• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Tụ Chống Sét Varistor 10D270K 27V 10mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002839
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 10D270K 27V 10mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 10D270K - Điện áp bảo vệ tối đa: 27V -...
 • Tụ Chống Sét Varistor 10D390K 39V 10mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002778
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 10D390K39V 10mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 10D390K - Điện áp bảo vệ tối đa: 39V - Khoảng...
 • Tụ Chống Sét Varistor 14D471K 470V 14mm

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002783
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 14D471K 470V 14mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các Varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các Varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét Varistor - Tên mã: 14D471K - Điện áp bảo vệ tối đa:...
 • Tụ Chống Sét Varistor 14D681K 620V 14mm

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002786
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 14D681K 620V 14mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 14D681K - Điện áp bảo vệ tối đa: 620V - Khoảng...
 • Tụ Chống Sét Varistor 7D561K 560V 7mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002800
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 7D561K 560V 7mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 7D561K - Điện áp bảo vệ tối đa: 560V -...
 • Tụ Chống Sét Varistor 7D390K 39V 7mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002792
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 7D390K 39V 7mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 7D390K - Điện áp bảo vệ tối đa: 39V -...
 • Tụ Chống Sét Varistor 10D271K 270V 10mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002774
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 10D271K 270V 10mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 10D271K - Điện áp bảo vệ tối đa: 271V - Khoảng...
 • Tụ Chống Sét Varistor 10D470K 47V 10mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002779
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 10D470K 47V 10mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 10D470K - Điện áp bảo vệ tối đa: 47V - Khoảng...
 • Tụ Chống Sét Varistor 14D821K 820V 14mm

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002787
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 14D821K 820V 14mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 14D821K - Điện áp bảo vệ tối đa: 820V - khoảng...
 • Tụ Chống Sét Varistor 7D680K 68V 7mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002794
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 7D680K 68V 7mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 7D680K - Điện áp bảo vệ tối đa: 68V -...
 • Tụ Chống Sét Varistor 10D391K 390V 10mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002773
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 10D391K 390V 10mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 10D391K - Điện áp bảo vệ tối đa: 390V - Khoảng...
 • Tụ Chống Sét Varistor 10D101K 100V 10mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002777
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 10D101K 100V 10mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 10D101K - Điện áp bảo vệ tối đa: 100V - Khoảng...
 • Tụ Chống Sét Varistor 10D241K 240V 10mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002775
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 10D241K 240V 10mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 10D241K - Điện áp bảo vệ tối đa: 240V - Khoảng...
 • Tụ Chống Sét Varistor 10D151K 150V 10mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002776
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 10D151K 150V 10mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 10D151K - Điện áp bảo vệ tối đa: 150V -...
 • Tụ Chống Sét Varistor 7D470K 47V 7mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002793
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 7D470K 47V 7mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 7D470K - Điện áp bảo vệ tối đa: 47V -...
 • Tụ Chống Sét Varistor 7D271K 270V 7mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002796
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 7D271K 270V 7mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 7D271K - Điện áp bảo vệ tối đa: 270V -...
 • Tụ Chống Sét Varistor 7D391K 390V 7mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002797
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 7D391K 390V 7mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 7D391K - Điện áp bảo vệ tối đa: 390V -...
 • Tụ Chống Sét Varistor 7D431K 430V 7mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002798
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 7D431K 430V 7mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 7D431K - Điện áp bảo vệ tối đa: 430V -...
 • Tụ Chống Sét Varistor 14D121K 120V 14mm

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002781
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 14D121K 120V 14mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 14D121K - Điện áp bảo vệ tối đa: 120V - Khoảng...
 • Tụ Chống Sét Varistor 14D331K 330V 14mm

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002782
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 14D331K 330V 14mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 14D331K - Điện áp bảo vệ tối đa: 330V - Khoảng...
 • Tụ Chống Sét Varistor 7D180K 18V 7mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002788
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 7D180K 18V 7mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 7D180K - Điện áp bảo vệ tối đa: 18V -...
 • Tụ Chống Sét Varistor 7D471K 470V 7mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002799
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 7D471K 470V 7mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các Varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các Varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét Varistor - Tên mã: 7D471K - Điện áp bảo vệ tối đa: 470V -...
 • Tụ Chống Sét Varistor 14D621K 620V 14mm

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002785
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 14D621K 620V 14mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các Varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các Varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét Varistor - Tên mã: 14D621K - Điện áp bảo vệ tối đa:...
 • Tụ Chống Sét Varistor 14D470K 47V 14mm

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002780
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 14D470K 47V 14mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 14D470K - Điện áp bảo vệ tối đa: 47V - Khoảng...
 • Tụ Chống Sét Varistor 7D330K 33V 7mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002791
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 7D330K 33V 7mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 7D330K - Điện áp bảo vệ tối đa: 33V -...
 • Tụ Chống Sét Varistor 7D181K 180V 7mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002795
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 7D181K 180V 7mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 7D181K - Điện áp bảo vệ tối đa: 180V -...
 • Tụ Chống Sét Varistor 14D561K 560V 14mm

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002784
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 14D561K 560V 14mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các Varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các Varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét Varistor - Tên mã: 14D561K - Điện áp bảo vệ tối đa:...
 • Tụ Chống Sét Varistor 7D220K 22V 7mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002789
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 7D220K 22V 7mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 7D220K - Điện áp bảo vệ tối đa: 22V -...
 • Tụ Chống Sét Varistor 7D270K 27V 7mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002790
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 7D270K 27V 7mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 7D270K - Điện áp bảo vệ tối đa: 27V -...
 • Tụ Chống Sét Varistor 10D431K 430V 10mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002772
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 10D431K 430V 10mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 10D431K - Điện áp bảo vệ tối đa: 430V - Khoảng...
 • Tụ Chống Sét Varistor 10D471K 470V 10mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002771
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 10D471K 470V 10mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 10D471K - Điện áp bảo vệ tối đa: 470V - Khoảng...
 • Tụ Chống Sét Varistor 10D621K 620V 10mm

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002770
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Tụ Chống Sét Varistor 10D621K 620V 10mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Tụ chống sét (Varistor) là một điện trở đặc biệt được sử dụng để bảo vệ mạch điện, khi có điện áp cao đột ngột tác động vào trong một khoảng thời gian ngắn. - Tụ chống sét là linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch bảo vệ quá áp.  - Các varistor thường được ký hiệu trên mạch điện là RV, MOV, RDV, VR,… đồng thời nhìn bề ngoài thì các varistor trông giống hệt như các tụ gốm cao áp. Để phân biệt chúng với tụ gốm cao áp ta cần phải biết ký hiệu của tụ là C khác với các kí hiệu nêu trên. - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: tụ chống sét varistor - Tên mã: 10D621K - Điện áp bảo vệ tối đa: 620V - Khoảng...

zalo