• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • LED 7 Thanh 0.36inch 4 Số Màu Đỏ (Katot Chung)

  7.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002011
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   LED 7 thanh 0.36inch 4 số màu đỏ (Katot chung) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoaị, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n. - LED là sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, bộ nguồn, hay trong các thiết bị quảng cáo,... - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài . THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Led 7 thanh - Katot chung - Điện áp: 2.2V - Dòng điện: 25mA - Số chân LED: 12 chân - Kích thước: 0.36 inch - Màu sắc hiển thị: Đỏ - Tham khảo thêm...
 • LED 7 Thanh 0.36inch 3 Số Màu Đỏ (Katot Chung)

  6.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002010
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   LED 7 thanh 0.36inch 3 số màu đỏ (Katot chung) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoaị, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n. - LED là sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, bộ nguồn, hay trong các thiết bị quảng cáo,... - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài . THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Led 7 thanh - Katot chung - Điện áp: 2.2V - Dòng điện: 25mA - Số chân LED: 12 chân - Kích thước: 0.36 inch - Màu sắc hiển thị: Đỏ - Tham khảo thêm...
 • LED 7 Thanh 0.36inch 2 Số Màu Đỏ (Katot Chung)

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002009
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   LED 7 thanh 0.36inch 2 số màu đỏ (Katot chung) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoaị, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n. - LED là sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, bộ nguồn, hay trong các thiết bị quảng cáo,... - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài . THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Led 7 thanh - Katot chung - Điện áp: 2.2V - Dòng điện: 25mA - Số chân LED: 10 chân - Kích thước: 0.36 inch - Màu sắc hiển thị: Đỏ - Tham khảo thêm...
 • LED 7 Thanh 0.56inch 4 Số Màu Đỏ (Katot Chung)

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001842
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   LED 7 thanh 0.56inch 4 số màu đỏ (Katot chung) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoaị, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n. - LED là sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, bộ nguồn, hay trong các thiết bị quảng cáo,... - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài . THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Led 7 thanh - Katot chung - Điện áp: 2.2V - Dòng điện: 25mA - Số chân LED: 12 chân - Kích thước: 0.56 inch - Màu sắc hiển thị: Đỏ - Tham khảo thêm...
 • LED 7 Thanh 0.56inch 3 Số Màu Đỏ (Katot Chung)

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001841
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   LED 7 thanh 0.56inch 3 số màu đỏ (Katot chung) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoaị, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n. - LED là sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, bộ nguồn, hay trong các thiết bị quảng cáo,... - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài . THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Led 7 thanh - Katot chung - Điện áp: 2.2V - Dòng điện: 25mA - Số chân LED: 12 chân - Kích thước: 0.56 inch - Màu sắc hiển thị: Đỏ - Tham khảo thêm...
 • LED 7 Thanh 0.56inch 2 Số Màu Đỏ (Katot Chung)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001840
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   LED 7 thanh 0.56inch 2 số màu đỏ (Katot chung) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoaị, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n. - LED là sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, bộ nguồn, hay trong các thiết bị quảng cáo,... - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài . THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Led 7 thanh - Katot chung - Điện áp: 2.2V - Dòng điện: 25mA - Số chân LED: 10 chân - Kích thước: 0.56 inch - Màu sắc hiển thị: Đỏ - Tham khảo thêm...
 • LED 7 Thanh 0.56inch 1 Số Màu Đỏ (Katot Chung)

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001839
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   LED 7 thanh 0.56inch 1 số màu đỏ (Katot chung) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoaị, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n. - LED là sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, bộ nguồn, hay trong các thiết bị quảng cáo,... - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài . THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Led 7 thanh - Katot chung - Điện áp: 2.2V - Dòng điện: 25mA - Số chân LED: 10 chân - Kích thước: 0.56 inch - Màu sắc hiển thị: Đỏ - Tham khảo thêm...
 • LED 7 Thanh 0.56inch 4 Số Màu Đỏ (Anot Chung)

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001838
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   LED 7 thanh 0.56inch 4 số màu đỏ (Anot chung) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoaị, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n. - LED là sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, bộ nguồn, hay trong các thiết bị quảng cáo,... - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài . THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Led 7 thanh - Anot chung - Điện áp: 2.2V - Dòng điện: 25mA - Số chân LED: 12 chân - Kích thước: 0.56 inch - Màu sắc hiển thị: Đỏ - Tham khảo thêm...
 • LED 7 Thanh 0.56inch 3 Số Màu Đỏ (Anot Chung)

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001837
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   LED 7 thanh 0.56inch 34 số màu đỏ (Anot chung) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoaị, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n. - LED là sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, bộ nguồn, hay trong các thiết bị quảng cáo,... - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài . THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Led 7 thanh - Anot chung - Điện áp: 2.2V - Dòng điện: 25mA - Số chân LED: 12 chân - Kích thước: 0.56 inch - Màu sắc hiển thị: Đỏ - Tham khảo thêm...
 • LED 7 Thanh 0.56inch 2 Số Màu Đỏ (Anot Chung)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001836
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   LED 7 thanh 0.56inch 2 số màu đỏ (Anot chung) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoaị, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n. - LED là sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, bộ nguồn, hay trong các thiết bị quảng cáo,... - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài . THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Led 7 thanh - Anot chung - Điện áp: 2.2V - Dòng điện: 25mA - Số chân LED: 10 chân - Kích thước: 0.56 inch - Màu sắc hiển thị: Đỏ - Tham khảo thêm...
 • LED 7 Thanh 0.56inch 1 Số Màu Đỏ (Anot Chung)

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001835
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   LED 7 thanh 0.56inch 1 số màu đỏ (Anot chung) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoaị, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n. - LED là sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, bộ nguồn, hay trong các thiết bị quảng cáo,... - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài . THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Led 7 thanh - Anot chung - Điện áp: 2.2V - Dòng điện: 25mA - Số chân LED: 10 chân - Kích thước: 0.56 inch - Màu sắc hiển thị: Đỏ - Tham khảo thêm...
 • LED 7 Thanh 0.36inch 1 Số Màu Đỏ (Katot Chung)

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001833
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   LED 7 thanh 0.36inch 1 số màu đỏ (Katot chung) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoaị, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n. - LED là sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, bộ nguồn, hay trong các thiết bị quảng cáo,... - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài . THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Led 7 thanh - Katot chung - Điện áp: 2.2V - Dòng điện: 25mA - Số chân LED: 10 chân - Kích thước: 0.36 inch - Màu sắc hiển thị: Đỏ - Tham khảo thêm...
 • LED 7 Thanh 0.36inch 4 Số Màu Đỏ (Anot Chung)

  7.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001832
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   LED 7 thanh 0.36inch 4 số màu đỏ (Anot chung) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoaị, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n. - LED là sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, bộ nguồn, hay trong các thiết bị quảng cáo,... - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài . THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Led 7 thanh - Anot chung - Điện áp: 2.2V - Dòng điện: 25mA - Số chân LED: 12 chân - Kích thước: 0.36 inch - Màu sắc hiển thị: Đỏ - Tham khảo thêm...
 • LED 7 Thanh 0.36inch 3 Số Màu Đỏ (Anot Chung)

  6.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001831
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   LED 7 thanh 0.36inch 3 số màu đỏ (Anot chung) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoaị, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n. - LED là sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, bộ nguồn, hay trong các thiết bị quảng cáo,... - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài . THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Led 7 thanh - Anot chung - Điện áp: 2.2V - Dòng điện: 25mA - Số chân LED: 10chân - Kích thước: 0.36 inch - Màu sắc hiển thị: Đỏ - Tham khảo thêm các...
 • LED 7 Thanh 0.36inch 2 Số Màu Đỏ (Anot Chung)

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001830
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   LED 7 thanh 0.36inch 2 số màu đỏ (Anot chung) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoaị, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n. - LED là sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, bộ nguồn, hay trong các thiết bị quảng cáo,... - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài . THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Led 7 thanh - Anot chung - Điện áp: 2.2V - Dòng điện: 25mA - Số chân LED: 10 chân - Kích thước: 0.36 inch - Màu sắc hiển thị: Đỏ - Tham khảo thêm...
 • LED 7 Thanh 0.36inch 1 Số Màu Đỏ (Anot Chung)

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001829
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   LED 7 thanh 0.36inch 1 số màu đỏ (Anot chung) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoaị, tử ngoại. Cũng giống như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một khối bán dẫn loại n. - LED là sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, bộ nguồn, hay trong các thiết bị quảng cáo,... - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài . THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Led 7 thanh - Anot chung - Điện áp: 2.2V - Dòng điện: 25mA - Số chân LED: 10 chân - Kích thước: 0.36 inch - Màu sắc hiển thị: Đỏ - Tham khảo thêm...

zalo