• Từ khóa tìm kiếm:
  • Tụ điện, Điện trở, IGBT..

Hướng dẫn cách quấn biến áp xung cơ bản

 

Hướng dẫn cách quấn biến áp xung cơ bản

 

- Bài viết này này chỉ dùng để tham khảo. Không phải là tiêu chuẩn chính xác. Bởi vị quấn biến áp xung còn phụ thuộc nhiều vào công suất, hoạt động, kinh nghiệm... Các bạn có thể tham khảo thêm từ nhiều nguồn tài liệu khác.

Với S tính = cm2
       F tính = Hezt 
       B tính = Gausse (chọn 10.000)


- Thí dụ: Muốn quấn 1 biến thế có điện thế nguồn 12 volt,điện thế ra là 110volt dòng thứ cấp 1 ampere.Dùng sắt ferrit có lỏi diện tích 1cm2 . Tần số 1000Hezt.Tính cở dây, số vòng sơ và thứ cấp.

1. Tính công suất và dòng sơ cấp:
Công suất cuộn thứ cấp là:110 volt x1 Ampere = 110Watt
Công suất cuộn sơ cấp phải lớn hơn >110 Watt chọn 150 Watt
Nguồn 12 volt do đó dòng sơ cấp I = 150watt/12volt = 12.5 Ampere

2.Tính số vòng dây:
Thay trị số vào công thức trên ta có N = 2.25vòng /volt
Thứ cấp quấn :110 volt x 2.25 vòng=2253vòng
Sơ cấp quấn :12 volt x2.25 vòng =27vòng

3.Tính cở dây:

Công thức chọn cở dây: 
                                   D (mm) = sqrt(A) / 2  (2)
A là dòng điện của sơ cấp hoặc thứ cấp.
Thay giá trị vào công thức (2) cở dây thứ cấp là sqrt(1) / 2 = 1/2 = 0.5 (mm)
Thay giá trị vào công thức (2) cở dây sơ cấp là sqrt(12.5)/2 = 3.53/2 = 1.76 (mm)

Chú ý: 
 - Nếu số vòng cuôn sơ cấp nhiều quá thì tổng trở cuộn dây sẽ lớn làm dòng I nhỏ, ( Transistor không đạt được dòng I mong muốn) dẫn đến kết quả công suất thứ cấp ko đạt. Trường hợp này phải giảm số vòng sơ cấp hoặc tăng điện thế nguồn.
 - Ngược lại nếu số vòng cuôn sơ cấp ít quá thì tổng trở cuộn dây sẽ nhỏ làm dòng I lớn 
dẫn đến kết quả Transistor bị nóng. Trường hợp này phải tăng số vòng sơ cấp hoặc giảm điện thế nguồn.

Một số chia sẻ từ thành viên: 

- Kinh nghiệm phá các biến áp xung của tôi

   + Công suất < 300W
   + Số vòng dây: chưa thấy cái nào có số vòng sơ cấp > 68 vòng. trung bình là 48 hoặc 50 vòng.
(trừ cái nguồn nạp điện thoại Nokia ^^ n1=133 vòng)
   + Số vòng thứ cấp thì theo ct tính: u1/u2= n1/n2. 
u1: áp sơ cấp; u2: áp thứ cấp; n1: số vòng sơ cấp; n2: số vòng thứ cấp.
   + Một số biến áp có khe hở khoảng 1/4(mm) giữa 2 nửa của lõi Ferit.(BA nguồn Flyback)
   + Nếu dòng thứ cấp cao thì dùng đồng lá để quấn.
   + Trung bình cứ dòng 10(A) thì dây quấn tiết diện cần khoảng 1(mm2) 
   + Cứ sau mỗi lớp dây quấn là một lớp cách điện, tẩm sơn cách điện.
- Kinh nghiệm quấn:
   + Quấn chặt tay, quấn đều các vòng trên lõi, không để chồng chéo lên nhau.(quấn lỏng vẫn chạy được nhưng khi chạy kêu ee..eee...è....)
   + Sau mỗi lớp quấn thì nên quấn một lớp cách điện.
   + BA cho nguồn xung thì chú ý chiều quấn phải đúng (không đúng vẫn chạy ra được điện áp mong muốn^_^ nhưng công suất thấp)
   + Cuộn nào (sơ cấp, thứ cấp) có dòng cao hơn thì quấn sau, vì như thế nó sẽ ở lớp ngoài, tản nhiệt tốt hơn

Hiện tại Linh Kiện Thành Công đang phân phối rất nhiều loại biến áp xung, các bạn vui lòng tham khảo tại đây

Trích nguồn: Hội Quán Điện Tử

 


zalo