• Từ khóa tìm kiếm:
  • Tụ điện, Điện trở, IGBT..

Hướng dẫn xuất file gerber phục vụ gia công mạch in

Hướng dẫn xuất Gerber + Drill từ Orcad

1. Đặt tọa độ 0

2. Cấu hình xuất Gerber: Options -> Post Process Settings

Chọn lớp cần xuất, nhấn Properties, cho phép xuất

3. Xuất Gerber Auto -> Run Post Processor

4. Copy tất cả các file xuất ra + thruhole.tap và đóng gói dưới dạng file .zip và gửi tới dientuthanhcongvn@gmail.com để đặt hàng
 

Hướng dẫn xuất Gerber + Drill từ Altium

1. Đặt tọa độ 0 cho mạch:

2. Xuất Gerber: File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files

Chọn OK để hoàn tất quá trình

2. Xuất file khoan (Drill): File -> Fabrication Outputs -> NC Drill File (Lựa chọn như trong hình)

Chọn OK để hoàn tất quá trình

4. Bạn copy toàn bộ các file trong thư mục [Project Outputs for ...] (bao gồm cả file .txt – file khoan) và đóng gói dưới dạng file .zip và gửi cho chúng tôi để đặt hàng


zalo