• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Đồng Lá EE55 5 Zem Đồng Đỏ (Kg)

  450.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002804
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đồng Lá EE55 5 Zem Đồng Đỏ (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Đồng Lá EE42 3 Zem Đồng Đỏ (Kg)

  450.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002803
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đồng Lá EE42 3 Zem Đồng Đỏ (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Hết hàng
  Đồng Lá EE65 - 4 Zem Đồng Vàng (Kg)

  Đồng Lá EE65 - 4 Zem Đồng Vàng (Kg)

  420.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000863
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đồng Lá EE65 - 4 Zem Đồng Vàng (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Đồng Lá EE42 - 2.5 Zem (Mét)

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000335
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đồng lá EE42 - 2.5 zem (mét) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Đồng Lá EE42 - 2.5 Zem Đồng Vàng (Kg)

  420.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000336
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đồng lá EE42 - 2.5 zem (kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Đồng Lá EE42 - 3 Zem (Mét)

  40.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000337
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đồng lá EE42 - 3 zem (mét) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Đồng Lá EE42 - 3 Zem Đồng Vàng (Kg)

  420.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000338
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đồng Lá EE42 - 3 Zem Đồng Vàng (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Đồng Lá EE55 - 3 Zem (Mét)

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000339
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đồng lá EE55 - 3 zem (mét) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Đồng Lá EE55 - 3 Zem Đồng Vàng (Kg)

  420.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000340
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đồng Lá EE55 - 3 Zem Đồng Vàng (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Đồng Lá EE55 - 4 Zem (Mét)

  55.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000341
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đồng lá EE55 - 4 zem (mét) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Đồng Lá EE55 - 4 Zem Đồng Vàng (Kg)

  420.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000342
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đồng Lá EE55 - 4 Zem Đồng Vàng (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Hết hàng
  Đồng Lá EE55 - 5 Zem Đồng Vàng (Kg)

  Đồng Lá EE55 - 5 Zem Đồng Vàng (Kg)

  420.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000343
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đồng Lá EE55 - 5 Zem Đồng Vàng (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Đồng Lá EE55 - 5 Zem (Mét)

  60.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000467
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đồng lá EE55 - 5 zem (mét) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Đồng Lá EE28 - 2 Zem (Mét)

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000484
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đồng lá EE28 - 2 zem (mét) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Hết hàng
  Đồng Lá EE65 - 4 Zem (Mét)

  Đồng Lá EE65 - 4 Zem (Mét)

  65.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000506
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đồng lá EE65 - 4 zem (mét) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Đồng Lá EE28 - 2 Zem Đồng Vàng (Kg)

  420.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000738
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đồng Lá EE28 - 2 Zem Đồng Vàng (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...