• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Module Relay 2 Kênh 5V Có Opto Cách Ly

  38.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003420
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Module Relay 2 Kênh 5V Có Opto Cách Ly TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Module Relay 2 Kênh 5V Có Opto Cách Ly dùng dòng điện nhỏ của vi điều khiển, arduino, PLC, esp8266,... để điều khiển các thiết bị điện, đồ dùng điện hoạt động ở mức điên áp cao như điện sinh hoạt, hay trong các ứng dụng thiết bị thông minh. - Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn gàng và dễ dàng sử dụng, với chi phí thấp. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một bộ sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Opto 817C cách ly, chống nhiễu tốt - Có led báo đóng ngắt Relay - Điện áp hoạt động: 5VDC - Đầu ra điện thê đóng ngắt tối đa: 30VDC / 10A, 250VAC / 10A + IN1, IN2: tín hiệu đầu vào, hoạt động ở mức thấp, có thể thay đổi mức hoạt động bằng cách thay đổi jump cắm. + NO1,NO2: Công...
 • Module Relay 2 Kênh 24V Có Opto Cách Ly

  38.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003416
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Module Relay 2 Kênh 24V Có Opto Cách Ly TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Module Relay 2 Kênh 24V Có Opto Cách Ly dùng dòng điện nhỏ của vi điều khiển, arduino, PLC, esp8266,... để điều khiển các thiết bị điện, đồ dùng điện hoạt động ở mức điên áp cao như điện sinh hoạt, hay trong các ứng dụng thiết bị thông minh. - Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn gàng và dễ dàng sử dụng, với chi phí thấp. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một bộ sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Opto 817C cách ly, chống nhiễu tốt - Có led báo đóng ngắt Relay - Điện áp hoạt động: 24VDC - Đầu ra điện thê đóng ngắt tối đa: 30VDC / 10A, 250VAC / 10A + IN1, IN2: tín hiệu đầu vào, hoạt động ở mức thấp, có thể thay đổi mức hoạt động bằng cách thay đổi jump cắm. + NO1,NO2: Công...
 • Module Relay 1 Kênh 12V Có Opto Cách Ly

  19.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003421
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Module Relay 1 Kênh 5V Có Opto Cách Ly

  19.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003422
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Module Relay 1 Kênh 5V Có Opto Cách Ly TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Module Relay 1 Kênh 5V Có Opto Cách Ly dùng dòng điện nhỏ của vi điều khiển, arduino, PLC, esp8266,... để điều khiển các thiết bị điện, đồ dùng điện hoạt động ở mức điên áp cao như điện sinh hoạt, hay trong các ứng dụng thiết bị thông minh. - Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn gàng và dễ dàng sử dụng, với chi phí thấp. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một bộ sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Opto 817C cách ly, chống nhiễu tốt - Có led báo đóng ngắt trên Relay - Điện áp hoạt động: 5VDC - Đầu ra điện thê đóng ngắt tối đa: 30VDC / 10A, 250VAC / 10A + IN: tín hiệu đầu vào, hoạt động ở mức thấp, có thể thay đổi mức hoạt động bằng cách thay đổi jump cắm. + NO: Công...
 • Module Relay 4 Kênh 5V Có Opto Cách Ly

  65.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003418
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Module Relay 4 Kênh 5V Có Opto Cách Ly TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Module Relay 4 Kênh 5V Có Opto Cách Ly dùng dòng điện nhỏ của vi điều khiển, arduino, PLC, esp8266,... để điều khiển các thiết bị điện, đồ dùng điện hoạt động ở mức điên áp cao như điện sinh hoạt, hay trong các ứng dụng thiết bị thông minh. - Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn gàng và dễ dàng sử dụng, với chi phí thấp. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một bộ sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Opto 817C cách ly, chống nhiễu tốt - Có led báo đóng ngắt trên Relay - Điện áp hoạt động: 5VDC - Đầu ra điện thê đóng ngắt tối đa: 30VDC / 10A, 250VAC / 10A + IN1, IN2, IN3, IN4: tín hiệu đầu vào, hoạt động ở mức thấp, có thể thay đổi mức hoạt động bằng cách thay đổi jump cắm. +...
 • Module Relay 1 Kênh 24V Có Opto Cách Ly

  19.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003417
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Module Relay 1 Kênh 24V Có Opto Cách Ly TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Module Relay 1 Kênh 24V Có Opto Cách Ly dùng dòng điện nhỏ của vi điều khiển, arduino, PLC, esp8266,... để điều khiển các thiết bị điện, đồ dùng điện hoạt động ở mức điên áp cao như điện sinh hoạt, hay trong các ứng dụng thiết bị thông minh. - Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn gàng và dễ dàng sử dụng, với chi phí thấp. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một bộ sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Opto 817C cách ly, chống nhiễu tốt - Có led báo đóng ngắt trên Relay - Điện áp hoạt động: 24VDC - Đầu ra điện thê đóng ngắt tối đa: 30VDC / 10A, 250VAC / 10A + IN: tín hiệu đầu vào, hoạt động ở mức thấp, có thể thay đổi mức hoạt động bằng cách thay đổi jump cắm. + NO: Công...
 • Module Relay 2 Kênh 12V Có Opto Cách Ly

  38.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003419
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Module Relay 2 Kênh 12V Có Opto Cách Ly TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Module Relay 2 Kênh 12V Có Opto Cách Ly dùng dòng điện nhỏ của vi điều khiển, arduino, PLC, esp8266,... để điều khiển các thiết bị điện, đồ dùng điện hoạt động ở mức điên áp cao như điện sinh hoạt, hay trong các ứng dụng thiết bị thông minh. - Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn gàng và dễ dàng sử dụng, với chi phí thấp. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một bộ sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Opto 817C cách ly, chống nhiễu tốt - Có led báo đóng ngắt trên Relay - Điện áp hoạt động: 12VDC - Đầu ra điện thê đóng ngắt tối đa: 30VDC / 10A, 250VAC / 10A + IN1, IN2: tín hiệu đầu vào, hoạt động ở mức thấp, có thể thay đổi mức hoạt động bằng cách thay đổi jump...
 • Module Relay Thời Gian Tạo Trễ NE555 - 12V (0-10s)

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002979
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Module Relay Thời Gian Tạo Trễ NE555 - 12V (0-10s) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Module Relay Thời Gian Tạo Trễ NE555 với ngõ ra kích 1 relay, mạch được sử dụng trong các ứng dụng cần tạo độ trễ để đóng mở thiết bị. Độ trễ được tạo bởi IC Timer NE555 và có thể điều chỉnh được thời gian trễ bằng biến trở trên mạch. - Module có kích thước nhỏ gọn giúp thuận tiện khi lắp đặt cũng như sử dụng. - Công thức tạo thời gian trễ: T = 1.1RC + Ví dụ : Điện dung = 100uF, điện trở = 100K. Ta có thời gian trễ: T = 1.1 x 100000 x 0.0001 = 11 giây. + Nếu bạn cần tạo trễ ở một thời gian cố định, bạn có thể thay thế biến trở thành một điện trở. - Tùy theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ lựa chọn cho mình các sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG...
 • Module Relay 8 Kênh 5V

  90.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002465
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Module Relay 8 Kênh 5V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Module Relay 8 Kênh 5V dùng dòng điện nhỏ của vi điều khiển, arduino, PLC, esp8266,... để điều khiển các thiết bị điện, đồ dùng điện hoạt động ở mức điên áp cao như điện sinh hoạt, hay trong các ứng dụng thiết bị thông minh. - Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn gàng và dễ dàng sử dụng, với chi phí thấp. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một bộ sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số kênh relay: 8 kênh - Có 8 lỗ để bắt vít cố định có đường kính 3.1mm - Opto 817C cách li, chống nhiễu tốt - Led báo đóng ngắt trên Relay - Điện áp điều khiển 5VDC - Đầu ra đóng ngắt: 30VDC/10A, 250VAC/10A + IN1…IN4: tín hiệu đầu vào, hoạt động mức thấp + NO1…NO4: Công tắc thường mở - Màu sắc: Xanh, chất liệu mạch FR4 HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  
 • Module Relay 4 Kênh 5V

  50.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001097
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Module Relay 4 kênh 5V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Module Relay 4 kênh 5V dùng dòng điện nhỏ của vi điều khiển, arduino, PLC, esp8266,... để điều khiển các thiết bị điện, đồ dùng điện hoạt động ở mức điên áp cao như điện sinh hoạt, hay trong các ứng dụng thiết bị thông minh. - Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn gàng và dễ dàng sử dụng, với chi phí thấp. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một bộ sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Số kênh relay: 4 kênh - Có 4 lỗ để bắt vít cố định có đường kính 3.1mm - Opto 817C cách li, chống nhiễu tốt - Led báo đóng ngắt trên Relay - Điện áp điều khiển 5VDC - Đầu ra đóng ngắt: 30VDC/10A, 250VAC/10A + IN1…IN4: tín hiệu đầu vào, hoạt động mức thấp + NO1…NO4: Công tắc thường mở - Kích thước: 76x56x18.5mm - Khối lượng: 61g - Màu sắc: Xanh, chất liệu mạch FR4 HÌNH...
 • Module Relay 2 Kênh 5V

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001096
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Module Relay 2 kênh 5V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Module Relay 2 kênh 5V dùng dòng điện nhỏ của vi điều khiển, arduino, PLC, esp8266,... để điều khiển các thiết bị điện, đồ dùng điện hoạt động ở mức điên áp cao như điện sinh hoạt, hay trong các ứng dụng thiết bị thông minh. - Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn gàng và dễ dàng sử dụng, với chi phí thấp. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một bộ sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Opto 817C cách li, chống nhiễu tốt - Led báo đóng ngắt trên Relay - Điện áp nuôi 5VDC - Đầu ra điện thê đóng ngắt tối đa: 30VDC / 10A, 250VAC / 10A + IN1, IN2: tín hiệu đầu vào, hoạt động mức thấp + NO1,NO2: Công tắc thường mở - Màu sắc: Xanh, chất liệu mạch FR4 - Có 4 lỗ để bắt vít cố định có đường kính 3.1mm HƯỚNG DẪN ĐẤU...
 • Module Relay 1 Kênh 5V

  14.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001095
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:    Module Relay 1 kênh 5V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Module Relay 1 kênh 5V dùng dòng điện nhỏ của vi điều khiển, arduino, PLC, esp8266,... để điều khiển các thiết bị điện, đồ dùng điện hoạt động ở mức điên áp cao như điện sinh hoạt, hay trong các ứng dụng thiết bị thông minh. - Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn gàng và dễ dàng sử dụng, với chi phí thấp. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình một bộ sản phẩm phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Màu sắc: Xanh, chất liệu mạch FR4 - Có 4 lỗ để bắt vít cố định có đường kính: 3.1mm - Opto 817C cách li, chống nhiễu tốt - Led báo đóng ngắt trên Relay - Điện áp nuôi: 5VDC - Đầu ra điện thê đóng ngắt tối đa: 30VDC/10A, 250VAC/10A HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI Bước 1: - Kết nối điện áp đầu vào 5VDC vào 2 vị trí VCC và GND để nuôi Module - Kết...

zalo