện áp đánh thủng: 100V - Kích thước: 5mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ 33nF 333J 100V Màu Vàng 5mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003563
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 33nF 333J 100V Màu Vàng 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 33nF - Điện áp đánh thủng: 100V - Kích thước: 5mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ 22nF 223J 100V Màu Vàng 5mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003562
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 22nF 223J 100V Màu Vàng 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 22nF - Điện áp đánh thủng: 100V - Kích thước: 5mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ 470pF 471J 100V Màu Vàng 5mm

  1.300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003557
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 470pF 471J 100V Màu Vàng 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 470pF - Điện áp đánh thủng: 100V - Kích thước: 5mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ 3.3nF 332J 100V Màu Vàng 5mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003559
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 3.3nF 332J 100V Màu Vàng 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 3.3nF - Điện áp đánh thủng: 100V - Kích thước: 5mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ 1nF 102J 100V Màu Vàng 5mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003558
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 1nF 102J 100V Màu Vàng 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 1nF - Điện áp đánh thủng: 100V - Kích thước: 5mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ 10nF 103J 100V Màu Vàng 5mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003561
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 10nF 103J 100V Màu Vàng 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 10nF - Điện áp đánh thủng: 100V - Kích thước: 5mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ 4.7nF 472J 100V Màu Vàng 5mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003560
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 4.7nF 472J 100V Màu Vàng 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 4.7nF - Điện áp đánh thủng: 100V - Kích thước: 5mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ 224 0.22uF 275VAC 15mm

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003238
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 224 0.22uF 275VAC 15mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Dung lượng: 0.22uF - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 275V - Khoảng cách giữa 2 chân: 15mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Mica 4.7nF 2A472J 472 100V

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003163
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Mica 4.7nF 2A472J 472 100V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: 2A472J - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 4.7nF  - Điện áp đánh thủng: 100V HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ Mica 22nF 2A223J 223 100V

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003165
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Mica 22nF 2A223J 223 100V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: 2A223J - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 22nF  - Điện áp đánh thủng: 100V HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ Mica 6.8nF 2A682J 682 100V

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003164
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Mica 6.8nF 2A682J 682 100V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: 2A682J - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 6.8nF  - Điện áp đánh thủng: 100V HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ Mica 47nF 2A473J 473 100V

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003166
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Mica 47nF 2A473J 473 100V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: 2A473J - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 47nF  - Điện áp đánh thủng: 100V HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ Mica 3.3nF 2A332J 332 100V

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003162
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Mica 3.3nF 2A332J 332 100V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: 2A332J - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 3.3nF  - Điện áp đánh thủng: 100V HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ Mica 2A683J 68nF 683 100V

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003147
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ Mica 2A683J 68nF 683 100V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ CBB - Mã sản phẩm: 2A683J - Dung lượng: 68nF - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 100V - Kich thước: Khoảng cách giữa 2 chân 6mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ 0.047uF 473 100V 5mm Màu Cam

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003001
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ MPPCBB22 2uF 630VAC 32mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 0.047uF - Điện áp đánh thủng: 630VAC - Số chân: 2 chân - Khoảng cách 2 chân: 5mm - Màu sắc: Cam HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ Điện Wima MKS2 0.1uF 100V

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003023
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Điện Wima MKS2 0.1uF 100V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Thương hiệu: Wima  - Dung lượng: 0.1uF ± 5% - Điện áp đánh thủng: 100V - Số chân: 2 chân - Màu sắc: Màu đỏ - Khoảng cách 2 chân: 5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ NISSEL 2.2nF 222J 100V 5mm

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003002
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ NISSEL 2.2nF 222J 100V 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Thương hiệu: NISSEL - Dung lượng: 2.2nF ± 5% - Điện áp đánh thủng: 100V - Số chân: 2 chân - Khoảng cách 2 chân: 5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ EPCOS 335 3.3uF 400V Xanh (Tháo Máy)

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002854
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ EPCOS 335 3.3uF 400V Xanh (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra đảm bảo linh kiện còn hoạt động tốt. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tình trạng: Hàng tháo máy đã qua sử dụng - Phân loại: TỤ MICA - Hãng sản xuất: EPCOS (Nhật Bản) - Dung lượng: 3.3uF - Điện áp đánh thủng: 400VAC - Màu sắc: Xanh - Số chân: 2 chân HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ PHILIPS 1uF 105 63V Màu Cam 7.5mm

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002719
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ PHILIPS 1uF 105 63V Màu Cam 7.5mm   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Hãng sản xuất: Philips - Dung lượng: 1uF - Điện áp đánh thủng: 100V - Khoảng cách giữa 2 chân: 7.5mm - Màu sắc: Cam HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ PHILIPS 0.01uF 103 103K 100V Màu Cam

  800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002718
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ PHILIPS 0.01uF 103 103K 100V Màu Cam   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Hãng sản xuất: Philips - Dung lượng: 0.01uF - Điện áp đánh thủng: 100V - Màu sắc: Cam HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Tụ 1uF 105J 100V Màu Vàng 5mm

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002649
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 1uF 105J 100V Màu Vàng 5mm   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 1uF - Điện áp đánh thủng: 100V - Kích thước: 5mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Tụ 684 0.68uF 275VAC 22.5mm

  2.800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002501
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 684 0.68uF 275VAC 22.5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Dung lượng: 0.68uF - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 275V - Khoảng cách giữa 2 chân: 22.5mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ 474 0.47uF 275VAC 15mm

  2.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002486
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 474 0.47uF 275VAC 15mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Dung lượng: 0.47uF ± 5% - Điện áp đánh thủng: 275VAC - Khoảng cách giữa 2 chân: 15mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Tụ 2E104J 0.1uF 104 250V 7.5mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002427
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 2E104J 0.1uF 104 250V 7.5mm   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ CBB - Mã sản phẩm: 2E104J - Dung lượng: 0.1uF - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 250V - Kich thước: Khoảng cách giữa 2 chân 7.5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Tụ 0.1uF 104J 100V Xám 5mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002390
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 0.1uF 104J 100V Xám 5mm   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Dung lượng: 0.1uF ± 5% - Điện áp đánh thủng: 100V - Khoảng cách giữa 2 chân: 5mm - Màu sắc: Xám HÌNH ẢNH SẢN PHẨM      
 • Tụ 2.2nF 222J 100V Màu Vàng 5mm

  800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002314
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 2.2nF 222J 100V Màu Vàng 5mm   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ GỐM - Dung lượng: 2.2nF - Điện áp đánh thủng: 100V - Kích thước: 5mm - Màu sắc: Vàng  HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ 0.1uF 104J 100V Màu Vàng 5mm

  800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002310
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 0.1uF 104J 100V Màu Vàng 5mm   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ GỐM - Dung lượng: 0.1uF - Điện áp đánh thủng: 100V - Kích thước: 5mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM      
 • Tụ PHILIPS 0.1uF 104 104K 100V Màu Cam

  800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002224
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ PHILIPS 104 104K 0.1uF 100V Màu Cam   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ GỐM - Hãng sản xuất: Philips - Dung lượng: 0.1uF - Điện áp đánh thủng: 100V - Màu sắc: Cam HÌNH ẢNH SẢN PHẨM      
 • Tụ Mica 0.033uF 333 2A333J 100V

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002201
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ 0.033uF 333 2A333J 100V   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: 2A333J - Phân loại: TỤ MICA - Dung lượng: 33nF  - Điện áp đánh thủng: 100V HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ CBB 1.5nF 152J 100V 5mm

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001866
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ CBB 1.5nF 152J 100V 5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ CBB - Dung lượng: 1.5nF - Sai số: 5% - Điện áp đánh thủng: 100V - Kich thước: Khoảng cách giữa 2 chân 5mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Mica 2A102J 102 100V

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001551
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Tụ Mica 102 100V (2A102J) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ MICA - Tên mã: 2A102J - Dung lượng: 1nF ± 5% - Điện áp đánh thủng: 100V - Màu sắc: Xanh lá - Số chân: 2 chân HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ MKP62 335 3.3uF 275V 26mm

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001434
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ MKP62 335K 3.3uF 275V P=26mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: MKP62 - Phân loại: Tụ mica không phân cực - Dung lượng: 3.3uF  - Điện áp đánh thủng: 275V - Khoảng cách 2 chân: 26mm HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ OKAYA 224 0.22uF 275V 25mm

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001370
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ OKAYA 224 0.22uF 275V 25mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Hãng sản xuất: OKAYA - Dung lượng: 0.22uF ± 5% - Điện áp đánh thủng: 275V - Khoảng cách giữa 2 chân: 25mm - Tụ điện chất lượng cao được nhập khẩu chính hãng và phân phối bởi Linh Kiện Thành Công HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ 2.2uF 225 225K 275VAC 27mm

  5.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001241
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Tụ 2.2uF 225 225K 275VAC 27mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Dung lượng: 2.2uF ± 5% - Điện áp đánh thủng: 275VAC - Khoảng cách giữa 2 chân: 27mm - Màu sắc: Vàng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

zalo