• Từ khóa tìm kiếm:
  • Tụ điện, Điện trở, IGBT..

Hướng dẫn kiểm tra IGBT bằng đồng hồ vạn năng số

Yêu cầu chung:

- Luôn đảm bảo các thủ tục an toàn tĩnh điện để tránh làm hỏng thiết bị.

- Không bao giờ được phép sử dụng điện áp Emittor lớn hơn giá trị điện áp danh định VCE của IGBT, điện áp giữa chân gate và Emittor cũng không được lớn hơn điện áp danh định VGE của IGBT.

- Không bao giờ sử dụng nguồn lớn hơn 20V giữa chân Collector và Emittor nếu chân Gate để hở.

Kiểm tra IGBT sử dụng đồng hồ vạn năng số

- Phải sử dụng đồng hồ vạn năng số có chế độ kiểm tra diode và điện áp nuôn không lớn hơn 20V (thường là nguồn 9V).

- Kiểm tra Collector-Emittor: Lấy IGBT ra khỏi mạch và nối tắt chân gate với chân Emittor. Đặt đồng hồ ở chế độ kiểm tra diode. Khi cực dương của que đo nối với Emittor và cực âm nối với Collector thì đồng hồ phải chỉ đúng điện áp rơi trên diode bên trong của IGBT. Khi cực dương của que đo nối với Collector và cực âm nối với Emittor thì đồng hồ phải chỉ hở mạch hoặc trạng thái điện trở vô cùng lớn. Khi kiểm tra các IGBT bị hỏng thường cho thấy bị ngắn mạch hoặc hở mạch cả hai chiều hay cả hai chiều đều có điện trở.

- Kiểm tra Gate Oxide: Đặt đồng hồ vạn năng ở chế độ đo điện trở. Nếu cả điện trở của gate với Emittor và gate với Collector đều là vô cùng lớn thì IGBT vẫn còn tốt. IGBT hỏng thường cho thấy bị ngắn mạch hoặc có điện trở rò giữa chân gate với chân Collector và/hoặc chân Emittor.

 

Kiểm tra IGBT rời ( Nguồn Youtube )


zalo