• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • BTA41-800 TO-3P TRIAC 40A 800V (Tháo Máy)

  14.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC005081
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   BTA41-800 TO-3P TRIAC 40A 800V (Tháo Máy)   TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra đảm bảo linh kiện còn hoạt động tốt. - Tuỳ từng thời điểm mà hình thức của linh kiện tháo máy có thể khác nhau nhưng không ảnh hưởng đến chất...
 • TRIAC BTA24-600B 24A 600V TO220 Chính Hãng

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004823
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   TRIAC BTA24-600B 24A 600V TO220 Chính Hãng TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA24-600B - Dòng điện cực đại: 24A - Điện áp cực đại: 600V - Kiểu chân: TO220 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • TRIAC BTA12-600B 12A 600V TO220 Chính Hãng

  11.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004822
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   TRIAC BTA12-600B 12A 600V TO220 Chính Hãng TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA12-600B - Dòng điện cực đại: 12A - Điện áp cực đại: 600V - Kiểu chân: TO220 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • TRIAC BTA16-600B 16A 600V TO220 Chính Hãng

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004821
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   TRIAC BTA16-600B 16A 600V TO220 Chính Hãng TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA16-600B - Dòng điện cực đại: 16A - Điện áp cực đại: 600V - Kiểu chân: TO220 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • TRIAC BTA41-600B 40A 600V TO3P Chính Hãng

  50.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004820
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   TRIAC BTA41-600B 40A 600V TO3P Chính Hãng TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA41-600B - Dòng điện cực đại: 40A - Điện áp cực đại: 600V - Kiểu chân: TO3P DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • MAC97A6 TO92 TRIAC 0.6A 400V TO92

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004721
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   MAC97A6 TO92 TRIAC 0.6A 400V TO92 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: MAC97A6 - Dòng điện cực đại: 0.6A - Điện áp cực đại: 400V - Kiểu chân: TO92 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • TRIAC BTA40-800B 40A 800V PHILIP Chính Hãng

  145.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004508
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   TRIAC BTA40-800B 40A 800V PHILIP Chính Hãng TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA40-800B - Dòng điện cực đại: 40A - Điện áp cực đại: 800V DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • TRIAC BTA40-700B 40A 700V PHILIP Chính Hãng

  120.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004507
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   TRIAC BTA40-700B 40A 700V PHILIP Chính Hãng TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA40-700B - Dòng điện cực đại: 40A - Điện áp cực đại: 700V DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • TRIAC BTA40-600B 40A 600V PHILIP Chính Hãng

  105.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004506
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   TRIAC BTA40-600B 40A 600V PHILIP Chính Hãng TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA40-600B - Dòng điện cực đại: 40A - Điện áp cực đại: 600V DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • BT131-600 TRIAC 1A 600V TO92

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003287
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   BT131-600 TRIAC 1A 600V TO92 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BT131-600 - Dòng điện cực đại: 1A - Điện áp cực đại: 600V - Kiểu chân: TO92 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • MAC97A8 TRIAC 0.6A 400V TO92

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003247
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   MAC97A8 TRIAC 0.6A 600V TO92 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: MAC97A8 - Dòng điện cực đại: 0.6A - Điện áp cực đại: 600V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 125°C - Kiểu chân: TO92 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN...
 • BT134-800E TRIAC 4A 600V TO-126

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003259
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   BT134-800E TRIAC 4A 600V TO-126 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA34-800E - Dòng điện cực đại: 4A - Điện áp cực đại: 800V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 125°C - Kiểu chân: TO-126 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN...
 • TG35C60 TRIAC 35A 600V SanRex

  40.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003243
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   TG35C60 TRIAC 35A 600V SanRex TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Thương Hiệu: SanRex - Tên mã: TG35C60 - Dòng điện cực đại: 35A - Điện áp cực đại: 600V - Hoạt động trong môi trường: -25°C ~ 125°C  - Kiểu chân: TG-C DATASHEET - Tham khảo Datasheet:...
 • BT138-600E TRIAC 12A 600V TO220

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002900
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   BT138-600E TRIAC 12A 600V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BT138-600E  - Dòng điện cực đại: 12A - Điện áp cực đại: 600V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 150°C - Kiểu chân: TO220 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN...
 • BT137-600E TRIAC 8A 600V TO220

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002890
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   BT137-600E TRIAC 4A 600V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BT137-600E - Dòng điện cực đại: 8A - Điện áp cực đại: 600V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 150°C - Kiểu chân: TO220 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<< HÌNH ẢNH SẢN...
 • BTA40-600B TRIAC 40A 600V (Loại Thường)

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002146
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   BTA40-600B TRIAC 40A 600V Loại Thường TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA40-600B - Dòng điện cực đại: 40A - Điện áp cực đại: 600V - Hoạt động trong môi trường: - 40°C ~ 125°C - Kiểu chân: RD91 DATASHEET - Tham khảo Datasheet  >>Tại Đây<< HÌNH ẢNH...
 • Diac DB3 2W

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001932
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:     Diac DB3 2W TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - DIAC là một Điốt bán dẫn có quá trình chuyển sang dẫn dòng ngay khi điện áp rơi đạt mức đánh thủng VBO. - Diac là một linh kiện thường dùng trong các mạch điện tử, cụ thể như trong các mạch công suất, mạch nguồn, trong các vi điều khiển,... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ lựa chọn cho mình các linh kiện điện tử sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Dòng điện trung bình: 2A - Công suất: 2W - Điện áp dẫn: VBO = 32V - Delta V: 3V - Nhiệt độ hoạt động: -40oC ~ 125oC  HÌNH ẢNH SẢN PHẨM      
 • BTA24-800B TRIAC 24A 800V TO220

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001924
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    BTA24-800B TRIAC 24A 800V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA24-800B - Dòng điện cực đại: 24A - Điện áp cực đại: 800V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 125°C - Kiểu chân: TO220 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<<       HÌNH ẢNH SẢN...
 • BTA24-600B TRIAC 24A 600V TO220

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001923
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    BTA24-600B TRIAC 24A 600V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA24-600B - Dòng điện cực đại: 24A - Điện áp cực đại: 600V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C ~ 125°C - Kiểu chân: TO220 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<<     HÌNH ẢNH SẢN...
 • BTA12-800B TRIAC 12A 800V TO220

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001922
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    BTA12-800B TRIAC 12A 800V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA12-800B - Dòng điện cực đại: 12A - Điện áp cực đại: 800V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 125°C - Kiểu chân: TO220 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<<     HÌNH ẢNH SẢN...
 • BTA12-600B TRIAC 12A 600V TO220

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001921
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    BTA12-600B TRIAC 12A 600V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA12-600B - Dòng điện cực đại: 12A - Điện áp cực đại: 600V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 125°C - Kiểu chân: TO220 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<<     HÌNH ẢNH SẢN...
 • BTA20-800B TRIAC 20A 800V TO220

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001920
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    BTA20-800B TRIAC 20A 800V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA20-800B - Dòng điện cực đại: 20A - Điện áp cực đại: 800V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 125°C - Kiểu chân: TO220 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<<     HÌNH ẢNH SẢN...
 • BTA20-600B TRIAC 20A 600V TO220

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001919
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    BTA20-600B TRIAC 20A 600V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA20-600B - Dòng điện cực đại: 20A - Điện áp cực đại: 600V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 125°C - Kiểu chân: TO220 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<<     HÌNH ẢNH SẢN...
 • BTA16-600B TRIAC 16A 600V TO220

  6.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001918
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    BTA16-600B TRIAC 16A 600V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA16-600B - Dòng điện cực đại: 16A - Điện áp cực đại: 600V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 125°C - Kiểu chân: TO220 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<<     HÌNH ẢNH SẢN...
 • BTA16-800B TRIAC 16A 800V TO220

  6.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001917
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    BTA16-800B TRIAC 16A 800V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA16-800B - Dòng điện cực đại: 16A - Điện áp cực đại: 800V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 125°C - Kiểu chân: TO220 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<<     HÌNH ẢNH SẢN...
 • BTA41-700B TRIAC 40A 700V TO-3P

  16.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001820
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   BTA41-700B TRIAC 40A 700V TO-3P TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA41-700B - Dòng điện cực đại: 40A - Điện áp cực đại: 700V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 125°C - Kiểu chân: TO - 3P DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<<     HÌNH...
 • BTA41-700 TO-3P TRIAC 40A 700V (Tháo Máy)

  14.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001688
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   BTA41-700 TO-3P TRIAC 40A 700V (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra đảm bảo linh kiện còn hoạt động tốt. - Tuỳ từng thời điểm mà hình thức của linh kiện tháo máy có thể khác nhau nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng. THÔNG...
 • BTA41-1200B TRIAC 41A 1200V TO-3P

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000973
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   BTA41-1200B TRIAC 41A 1200V TO-3P TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA41-1200B - Dòng điện cực đại: 41A - Điện áp cực đại: 1200V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 125°C - Kiểu chân: TO - 3P DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<<     HÌNH...
 • BTA40-800B TRIAC 40A 800V (Loại Thường)

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000972
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    BTA40-800B TRIAC 40A 800V Loại Thường  TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - BTA40-800B là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công-tắc-tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA40 - Cường độ dòng ITRMS: 40A - Max điện áp VDRM: 800V - Cường độ dòng trung bình: 8A DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<<     HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • BT136-600E TO220 TRIAC 4A 600V

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000920
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    BT136-600E TO220 TRIAC 4A 600V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BT136-600E - Dòng điện cực đại: 4A - Điện áp cực đại: 600V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 125°C - Kiểu chân: TO220 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>Tại Đây<<     HÌNH ẢNH SẢN...
 • BTA41-800 TRIAC 40A 800V TO-3P

  17.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000913
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   BTA41-800 TRIAC 40A 800V TO-3P TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA41-800B - Dòng điện cực đại: 40A - Điện áp cực đại: 800V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 125°C - Kiểu chân: TO - 3P DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<<     HÌNH...
 • Diac DB3

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000112
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:     Diac DB3  TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - DIAC là một Điốt bán dẫn có quá trình chuyển sang dẫn dòng ngay khi điện áp rơi đạt mức đánh thủng VBO. - Diac là một linh kiện thường dùng trong các mạch điện tử, cụ thể như trong các mạch công suất, mạch nguồn, trong các vi điều khiển,... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ lựa chọn cho mình các linh kiện điện tử sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Dòng điện trung bình: 2A - Điện áp dẫn: VBO = 32V - Delta V: 3V - Nhiệt độ hoạt động: -40oC đến 125oC (ở nhiệt độ 25oC công suất của Diac chỉ đạt 150mW) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • BTA40-700B TRIAC 40A 700V (Loại Thường)

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000408
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   BTA40-700B TRIAC 40A 700V Loại Thường TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA40-700B - Dòng điện cực đại: 40A - Điện áp cực đại: 700V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 125°C - Kiểu chân: RD91 DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<<       HÌNH...
 • BTA41-600B TO-3P TRIAC 40A 600V (Tháo Máy)

  14.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000487
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   BTA41-600B TO-3P TRIAC 40A 600V (tháo máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra đảm bảo linh kiện còn hoạt động tốt. - Tuỳ từng thời điểm mà hình thức của linh kiện tháo máy có thể khác nhau nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng. THÔNG...
 • BTA41-600B TRIAC 40A 600V TO-3P

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000491
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:     BTA41-600 TRIAC 41A 600V TO-3P TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: BTA41-600B - Dòng điện cực đại: 40A - Điện áp cực đại: 600V - Hoạt động trong môi trường: - 40 °C đến 125°C - Kiểu chân: TO - 3P DATASHEET - Tham khảo Datasheet: >>>Tại Đây<<     HÌNH...
 • BTA08-600C TRIAC 8A 600V (Tháo Máy)

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000571
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   BTA08-600C TRIAC 8A 600V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - TRIAC (viết tắt của TrIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor theo cả hai chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa T1 và T2. - TRIAC là một linh kiện bán dẫn đóng vai trò như một công tắc đóng cắt điện cho tải xoay chiều và đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều và các công tắc tơ tĩnh. - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra đảm bảo linh kiện còn hoạt động tốt. - Tuỳ từng thời điểm mà hình thức của linh kiện tháo máy có thể khác nhau nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng. THÔNG SỐ...

zalo