• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Biến Trở Vuông 3386P 10K 103

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003059
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Biến Trở Vuông 3386P 10K 103 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Biến Trở Vuông 3386P - Giá trị: 10k(103) - Sai số: 10% - Điện áp tối đa chịu được: 600VAC - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Số chân: 3 chân - Màu sắc: Trắng + Xanh DATASHEET - Tham khảo...
 • Biến Trở Vuông 3386P 50K 503

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003061
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Biến Trở Vuông 3386P 50K 503 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Biến Trở Vuông 3386P - Giá trị: 50k(503) - Sai số: 10% - Điện áp tối đa chịu được: 600VAC - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Số chân: 3 chân - Màu sắc: Trắng + Xanh DATASHEET - Tham khảo...
 • Biến Trở Vuông 3386P 1K 102

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003056
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Biến Trở Vuông 3386P 1K 102 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Biến Trở Vuông 3386P - Giá trị: 1k(102) - Sai số: 10% - Điện áp tối đa chịu được: 600VAC - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Số chân: 3 chân - Màu sắc: Trắng + Xanh DATASHEET - Tham khảo...
 • Biến Trở Vuông 3386P 200K 204

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003063
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Biến Trở Vuông 3386P 200K 204 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Biến Trở Vuông 3386P - Giá trị: 200k(204) - Sai số: 10% - Điện áp tối đa chịu được: 600VAC - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Số chân: 3 chân - Màu sắc: Trắng + Xanh DATASHEET - Tham khảo...
 • Biến Trở Vuông 3386P 2K 202

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003057
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Biến Trở Vuông 3386P 2K 202 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Biến Trở Vuông 3386P - Giá trị: 2k(202) - Sai số: 10% - Điện áp tối đa chịu được: 600VAC - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Số chân: 3 chân - Màu sắc: Trắng + Xanh DATASHEET - Tham khảo...
 • Biến Trở Vuông 3386P 1M 105

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003065
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Biến Trở Vuông 3386P 1M 105 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Biến Trở Vuông 3386P - Giá trị: 1M(105) - Sai số: 10% - Điện áp tối đa chịu được: 600VAC - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Số chân: 3 chân - Màu sắc: Trắng + Xanh DATASHEET - Tham khảo...
 • Biến Trở Vuông 3386P 5K 502

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003058
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Biến Trở Vuông 3386P 5K 502 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Biến Trở Vuông 3386P - Giá trị: 5k(502) - Sai số: 10% - Điện áp tối đa chịu được: 600VAC - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Số chân: 3 chân - Màu sắc: Trắng + Xanh DATASHEET - Tham khảo...
 • Biến Trở Vuông 3386P 20K 203

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003060
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Biến Trở Vuông 3386P 20K 203 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Biến Trở Vuông 3386P - Giá trị: 20k(203) - Sai số: 10% - Điện áp tối đa chịu được: 600VAC - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Số chân: 3 chân - Màu sắc: Trắng + Xanh DATASHEET - Tham khảo...
 • Biến Trở Vuông 3386P 100K 104

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003062
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Biến Trở Vuông 3386P 100K 104 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Biến Trở Vuông 3386P - Giá trị: 100k(104) - Sai số: 10% - Điện áp tối đa chịu được: 600VAC - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Số chân: 3 chân - Màu sắc: Trắng + Xanh DATASHEET - Tham khảo...
 • Biến Trở Vuông 3386P 500K 504

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC003064
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:   Biến Trở Vuông 3386P 500K 504 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở (Tên tiếng Anh là Variable Resistor) hay còn có tên gọi khác là triết áp là linh kiện điện tử có 3 cực, bên trong nó có bộ phận trượt/xoay sẽ làm giá trị trở thay đổi. Do đó nó được gọi là biến trở. - Biến trở được ứng dụng thực tiễn rất nhiều trong mạch điện tử cần thay đổi giá trị về thông số như mạch tăng áp, hạ áp,... - Tuỳ vào nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các linh kiện điện tử phù hợp nhất trong việc sửa chữa hay trong thiết kế mạch. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Phân loại: Biến Trở Vuông 3386P - Giá trị: 500k(504) - Sai số: 10% - Điện áp tối đa chịu được: 600VAC - Nhiệt độ hoạt động: -55℃ đến 125℃ - Số chân: 3 chân - Màu sắc: Trắng + Xanh DATASHEET - Tham khảo...

zalo