• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Cầu Đấu HB9500 6P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002895
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cầu Đấu HB9500 6P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cầu Đấu HB9500 6P là một linh kiện dùng để kết nối các thành phần trong thiết bị điện tử. - Cầu đấu dây có vít đấu tháo dây giúp cho việc gắn dây được dễ dàng hơn và được ứng dụng làm cọc nối nguồn trong các mạch điện tử, các thiết bị công suất nhỏ và vừa. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình một bộ sản phẩm sao cho hợp lí. THÔNG SỐ KĨ THUẬT...
 • Cầu Đấu HB9500 5P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002894
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cầu Đấu HB9500 5P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cầu Đấu HB9500 5P là một linh kiện dùng để kết nối các thành phần trong thiết bị điện tử. - Cầu đấu dây có vít đấu tháo dây giúp cho việc gắn dây được dễ dàng hơn và được ứng dụng làm cọc nối nguồn trong các mạch điện tử, các thiết bị công suất nhỏ và vừa. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình một bộ sản phẩm sao cho hợp lí. THÔNG SỐ KĨ THUẬT...
 • Cầu Đấu HB9500 9P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ

  11.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002898
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cầu Đấu HB9500 9P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cầu Đấu HB9500 9P là một linh kiện dùng để kết nối các thành phần trong thiết bị điện tử. - Cầu đấu dây có vít đấu tháo dây giúp cho việc gắn dây được dễ dàng hơn và được ứng dụng làm cọc nối nguồn trong các mạch điện tử, các thiết bị công suất nhỏ và vừa. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình một bộ sản phẩm sao cho hợp lí. THÔNG SỐ KĨ THUẬT...
 • Cầu Đấu HB9500 4P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002893
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cầu Đấu HB9500 4P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cầu Đấu HB9500 4P là một linh kiện dùng để kết nối các thành phần trong thiết bị điện tử. - Cầu đấu dây có vít đấu tháo dây giúp cho việc gắn dây được dễ dàng hơn và được ứng dụng làm cọc nối nguồn trong các mạch điện tử, các thiết bị công suất nhỏ và vừa. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình một bộ sản phẩm sao cho hợp lí. THÔNG SỐ KĨ THUẬT...
 • Cầu Đấu HB9500 3P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002892
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cầu Đấu HB9500 3P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cầu Đấu HB9500 3P là một linh kiện dùng để kết nối các thành phần trong thiết bị điện tử. - Cầu đấu dây có vít đấu tháo dây giúp cho việc gắn dây được dễ dàng hơn và được ứng dụng làm cọc nối nguồn trong các mạch điện tử, các thiết bị công suất nhỏ và vừa. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình một bộ sản phẩm sao cho hợp lí. THÔNG SỐ KĨ THUẬT...
 • Cầu Đấu HB9500 2P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002891
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cầu Đấu HB9500 2P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cầu Đấu HB9500 2P là một linh kiện dùng để kết nối các thành phần trong thiết bị điện tử. - Cầu đấu dây có vít đấu tháo dây giúp cho việc gắn dây được dễ dàng hơn và được ứng dụng làm cọc nối nguồn trong các mạch điện tử, các thiết bị công suất nhỏ và vừa. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình một bộ sản phẩm sao cho hợp lí. THÔNG SỐ KĨ THUẬT...
 • Cầu Đấu HB9500 10P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002899
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cầu Đấu HB9500 10P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cầu Đấu HB9500 10P là một linh kiện dùng để kết nối các thành phần trong thiết bị điện tử. - Cầu đấu dây có vít đấu tháo dây giúp cho việc gắn dây được dễ dàng hơn và được ứng dụng làm cọc nối nguồn trong các mạch điện tử, các thiết bị công suất nhỏ và vừa. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình một bộ sản phẩm sao cho hợp lí. THÔNG SỐ KĨ...
 • Cầu Đấu HB9500 8P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002897
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cầu Đấu HB9500 8P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cầu Đấu HB9500 8P là một linh kiện dùng để kết nối các thành phần trong thiết bị điện tử. - Cầu đấu dây có vít đấu tháo dây giúp cho việc gắn dây được dễ dàng hơn và được ứng dụng làm cọc nối nguồn trong các mạch điện tử, các thiết bị công suất nhỏ và vừa. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình một bộ sản phẩm sao cho hợp lí. THÔNG SỐ KĨ THUẬT...
 • Cầu Đấu HB9500 7P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ

  9.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002896
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cầu Đấu HB9500 7P 9.5mm Có Nắp Bảo Vệ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cầu Đấu HB9500 7P là một linh kiện dùng để kết nối các thành phần trong thiết bị điện tử. - Cầu đấu dây có vít đấu tháo dây giúp cho việc gắn dây được dễ dàng hơn và được ứng dụng làm cọc nối nguồn trong các mạch điện tử, các thiết bị công suất nhỏ và vừa. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình một bộ sản phẩm sao cho hợp lí. THÔNG SỐ KĨ THUẬT...
 • Cầu Đấu Domino 10P TB-1510 600V 15A

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002564
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cầu Đấu 10 TB-1510 600V 15A TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cầu Đấu 10 TB-1510 là một linh kiện dùng để kết nối các thành phần trong thiết bị điện tử. - Cầu đấu dây có vít đấu tháo dây giúp cho việc gắn dây được dễ dàng hơn và được ứng dụng làm cọc nối nguồn trong các mạch điện tử, các thiết bị công suất nhỏ và vừa. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình một bộ sản phẩm sao cho hợp lí. THÔNG SỐ KĨ THUẬT ...
 • Cầu Đấu Domino 6P TB-1506 600V 15A

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002563
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cầu Đấu 6 TB-1506 600V 15A TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cầu Đấu 6 TB-1506 là một linh kiện dùng để kết nối các thành phần trong thiết bị điện tử. - Cầu đấu dây có vít đấu tháo dây giúp cho việc gắn dây được dễ dàng hơn và được ứng dụng làm cọc nối nguồn trong các mạch điện tử, các thiết bị công suất nhỏ và vừa. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình một bộ sản phẩm sao cho hợp lí. THÔNG SỐ KĨ THUẬT ...
 • Cầu Đấu Domino 4P TB-2504 600V 25A

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002565
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cầu Đấu 4 TB-2504 600V 25A TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cầu Đấu 4 TB-2504 là một linh kiện dùng để kết nối các thành phần trong thiết bị điện tử. - Cầu đấu dây có vít đấu tháo dây giúp cho việc gắn dây được dễ dàng hơn và được ứng dụng làm cọc nối nguồn trong các mạch điện tử, các thiết bị công suất nhỏ và vừa. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình một bộ sản phẩm sao cho hợp lí. THÔNG SỐ KĨ THUẬT ...
 • Cầu Đấu Domino 4P TB-1504 600V 15A

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002451
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Cầu Đấu 4 TB-1504 600V 15A TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Cầu Đấu 4 TB-1504 là một linh kiện dùng để kết nối các thành phần trong thiết bị điện tử. - Cầu đấu dây có vít đấu tháo dây giúp cho việc gắn dây được dễ dàng hơn và được ứng dụng làm cọc nối nguồn trong các mạch điện tử, các thiết bị công suất nhỏ và vừa. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình một bộ sản phẩm sao cho hợp lí. THÔNG SỐ KĨ THUẬT ...
 • Hạt Mạng RJ45 8P8C

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002037
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Hạt Mạng RJ45 8P8C TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Hạt điện thoại là một connector với vai trò truyền tín hiệu quan trọng hiện...
 • Gioăng Cao Su 6mm

  600 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001560
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Gioăng Cao Su 6mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Gioăng cao su là linh kiện quan trọng đóng vai trò là lớp đệm ngăn cách các khe hở trong linh kiện, với các đặc tính co dãn tốt, khả năng đàn hồi, cách điện, chống nước. - Gioăng cao su được ứng dụng rất nhiều trong các thiết bị điện tử, trong cơ khí chế tạo,... - Tùy thuộc vào chức năng cũng như nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT ...
 • Gioăng Cao Su 3mm

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001559
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Gioăng Cao Su 3mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Gioăng cao su là linh kiện quan trọng đóng vai trò là lớp đệm ngăn cách các khe hở trong linh kiện, với các đặc tính co dãn tốt, khả năng đàn hồi, cách điện, chống nước. - Gioăng cao su được ứng dụng rất nhiều trong các thiết bị điện tử, trong cơ khí chế tạo,... - Tùy thuộc vào chức năng cũng như nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. THÔNG SỐ KĨ THUẬT ...
 • Hạt Điện Thoại RJ11 6P6C Mạ Vàng

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001498
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Hạt điện thoại RJ11 6P6C mạ vàng TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Connector thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa và kim loại chất lượng cao nên việc truyền tải tín hiệu rất ổn định. - Hạt điện thoại là một connector với vai trò truyền tín...
 • Ốc Siết Cáp Chống Nước PG11 Màu Trắng

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000830
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Ốc Siết Cáp Chống Nước PG11 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Giắc Chống Nước PG11 thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa chất lượng cao nên việc chống nước rất ổn định và hiệu quả. - Giắc chống nước PG11 là một thành phần của connector. Sản phẩm thường dùng...
 • Ốc Siết Cáp Chống Nước PG9 Màu Trắng

  1.700 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000829
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Ốc Siết Cáp Chống Nước PG9 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Giắc Chống Nước PG9 thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa chất lượng cao nên việc chống nước rất ổn định và hiệu quả. - Giắc chống nước PG9 là một thành phần...
 • Ốc Siết Cáp Chống Nước PG7 Màu Trắng

  1.400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000828
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Ốc Siết Cáp Chống Nước PG7 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Connector là một thành phần quan trọng trong các thiết bị điện tử. - Connector kết hợp với một số linh kiện có vai trò truyền dẫn tín hiệu, dòng điện trong các sản phẩm thực tế như: PLC, máy chiếu, PC, Module, Kit, Mạch nạp,... - Giắc Chống Nước PG7 thường có kích thước nhỏ, gồm nhiều thành phần, làm từ chất liệu nhựa chất lượng cao nên việc chống nước rất hiệu quả và ổn định. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà...