• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • IC Nguồn Ổn Áp 78L12 12V 0.1A TO92

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004606
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • IC Nguồn LNK364 LNK364PN DIP7 (Chính Hãng)

  16.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004014
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC Nguồn Buck XL4016 XL4016E1 8A 40V TO220-5 (Chính Hãng)

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004015
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • KA7812 IC Nguồn 12V 1A TO220

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003718
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • KA7805 IC Nguồn 5V 1A TO220

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003716
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • KA7815 IC Nguồn 15V 1A TO220

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003719
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • KA7809 IC Nguồn 9V 1A TO220

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003717
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC Nguồn Hạ Áp XL1509-12 SOP8 DC-DC 2A 12V

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003305
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • IC Nguồn Hạ Áp XL1509-3.3 SOP8 DC-DC 2A 3.3V

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003303
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • IC Nguồn LNK304 LNK304P LNK304PN DIP7 (Chính Hãng)

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003302
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • IC Nguồn Hạ Áp XL1509-5.0 SOP8 DC-DC 2A 5V

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003304
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • IC Nguồn DK124 DIP8

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003285
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • IR2153 IRF2153PBF DIP8

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003240
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • VIPER22A DIP8 (Tháo Máy)

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002964
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: VIPER22A DIP8 (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công suất làm việc,...
 • IC Nguồn MC34063 SOP8

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002911
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC Nguồn MC34063 SOP8 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công suất làm việc,...
 • IC Nguồn MC34063 DIP8

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002910
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC Nguồn MC34063 DIP8 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công suất làm việc,...
 • IC Nguồn TNY280PN TNY280P TNY280 DIP7

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002908
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC Nguồn TNY280PN TNY280P TNY280 DIP7 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công suất...
 • IC Nguồn SD6834 6834 DIP8

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002867
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC Nguồn SD6834 6834 DIP8 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công suất làm...
 • IC L7818CV 7818 1.5A 15V TO220 Chính Hãng ST

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002837
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC L7818CV 7818 1.5A 15V TO220 Chính Hãng ST TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới...
 • IC Nguồn Ổn Áp 78L05 5V 0.1A TO92

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002684
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC Nguồn Ổn Áp 78L05 5V 0.1A TO92 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn,...
 • IC L7815CV 7815 1.5A 15V TO220 Chính Hãng ST

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002675
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC L7815CV 7815 1.5A 15V TO220 Chính Hãng ST TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới...
 • IC L7805CV 7805 1.5A 5V TO220 Chính Hãng ST

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002674
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC L7805CV 7805 1.5A 5V TO220 Chính Hãng ST TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới...
 • IC L7812CV 7812 1.5A 12V TO220 Chính Hãng ST

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002663
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC L7812CV 7812 1.5A 12V TO220 Chính Hãng ST TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới...
 • IC Nguồn KIA7812 1.5A 12V TO220 (Chính Hãng)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002295
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC Nguồn KIA7812 1.5A 12V TO220 (Chính Hãng) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn,...
 • IC Nguồn KIA7805 1.5A 5V TO220 (Chính Hãng)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002294
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC Nguồn KIA7805 1.5A 5V TO220 (Chính Hãng) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn,...
 • IC Nguồn L7808 7808 1.5A 8V TO220

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002051
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC Ổn Áp L7808CV 8V 1.5A TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công...
 • IC Ổn Áp AMS1117-ADJ SOT223

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002048
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC Ổn Áp AMS1117-ADJ SOT223 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công suất làm...
 • IC Ổn Áp AMS1117-5V 5V 1A SOT223

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002047
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC Ổn Áp AMS1117-5V 5V 1A SOT223 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công...
 • IC Ổn Áp AMS1117-3.3V 3.3V 1A SOT223

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002046
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC Ổn Áp AMS1117-3.3V 3.3V 1A SOT223 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công...
 • IC Ổn Áp AMS1117-2.5V 2.5V 1A SOT223

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002045
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC Ổn Áp AMS1117-2.5V 2.5V 1A SOT223 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công...
 • IC Ổn Áp AMS1117-1.5V 1.5V 1A SOT223

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002043
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC Ổn Áp AMS1117-1.5V 1.5V 1A SOT223 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công...
 • IC Ổn Áp AMS1117-1.2V 1.2V 1A SOT223

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002042
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC Ổn Áp AMS1117-1.2V 1.2V 1A SOT223 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công...
 • LM2576S-12V IC Nguồn Buck Hạ Áp 12V 3A TO263

  7.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001877
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: LM2576S-12V IC Nguồn Buck Hạ Áp 12V 3A TO263 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới...
 • LM2576S-ADJ IC Nguồn Buck Hạ Áp TO263

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001876
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: LM2576S-ADJ IC Nguồn BUCK Hạ Áp TO263 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công...
 • LM2576T-ADJ IC Nguồn Buck Hạ Áp TO220-5

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001875
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: LM2576T-ADJ IC Nguồn BUCK Hạ Áp TO220-5 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công...
 • LM2576T-3.3V IC Nguồn Buck Hạ Áp 3.3V 3A TO220-5

  7.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001874
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: LM2576T-3.3V IC NGUỒN BUCK HẠ ÁP 3.3V 3A TO220-5 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới...
 • LM2576T-12.0V IC Nguồn Buck Hạ Áp 12V 3A TO220-5

  7.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001844
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: LM2576T-12.0V IC NGUỒN BUCK HẠ ÁP 12V 3A TO220-5 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới...
 • LM2576T-5.0V IC Nguồn Buck Hạ Áp 5V 3A TO220-5

  7.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001843
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: LM2576T-5.0V IC Nguồn Buck Hạ Áp 5V 3A TO220-5 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới...
 • IC Ổn Áp 78L05 SOT89 100mA 5V

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001677
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IC ổn áp 78L05 SOT89 100mA 5V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công...
 • IC Nguồn L7812CD2T 7812 1.5A 12V TO263

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001596
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: L7812CD2T 12V 1.5A TO263 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - IC là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Integrated Circuit . IC cấu tạo gồm các linh kiện bán dẫn và các linh kiện thụ động. Linh kiện bán dẫn như transitor và các điện trở ở đây là các linh kiện thụ động. Chúng tạo ra một mối liên hệ và kết nối với nhau để cùng thực hiện một chức năng nào đó được định sẵn. - IC có ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay. Mỗi IC có tính chất riêng về môi trường như: nhiệt độ, điện thế giới hạn, công suất làm việc,...

zalo