• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Đồng Lá EE65 5 Zem Đồng Đỏ (Mét)

  80.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004980
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng Lá EE65 5 Zem Đồng Đỏ (Mét) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng đỏ - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE65 - Đơn vị tính: Mét - Chiều rộng bản đồng: 35mm - Độ dày bản đồng: 0.5mm ( 5zem ) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE65 5 Zem Đồng Đỏ (Kg)

  430.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004976
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng Lá EE65 5 Zem Đồng Đỏ (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng đỏ - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE65 - Khối lượng: 1Kg - Chiều rộng bản đồng: 35mm - Độ dày bản đồng: 0.5mm ( 5zem ) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE65 - 3 Zem Đồng Đỏ (Mét)

  60.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004502
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng Lá EE65 3 Zem Đồng Đỏ (Mét) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng đỏ - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE65 - Đơn vị tính: Mét - Chiều rộng bản đồng: 35mm - Độ dày bản đồng: 0.3mm (3zem) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE65 3 Zem Đồng Đỏ (Kg)

  430.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004501
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng Lá EE65 3 Zem Đồng Đỏ (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng đỏ - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE65 - Khối lượng: 1kg - Chiều rộng bản đồng: 35mm - Độ dày bản đồng: 0.3mm (3zem) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE65 4 Zem Đồng Đỏ (Kg)

  430.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000863
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng Lá EE65 4 Zem Đồng Đỏ (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng đỏ - Khối lượng: 1kg - Chiều rộng bản đồng: 35mm - Độ dày bản đồng: 0.4mm (4zem) - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE65 HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE42 - 2.5 Zem Đồng Đỏ (Mét)

  40.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000335
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng lá EE42 - 2.5 zem Đồng Đỏ (mét) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng đỏ - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE42. - Chiều dài: 1m. - Kích thước (độ rộng): 25mm. - Độ dày bản đồng: 0.25mm (2.5zem) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE42 2.5 Zem Đồng Đỏ (Kg)

  430.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000336
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng Lá EE42 2.5 Zem Đồng Đỏ (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng đỏ - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE42 - Khối lượng: 1kg - Chiều rộng bản đồng: 25mm - Độ dày bản đồng: 0.25mm (2.5 zem) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE42 - 3 Zem Đồng Đỏ (Mét)

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000337
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng lá EE42 - 3 zem Đồng Đỏ (mét) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng Đỏ - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE42 - Chiếu dài: 1m - Kích thước (độ rộng): 25mm - Độ dày bản đồng: 0.3mm (3zem) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE42 3 Zem Đồng Đỏ (Kg)

  430.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000338
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng Lá EE42 3 Zem Đồng Đỏ (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng đỏ - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE42 - Khối lượng: 1kg - Chiều rộng bản đồng: 25mm - Độ dày bản đồng: 0.3mm (3zem) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE55 - 3 Zem Đồng Đỏ (Mét)

  55.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000339
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng lá EE55 - 3 zem Đồng Đỏ (mét) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng Đỏ - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE55 - Chiếu dài: 1m - Kích thước (độ rộng): 30mm - Độ dày bản đồng: 0.3mm (3zem) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE55 3 Zem Đồng Đỏ (Kg)

  430.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000340
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng Lá EE55 3 Zem Đồng Đỏ (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng đỏ - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE55 - Khối lượng: 1kg - Chiều rộng bản đồng: 30mm - Độ dày bản đồng: 0.3mm (3zem) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE55 - 4 Zem Đồng Đỏ (Mét)

  65.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000341
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng lá EE55 - 4 zem (mét) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng Đỏ - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE55 - Chiếu dài: 1m - Kích thước (độ rộng): 30mm - Độ dày bản đồng: 0.4mm (4zem) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE55 4 Zem Đồng Đỏ (Kg)

  430.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000342
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng Lá EE55 4 Zem Đồng Đỏ (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng đỏ - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE55 - Khối lượng: 1kg - Chiều rộng bản đồng: 30mm - Độ dày bản đồng: 0.4mm (4 zem) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE55 5 Zem Đồng Đỏ (Kg)

  430.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000343
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng Lá EE55 5 Zem Đồng Đỏ (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng đỏ - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE55 - Khối lượng: 1kg - Chiều rộng bản đồng: 30mm - Độ dày bản đồng: 0.5mm (5 zem) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE55 - 5 Zem Đồng Đỏ (Mét)

  70.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000467
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng lá EE55 - 5 Zem Đồng Đỏ (mét) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng Đỏ - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE55 - Chiếu dài: 1m - Kích thước (độ rộng): 30mm - Độ dày bản đồng: 0.5mm (5zem) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE28 - 2 Zem Đồng Đỏ (Mét)

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000484
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng lá EE28 - 2 zem (mét) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE28 - Chiếu dài: 1m - Kích thước (độ rộng): 20mm - Độ dày bản đồng: 0.2mm (2 zem) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE65 - 4 Zem Đồng Đỏ (Mét)

  75.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000506
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng lá EE65 - 4 zem Đồng Đỏ (mét) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng Đỏ - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE65 - Chiếu dài: 1m - Kích thước (độ rộng): 35mm - Độ dày bản đồng: 0.4mm (4 zem) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Đồng Lá EE28 2 Zem Đồng Đỏ (Kg)

  430.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000738
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Đồng Lá EE28 2 Zem Đồng Đỏ (Kg) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Đồng lá là kim loại đồng được cán thành các tấm mỏng (cuộn), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: sản xuất linh kiện, thiết bị điện, máy phát điện, quấn biến áp xung... - Linh Kiện Thành Công đang phân phối các loại đồng lá để quấn nhiều loại biến áp xung, như các dòng biến áp: EE28, EE42, EC42, EC49, EE55, EE65... - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Chất liệu: Đồng đỏ - Chuyên dùng để quấn biến áp xung EE28 - Khối lượng: 1kg - Chiều rộng bản đồng: 20mm - Độ dày bản đồng: 0.2mm (2 zem) HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

zalo