• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Hết hàng
  Tụ Nga 1uF 1000V

  Tụ Nga 1uF 1000V

  40.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004595
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Nga 1uF 1000V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NGA - Dung lượng: 1uF - Sai số: 10% - Điện áp đánh thủng: 1000V HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ Nga 1uF 250V

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002552
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Nga 1uF 250V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NGA - Dung lượng: 1uF - Sai số: 10% - Điện áp đánh thủng: 250V - Màu sắc: Xám bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Hết hàng
  Tụ Nga 1uF 400V

  Tụ Nga 1uF 400V

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001044
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Tụ Nga 1uF 400V  TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NGA  - Dung lượng: 1uF - Sai số: 10% - Điện áp đánh thủng: 400V - Màu sắc: Đỏ nâu HÌNH ẢNH SẢN PHẨM      
 • Hết hàng
  Tụ Nga 1uF 500V Mỏng

  Tụ Nga 1uF 500V Mỏng

  35.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001063
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Tụ Nga 1uF 500V  TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NGA  - Dung lượng: 1uF - Sai số: 10% - Điện áp đánh thủng: 500V    
 • Tụ Nga 2uF 250V

  33.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001760
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Tụ Nga 2uF 250V  TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NGA  - Dung lượng: 2uF - Sai số: 10% - Điện áp đánh thủng: 250V - Màu sắc: Xám bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Tụ Nga 2uF 400V

  35.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001062
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Tụ Nga 2uF 400V  TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NGA  - Dung lượng: 2uF - Sai số: 10% - Điện áp đánh thủng: 400V - Màu sắc: Đỏ nâu HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Tụ Nga 2uF 500V

  40.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001064
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Tụ Nga 2uF 500V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NGA - Dung lượng: 2uF - Sai số: 10% - Điện áp đánh thủng: 500V - Màu sắc: Xám bạc HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
 • Hết hàng
  Tụ Nga 2uF 630V

  Tụ Nga 2uF 630V

  37.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003114
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Nga 2uF 630V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NGA - Dung lượng: 2uF - Sai số: 10% - Điện áp đánh thủng: 630V HÌNH ẢNH SẢN PHẨM    
 • Tụ Nga 4uF 300V Mỏng

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002544
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Nga 4uF 300V Mỏng TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NGA  - Dung lượng: 4uF - Sai số: 10% - Điện áp đánh thủng: 300V HÌNH ẢNH SẢN PHẨM      
 • Tụ Nga 4uF 630V (Loại Dày)

  50.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001065
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Tụ Nga 4uF 630V (Loại dày) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... - Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: TỤ NGA - Dung lượng: 4uF (Loại dày) - Sai số: 10% - Điện áp đánh thủng: 630V - Màu sắc: Đỏ nâu HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  

zalo