• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Nút Nhấn Giữ DS-428 Tròn 12mm Xanh Dương

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003952
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn 2 Chân 6x6x10mm Loại Cắm Cao 10mm

  600 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003960
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Nút Nhấn Giữ Vuông DS-429A Màu Đỏ

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003954
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn Giữ DS-428 Tròn 12mm Xanh Lá

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003953
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn Giữ DS-428 Tròn 12mm Đen

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003951
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn 4 Chân SMD 4x4x2mm Đầu Đồng

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003944
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn Giữ, Công Tắc Led 16mm 12V-24V Màu Vàng Chống Nước

  34.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003906
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn Giữ Vuông DS-429A Màu Xanh Lá

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003955
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn Nhả DS-314 10mm Đỏ

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003949
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn 4 Chân SMD 4x4x2.5mm Đầu Đồng

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003945
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn 4 Chân 6x6x15mm Cao 15mm Loại Dán SMD

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003918
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn 4 Chân 6x6x10mm Cao 10mm Loại Dán SMD

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003917
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn 4 Chân SMD 4x4x1.5mm Đầu Đồng

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003943
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nắp Chụp Nút Nhấn 6 Chân 7x7mm 8.5x8.5mm Màu Đen

  600 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003928
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nắp Chụp Nút Nhấn 6 Chân 7x7mm 8.5x8.5mm Màu Đỏ

  600 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003927
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn 6 Chân 8.5x8.5mm Tự Giữ

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003926
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn Giữ DS-428 Tròn 12mm Đỏ

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003950
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn 2 Chân 6x6x5mm Loại Cắm Cao 5mm

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003959
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn 4 Chân 12x12x10mm Loại Cắm Cao 10mm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003957
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn 4 Chân 12x12x5mm Loại Cắm Cao 5mm

  800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003956
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn 4 Chân 6x6x15mm Cao 15mm DIP

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003916
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn Giữ, Công Tắc Led 16mm 12V-24V Màu Đỏ Chống Nước

  34.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003904
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Nút Nhấn 4 Chân 12x12x15mm Loại Cắm Cao 15mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003958
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn 4 Chân SMD 4x4x3mm Đầu Đồng

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003946
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn 4 Chân 6x6x6mm Cao 6mm DIP

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003915
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn Nhả DS-314 10mm Xanh Lá

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003948
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn 6 Chân 7x7mm Tự Giữ

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003925
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn Giữ, Công Tắc Led 16mm 12V-24V Màu Xanh Dương Chống Nước

  34.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003905
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Dừng Khẩn Cấp STOP LA38-11ZS 22mm

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003770
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nắp Bảo Vệ Nút Dừng Khẩn Cấp 22mm Màu Vàng

  22.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003674
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Hộp Nút Nhấn 22mm 6 Nút

  50.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003673
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Hộp Nút Nhấn 22mm 5 Nút

  50.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003672
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Hộp Nút Nhấn 22mm 1 Nút

  16.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003668
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Hộp Nút Nhấn 22mm 2 Nút

  22.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003669
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Hộp Nút Nhấn 22mm 4 Nút

  35.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003671
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Hộp Nút Nhấn 22mm 3 Nút

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003670
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nút Nhấn 2 Chân Dán 3x6x2.5mm

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003268
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Nút Nhấn 2 Chân Dán 3x6x2.5mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Nút nhấn nhả thường được sử dụng trong các tủ điện công nghiệp, bộ phận truyền tín hiệu sử dụng thao tác ấn một lần trong thời gian dài và chỉ nhả ra sau khi đã hoàn thành công việc.. Nút nhấn có 1 tiếp điểm thường đóng và 1 tiếp điểm thường mở.  - Nút nhấn đang dạng về chủng loại nên rất phù hợp khi chúng ta sử dụng cho các mạch điện và thiết bị cần nhiều dạng nút nhấn khác nhau. - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Nút nhấn - Kích thước: 3x6x2.5mm - Kiểu chân: SMD (chân dán) - Số chân: 2 chân - Màu sắc: Trắng HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Nút Điều Khiển Chống Nước KAO-5M

  28.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002323
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Nút Điều Khiển Chống Nước KAO-5M   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Nút điều khiển chống nước KAO có nắp chống bụi, nước mưa và cả ốp lưng giúp đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Nút điều khiển được làm từ chất liệu tốt, độ bền cao và dễ dàng sử dụng. - Nút nhấn điều khiển thường được sử dụng trong các tủ điện công nghiệp, bộ phận truyền tín hiệu sử dụng thao tác ấn một lần trong thời gian dài và chỉ nhả ra sau khi đã hoàn thành công việc.. Nút nhấn có 1 tiếp điểm thường đóng và 1 tiếp điểm thường mở.  - Nút nhấn điều khiển đang dạng về chủng loại nên rất phù hợp khi chúng ta sử dụng cho các mạch điện và thiết bị cần nhiều dạng nút nhấn khác nhau. - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm...
 • Nút Nhấn 4 Chân 6x6x10mm Cao 10mm DIP

  350 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002134
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Nút Nhấn 4 Chân 6x6x10mm DIP   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Nút nhấn thường được sử dụng trong các tủ điện công nghiệp, bộ phận truyền tín hiệu sử dụng thao tác ấn một lần trong thời gian dài và chỉ nhả ra sau khi đã hoàn thành công việc.. Nút nhấn có 1 tiếp điểm thường đóng và 1 tiếp điểm thường mở.  - Nút nhấn đang dạng về chủng loại nên rất phù hợp khi chúng ta sử dụng cho các mạch điện và thiết bị cần nhiều dạng nút nhấn khác nhau. - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Nút nhấn  - Kiểu chân: DIP - Số chân: 4 chân - Kích thước: 6 x 6 x 10mm - Màu sắc: Đen HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Nút Nhấn 4 Chân 6x6x5mm Cao 5mm DIP

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002133
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Nút Nhấn 4 Chân 6x6x5mm DIP   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Nút nhấn thường được sử dụng trong các tủ điện công nghiệp, bộ phận truyền tín hiệu sử dụng thao tác ấn một lần trong thời gian dài và chỉ nhả ra sau khi đã hoàn thành công việc.. Nút nhấn có 1 tiếp điểm thường đóng và 1 tiếp điểm thường mở.  - Nút nhấn đang dạng về chủng loại nên rất phù hợp khi chúng ta sử dụng cho các mạch điện và thiết bị cần nhiều dạng nút nhấn khác nhau. - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Nút nhấn DIP - Kiểu chân: DIP - Số chân: 4 chân - Kích thước: 6 x 6 x 5cm - Màu sắc: Đen HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  

zalo