• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Hết hàng
  TRIAC BTA40-800B 40A 800V PHILIP Chính Hãng

  TRIAC BTA40-800B 40A 800V PHILIP Chính Hãng

  145.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004508
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • TRIAC BTA40-700B 40A 700V PHILIP Chính Hãng

  120.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004507
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • TRIAC BTA40-600B 40A 600V PHILIP Chính Hãng

  95.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004506
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • BT131-600 TRIAC 1A 600V TO92

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003287
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • MAC97A8 TRIAC 0.6A 800V TO92

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003247
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • BT134-800E TRIAC 4A 600V TO-126

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003259
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • TG35C60 TRIAC 35A 600V SanRex

  40.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003243
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • BT138-600E TRIAC 12A 600V TO220

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002900
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BT138-600E TRIAC 12A 600V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào...
 • BT137-600E TRIAC 8A 600V TO220

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002890
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BT137-600E TRIAC 4A 600V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào...
 • BTA40-600B TRIAC 40A 600V (Loại Thường)

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002146
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA40-600B TRIAC 40A 600V Loại Thường TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc...
 • Diac DB3 2W

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001932
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diac DB3 2W TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - DIAC là một Điốt bán dẫn có quá trình chuyển sang dẫn dòng ngay khi điện áp rơi đạt mức đánh thủng VBO. - Diac là một linh kiện thường dùng trong các mạch điện tử, cụ thể như trong các mạch công suất, mạch nguồn, trong các vi điều khiển,... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ lựa chọn cho mình các linh kiện điện tử sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT -...
 • BTA24-800B TRIAC 24A 800V TO220

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001924
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA24-800B TRIAC 24A 800V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc...
 • BTA24-600B TRIAC 24A 600V TO220

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001923
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA24-600B TRIAC 24A 600V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc...
 • BTA12-800B TRIAC 12A 800V TO220

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001922
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA12-800B TRIAC 12A 800V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc...
 • BTA12-600B TRIAC 12A 600V TO220

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001921
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA12-600B TRIAC 12A 600V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc...
 • BTA20-800B TRIAC 20A 800V TO220

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001920
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA20-800B TRIAC 20A 800V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc...
 • BTA20-600B TRIAC 20A 600V TO220

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001919
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA20-600B TRIAC 20A 600V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc...
 • BTA16-600B TRIAC 16A 600V TO220

  6.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001918
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA16-600B TRIAC 16A 600V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc...
 • BTA16-800B TRIAC 16A 800V TO220

  6.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001917
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA16-800B TRIAC 16A 800V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc...
 • BTA41-700B TRIAC 40A 700V TO-3P

  16.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001820
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA41-700B TRIAC 40A 700V TO-3P TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào...
 • BTA41-700 TO-3P TRIAC 40A 700V (Tháo Máy)

  14.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001688
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA41-700 TO-3P TRIAC 40A 700V (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - ...
 • BTA41-1200B TRIAC 41A 1200V TO-3P

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000973
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA41-1200B TRIAC 41A 1200V TO-3P TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào...
 • BTA40-800B TRIAC 40A 800V (Loại Thường)

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000972
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA40-800B TRIAC 40A 800V Loại Thường TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - BTA40-800B là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công-tắc-tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA40 - Cường độ...
 • BT136-600E TO220 TRIAC 4A 600V

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000920
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BT136-600E TO220 TRIAC 4A 600V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc...
 • BTA41-800 TRIAC 40A 800V TO-3P

  17.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000913
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA41-800 TRIAC 40A 800V TO-3P TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào...
 • Diac DB3

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000112
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Diac DB3 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - DIAC là một Điốt bán dẫn có quá trình chuyển sang dẫn dòng ngay khi điện áp rơi đạt mức đánh thủng VBO. - Diac là một linh kiện thường dùng trong các mạch điện tử, cụ thể như trong các mạch công suất, mạch nguồn, trong các vi điều khiển,... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ lựa chọn cho mình các linh kiện điện tử sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT ...
 • BTA40-700B TRIAC 40A 700V (Loại Thường)

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000408
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA40-700B TRIAC 40A 700V Loại Thường TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc...
 • BTA41-600B TO-3P TRIAC 40A 600V (Tháo Máy)

  14.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000487
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA41-600B TO-3P TRIAC 40A 600V (tháo máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - ...
 • BTA41-600B TRIAC 40A 600V TO-3P

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000491
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA41-600 TRIAC 41A 600V TO-3P TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. -...
 • BTA08-600C TRIAC 8A 600V (Tháo Máy)

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000571
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BTA08-600C TRIAC 8A 600V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Linh...

zalo