• Từ khóa tìm kiếm:
  • Tụ điện, Điện trở, IGBT..

Kinh nghiệm quấn biến áp SMPS cho anh em THỢ!!!

 

Kinh nghiệm quấn biến áp SMPS cho anh em THỢ!!!

 

- Rất nhiều anh em (Có thể) vẫn còn nhầm lẫn về các quy tắc cho máy biến áp SMPS hoặc thường được gọi là máy biến áp Ferit.

- Trước đây có một số quy tắc chọn đường kính dây dựa trên tần số được sử dụng (Như bảng dưới đây

 

 

- Chúng ta cần biết rõ dây quấn biến áp sử dụng dựa trên tần số của quá trình điều khiển MOSFET trong mạch. Công thức xác định cuộn sơ cấp (Np).

Kí hiệu: 

+ Npri = Cuộn sơ cấp

+ Vin = Điện áp đầu vào hiệu dụng

+ f = Tần số

+ Bmax = Mật độ thông lượng tối đa 1200 ~ 2000

+ Ac = Diện tích mặt cắt hiệu dụng (Xem biểu dữ liệu của từng loại lõi máy biến áp (ví dụ EI33 = 1,19, ETD39 = 1,25))

- Ví dụ, Tôi yêu cầu làm một máy biến áp nghịch lưu với thông số kỹ thuật:

+ Vinput hiệu quả = 12V

+ Vinput tối thiểu = 10,5V 

+ Đầu ra tối đa = 330V

+ Vout bình thường = 220V

- Tần số đầu ra để điều khiển = 50KHz hoặc 50000Hz thì sơ cấp (Np) và thứ cấp (Ns) là? Trước đây tôi đã đặt Bmax mà tôi muốn sử dụng là 1600 (phạm vi Bmax 1200 ~ 2000) và sử dụng loại lõi EI33 với Ac = 1,19

=> Np = (12V x 100000000) / (4 x 50000 x 1600 x 1,19)

=> Np = 3,15 nên tôi làm tròn thành 3

- Kiểm tra lại giá trị Bmax không được nhỏ hơn hoặc lớn hơn phạm vi điều chỉnh ở trên. Sau đó nếu tôi chuyển các vòng thành 3 (Np = 3)

=> Bmax = (12V x 100000000) / (4 x 50000 x 3 x 1,19)

=> Bmax = 1680 (Vẫn nằm trong khoảng 1200 ~ 2000)

- Bây giờ chúng ta tính toán Cuộn Sơ Cấp (Ns), bởi vì điện áp đầu ra có thể được điều chỉnh hoặc ổn định, nếu điện áp đầu vào giảm xuống tối thiểu 10,5V, chế độ làm việc sẽ phải tăng lên tối đa 98% để duy trì ổn định đầu ra bình thường ở 220V hoặc ít nhất trên 200V. Đối với N = 330V / (10,5V x 98% Max) = 32 

=> Ns = N x Np

=> Ns = 32 x 3

=> Ns = 96 

 

- Để tối ưu hóa dòng điện và điện áp, bạn có thể tăng gấp đôi số lượng dây phù hợp với nguồn và công suất của máy biến áp.

- Giả sử bạn làm một máy biến áp với công suất đầu ra là 300 W, sau đó 300W / 220V = 1.4A và xem dây quấn có thể được sử dụng với tần số 50KHz trong bảng AWG ở trên. Ví dụ dây dùng đường kính là 0.5mm thì 1.4A / 0.5 = 2.8 hoặc làm tròn xuống hoặc lên trên là 2 hoặc 3 dây kép và tất nhiên cuộn dây phải dùng gấp 2 hoặc 3 lần dây thứ cấp vì Vin = 12V thì 300W / 12V = 25A => Để dây sơ cấp của máy biến áp không bị quá nhiệt nó phải được nối thành nhiều dây phù hợp hoặc công suất của máy biến áp, qua đó duy trì tuổi thọ của biến áp.

 

(Tác giả: Linh Kiện Thành Công)


zalo