• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Triết Áp Đơn 250K Bạc ATEC Đài Loan Có Bi Nấc

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004695
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đơn 250K Bạc ATEC Đài Loan Có Bi Nấc TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Triết Áp Đơn Có Bi Nấc giúp điều chỉnh giá trị triết áp có độ chính xác cao và tăng tuổi thọ sử dụng. - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đơn (có bi nấc) - Xuất xứ: Đài Loan - Giá...
 • Triết Áp Đơn 20K Bạc ATEC Đài Loan Có Bi Nấc

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004694
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đơn 20K Bạc ATEC Đài Loan Có Bi Nấc TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Triết Áp Đơn Có Bi Nấc giúp điều chỉnh giá trị triết áp có độ chính xác cao và tăng tuổi thọ sử dụng. - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đơn (có bi nấc) - Xuất xứ: Đài Loan - Giá...
 • Triết Áp Đơn 5K Bạc ATEC Đài Loan Có Bi Nấc

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004693
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đơn 5K Bạc ATEC Đài Loan Có Bi Nấc TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Triết Áp Đơn Có Bi Nấc giúp điều chỉnh giá trị triết áp có độ chính xác cao và tăng tuổi thọ sử dụng. - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đơn (có bi nấc) - Xuất xứ: Đài Loan - Giá...
 • Triết Áp Đơn 2K Bạc ATEC Đài Loan Có Bi Nấc

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004692
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đơn 2K Bạc ATEC Đài Loan Có Bi Nấc TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Triết Áp Đơn Có Bi Nấc giúp điều chỉnh giá trị triết áp có độ chính xác cao và tăng tuổi thọ sử dụng. - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đơn (có bi nấc) - Xuất xứ: Đài Loan - Giá...
 • Triết Áp Đơn 1K Bạc ATEC Đài Loan Có Bi Nấc

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004691
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đơn 1K Bạc ATEC Đài Loan Có Bi Nấc TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Triết Áp Đơn Có Bi Nấc giúp điều chỉnh giá trị triết áp có độ chính xác cao và tăng tuổi thọ sử dụng. - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đơn (có bi nấc) - Xuất xứ: Đài Loan - Giá...
 • Triết Áp Đơn 1M Bạc ATEC Đài Loan Có Bi Nấc

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004690
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Triết Áp Đơn 500K Bạc ATEC Đài Loan Có Bi Nấc

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC004689
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Triết Áp Đơn 10K Bạc ATEC Đài Loan Có Bi Nấc

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003110
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đơn 10K Đài Loan Có Bi Nấc TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Triết Áp Đơn Có Bi Nấc giúp điều chỉnh giá trị triết áp có độ chính xác cao và tăng tuổi thọ sử dụng. - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đơn (có bi nấc) - Xuất Xứ: Đài Loan - Giá trị:...
 • Triết Áp Đơn 100K Bạc ATEC Đài Loan Có Bi Nấc

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002645
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Triết Áp Đơn 100K Đài Loan Có Bi Nấc TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Triết Áp Đơn Có Bi Nấc giúp điều chỉnh giá trị triết áp có độ chính xác cao và tăng tuổi thọ sử dụng. - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Triết áp đơn (có bi nấc) - Xuất Xứ: Đài Loan - Giá trị:...
 • Triết Áp Đơn 50K Bạc ATEC Đài Loan Có Bi Nấc

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002644
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:

zalo